Thứ Hai ngày 08/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong nước
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 17/6/2022

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, để triển khai hiệu quả các hoạt động về khoa học và công nghệ (KH&CN), thời gian tới cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý KH&CN và đổi mới sáng tạo.
Quang cảnh buổi họp.
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã họp nghe báo cáo về Tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong thời gian qua với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các vụ và lãnh đạo Ban việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (viết tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) đã đạt được một số kết quả quan trọng đáng ghi nhận.

Cụ thể, về đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá tình hình tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển KH&CN theo các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết 20-NQ/TW; đánh giá công tác thể chế hóa thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương; đánh giá công tác theo dõi , kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW…

Về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN, đã đổi mới cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính; đổi mới hệ thống tổ chức KH&CN; đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN; đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cơ chế, chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN; kiện toàn nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN.

Về triển khai các định hướng nhiệm vụ KH&CN, đã phát triển một số công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ liên ngành; ứng dụng phát triển KH&CN trong các ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương.

Về tiềm lực KH&CN, đã quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực KH&CN; xây dựng củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ chức KH&CN; thực hiện xã hội hóa phát triển KH&CN…Về phát triển thị trường KH&CN, đã tạo môi trường pháp lý; mạng lưới các tổ chức dịch vụ KH&CN; quy định tiêu chí đánh giá, định giá tài sản trí tuệ…

Về hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN, đã phát triển chuyên gia, nhóm nghiên cứu quốc tế, kết nối phòng thí nghiệm; đầu tư chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN…

Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho biết sẽ chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng; tham mưu, đề xuất các kế hoạch, chương trình, các đề tài, dự án và giải pháp về đầu tư công nghệ, nghiên cứu triển khai và ứng dụng khoa học, để khoa học và công nghệ vừa là mục tiêu vừa là động lực tác động và phát triển xã hội phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ ghi nhận những kết quả đã làm được trong thời gian qua và nhấn mạnh để triển khai hiệu quả các hoạt động về KH&CN, thời gian tới cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp sự phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, phát triển tiềm lực KH&CN và đổi mới sáng tạo quốc gia; phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học công nghệ.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng và chính quyền về vai trò của KH&CN. Xác định nhiệm vụ phát triển KH&CN là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền./.
https://dangcongsan.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Bệ phóng hạt nhân sáng tạo thúc đẩy kinh doanh tác động xã hội (08/8/2022)
Đề xuất 3 phương án về mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (05/8/2022)
Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ: Góp phần tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo (04/8/2022)
Nhiều công nghệ mới tại Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may 2022 (03/8/2022)
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu (03/8/2022)
Phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề (03/8/2022)
Phát triển sản phẩm OCOP, khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn (03/8/2022)
Phenikaa Lighting: Thương hiệu chiếu sáng tự nhiên do người Việt tạo ra (02/8/2022)
Bộ KH&CN và UBND thành phố Hải Phòng: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (02/8/2022)
FPT IS sở hữu chứng chỉ cao cấp toàn cầu ISO 30107-3 về FaceID (01/8/2022)
Hoa trái sinh trưởng ... từ những viên đá (01/8/2022)
Thúc đẩy cứu khoa học trong giới trẻ, góp phần kiến tạo tương lai xanh (29/7/2022)
Trí tuệ nhân tạo là công nghệ được ưu tiên hàng đầu (29/7/2022)
Xây dựng chính sách hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo (29/7/2022)
Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai (29/7/2022)
Tìm mộ liệt sĩ bằng các công cụ tra cứu và số hóa (29/7/2022)
Nông nghiệp công nghệ cao của Hà Nội: Giải pháp để thu hút đầu tư (26/7/2022)
Nam Định: Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị dưa lê bạch kim Hàn Quốc (26/7/2022)
Quảng Ninh: Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển KH&CN (26/7/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp điện tử tham gia chuỗi cung ứng (26/7/2022)
Chỉ các linh kiện trong nước chưa sản xuất được mới được miễn thuế nhập khẩu (26/7/2022)
Mở rộng quy mô cuộc thi Công nghệ trí tuệ Student Chie-tech (26/7/2022)
Tạo đột phá thông qua Dự án hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh (26/7/2022)
Bác sĩ trẻ nghiên cứu máy đo lực cắn (25/7/2022)
Xung kích trong chuyển đổi số (25/7/2022)
Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số quốc gia - Viet Solutions 2022 (25/7/2022)
Quy trình sơ chế đảm bảo tính chất dược lý của Giảo cổ lam (25/7/2022)
Công nghệ xử lý chất thải y tế (25/7/2022)
Hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc tế bào gốc (22/7/2022)
Hoàn thiện chính sách, phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiếp cận trình độ quốc tế (22/7/2022)
Cần Thơ: Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp (21/7/2022)
Ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị nguồn lợi cá nóc (21/7/2022)
Đổi mới và khởi nghiệp bền vững: Kết nối và chia sẻ từ các quốc gia trong khu vực (21/7/2022)
Ứng dụng giám sát và dự báo hạn hán để quản lý và ứng phó với hạn hán ở Việt Nam (21/7/2022)
Giáo sư đoạt giải Nobel: Tránh tư duy chỉ đầu tư vào nghiên cứu khoa học ứng dụng (21/7/2022)
Nhiều thách thức trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo (21/7/2022)
Danh mục, lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ (21/7/2022)
Thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Cộng hòa Pháp, UNESCO và WIPO (21/7/2022)
Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (21/7/2022)
Ra mắt chương trình phát triển nhân tài số và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (21/7/2022)
Hội nghị “Kết nối cung-cầu công nghệ và sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp từ các kết quả nghiên cứu khoa học” (21/7/2022)
Dự án “Steam Bus 2022 - Ai cũng có thể học lập trình” (21/7/2022)
Sinh viên chế tạo vật liệu thu hồi dầu tràn từ vỏ sầu riêng (19/7/2022)
Lễ biểu dương TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam (19/7/2022)
Chuyển đổi toàn diện Internet Việt Nam sang IPv6 (19/7/2022)
Thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Cộng hòa Pháp, UNESCO và WIPO (19/7/2022)
Hội thảo quốc gia lần thứ IV về Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong phát triển kinh tế - xã hội (19/7/2022)
Khai thác cơ sở dữ liệu cung cầu công nghệ nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo (19/7/2022)
NASA công bố những hình ảnh chưa từng có về vũ trụ được chụp từ Kính viễn vọng Webb (19/7/2022)
Tìm công nghệ bảo quản để tăng giá trị vải thiều (18/7/2022)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Thống kê truy cập
Số người online 761
Hôm nay 4.236
Hôm qua 6.470
Tất cả 6.126.104
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!