Tin tức
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 31/5/2022

Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên
Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để đạt được những kết quả đó, Quảng Trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW). Để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/ TW, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam.
Đồng chí Hồ Đại Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật nhất trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW mà tỉnh đã đạt được trong năm qua?

 

Có thể khẳng định rằng, trong năm qua, Đảng bộ tỉnh đã triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW và đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên với tinh thần tự giác cao, từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tăng cường công tác xây dựng Đảng và đảm bảo AN-QP trong toàn tỉnh, nhất là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống COVID-19 và phục hồi phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

 

Với việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá gắn với giải quyết những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong Nhân dân để giải quyết dứt điểm; từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo và thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm rất cụ thể, từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới. Công tác tự phê bình và phê bình được tập trung chỉ đạo khá chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội được phát huy, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, mang lại những hiệu quả và hiệu ứng khá tích cực, tạo được sự đồng thuận, cùng tham gia của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 

- Để đạt được những kết quả đó, Kết luận số 01-KL/TW được triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

 

Để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01- KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW đến các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo đúng yêu cầu đề ra. Các TCCS đảng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW sát hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong năm 2021, có 15/15 đảng bộ trực thuộc đã triển khai quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa đến tận cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong tỉnh. Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham dự đạt 98%; hội viên, đoàn viên tham dự và được phổ biến đạt 80%.

 

Năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 115 điểm cầu trong toàn tỉnh. Trong đó, cấp huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc: 17 điểm cầu với 1.758 đồng chí; cấp xã, phường, thị trấn: 98 điểm cầu. Đến nay, tỉ lệ cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập đạt 98,5%; hội viên, đoàn viên đạt 85%...

 

Cùng với đó, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được tỉnh quan tâm thực hiện. Các địa phương, đơn vị đã nỗ lực quan tâm chăm lo phát triển KTXH, văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện công khai, minh bạch những thông tin cần thiết và lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về các chế độ, chính sách, dự án...theo quy định pháp luật; phát huy vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân; thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân…

 

- Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH trong điều kiện COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước những khó khăn đó, xin đồng chí cho biết việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã tác động như thế nào đối với những kết quả đạt được của tỉnh?

 

Tỉnh đã đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01- KL/TW vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII. Nhờ chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của BTV Tỉnh ủy, tình hình KT-XH từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến nay tiếp tục ổn định và phát triển. Đặc biệt năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng Quảng Trị đã có 21/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra (trong đó có 6 chỉ tiêu quan trọng vượt cao). Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,5% so với năm 2020 (xếp thứ 3 trong 14 tỉnh, thành vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung và thứ 18 trong cả nước). GRDP bình quân đầu người ước đạt 57,5 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên 5.511 tỉ đồng, đạt 159,8 % dự toán địa phương và 192,6% dự toán Trung ương. Năm 2021, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 70 dự án với tổng vốn đăng ký trên 72 nghìn tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện được 28.676 tỉ đồng, vượt 29,7% kế hoạch... Riêng lĩnh vực công nghiệp năng lượng có bước phát triển đột phá; trong năm 2021 đã có 17 dự án điện gió đưa vào vận hành thương mại, đưa tổng công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 965,6 MW. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch theo hướng nâng cao chất lượng, ngoài việc lựa chọn các đơn vị tư vấn có uy tín trong nước thực hiện quy hoạch, tỉnh mời thêm tư vấn nước ngoài tham gia quy hoạch, phản biện. Hoạt động xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay diễn ra sôi động...

 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào chiều sâu. Công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác dân vận được chú trọng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, vận động Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

 

- Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm mà tỉnh đã triển khai trong thời gian qua?

 

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XVII đến nay, hằng năm, BTV Tỉnh ủy đều lựa chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 2021, BTV Tỉnh ủy đã lựa chọn chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, thu hút đầu tư, tạo đà phát triển”. Năm 2022, BTV Tỉnh ủy chọn chủ đề “Trách nhiệm kỷ cương, thích ứng an toàn, thúc đẩy tăng trưởng”. Phân công các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình, nghị quyết chuyên đề; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để triển khai thực hiện…

 

Nhiều đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa một số nhiệm vụ trọng tâm sát với các nội dung của chuyên đề toàn khóa; tập trung rà soát những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của bộ máy chính quyền; có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...Nhiều địa phương cử các đồng chí cấp uỷ viên, lãnh đạo các phòng, ban về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn; tăng cường tổ chức đối thoại để giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục có bước chuyển biến đi vào chiều sâu…

 

Cùng với đó, tỉnh đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các nội dung cụ thể như: Xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân; tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cấp dưới với tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp trên; tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ; thực hiện chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2 tuần đầu tháng.

 

- Để tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

 

Đi đôi với việc tiếp tục tuyên truyền, tỉnh sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác một cách toàn diện trên các lĩnh vực, các địa bàn, tạo sự đồng thuận, tham gia của quần chúng nhân dân. Chú trọng vào những việc làm thật cụ thể, thiết thực; gắn với việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Các địa phương, đơn vị tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, chỉ đạo việc đăng ký các mô hình, cách làm hay, trên cơ sở đăng ký của các địa phương, đơn vị, cấp ủy lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng tại địa phương, đơn vị và toàn tỉnh...

 

- Xin cám ơn đồng chí!

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh