Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 17/6/2022

Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Theo kết quả Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố vào ngày 25/5 vừa qua, năm 2021 tỉnh Quảng Trị có Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 84,82 điểm, xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố; tăng 1,18 điểm nhưng giảm 14 bậc so với năm 2020. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 85,69%, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố, tăng 1,09% nhưng giảm 12 bậc so với năm 2020.
Năm 2020, kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 83,64 điểm, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố; tăng 2,32 điểm nhưng giảm 11 bậc so với năm 2019. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 84,60%, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 4 bậc so với năm 2019 (thứ bậc các chỉ số đã không đạt mục tiêu Nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020). 

Kết quả tăng điểm (%) qua các năm của tỉnh cho thấy, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã của tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung nguồn lực triển khai, tổ chức các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, tạo được sự thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

Tuy nhiên, bên cạnh tổng số điểm (%) của Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh đều tăng qua các năm từ 2019 đến 2021, thì thứ bậc xếp hạng của 2 chỉ số này trong cả nước liên tục tụt giảm. Điều đó chứng tỏ công tác cải cách hành chính của nhiều tỉnh, thành phố trong nước có kết quả tốt hơn, số điểm (%) các năm tăng nhiều hơn so với tỉnh Quảng Trị.

Hai chỉ số trên tăng điểm (%) là cần thiết, nhưng vấn đề quan trọng liên quan đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư để phát triển KT-XH là thứ bậc xếp hạng trong cả nước thì lại giảm nhiều. Một trong những nội dung ảnh hưởng đến Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính là “thủ tục hành chính”. 

Nhưng năm 2022, theo báo cáo số liệu tình hình tiếp nhận, trả kết quả tiếp nhận thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tháng 5 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, việc số hóa thành phần hồ sơ toàn tỉnh chỉ đạt 21,62% và tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính chỉ đạt 32,5%, trong lúc theo quy định của Chính phủ tỉ lệ năm 2022 tối thiểu đạt 50%. Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính có 10.125 hồ sơ quá hạn, chiếm 23,9%, tăng 14,2% so với tháng 4/2022. Các cơ quan có số lượng hồ sơ trễ hẹn cao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường 6.950 hồ sơ, Cục Thuế 1.789 hồ sơ và huyện Vĩnh Linh 178 hồ sơ. 

Trước tình hình đó, ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký công văn “hỏa tốc” chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Cục Thuế tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, nâng cao chất lượng trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Theo UBND tỉnh, thời gian vừa qua, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; số hóa thành phần hồ sơ, công tác giải quyết thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; tỉ lệ hồ sơ quá hạn tăng cao, nhất là hồ sơ trong lĩnh vực đất đai. 

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh nghiêm túc triển khai việc số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Chấm dứt tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính và nghiêm túc thực hiện việc công khai xin lỗi người dân đối với các hồ sơ trễ hẹn theo quy định. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh giải trình về tình trạng hồ sơ trễ hẹn tăng cao tại đơn vị và kèm theo giải pháp khắc phục để giải quyết hồ sơ đúng thời hạn. 

Giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại cải cách hành chính và xem xét việc khen thưởng trong năm 2022; không đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 

Quyết tâm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, ngoài công văn “hỏa tốc” chỉ đạo nói trên, ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá kết quả của 2 chỉ số này và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh trong thời gian qua, từ đó đưa ra giải pháp cải thiện các chỉ số trong thời gian tới (hội nghị có mời chuyên gia của Bộ Nội vụ). 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương phân tích, đánh giá tình hình của năm 2021 và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2022 đối với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnhPCI (PCI năm 2021 của tỉnh đạt 63,33 điểm, xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố, bằng thứ hạng của năm 2020, thuộc nhóm trung bình của cả nước). 

Các chỉ số về hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có ý nghĩa quyết định đối với phát triển KT-XH của một tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, hy vọng năm 2022, các chỉ số này sẽ được cải thiện, tăng điểm, đồng thời tăng thứ bậc so với năm 2021, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, điều hành, thu hút đầu tư, thực hiện hiệu quả phát triển KT-XH của tỉnh.
http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm (10/12/2021)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Tham vấn, góp ý dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01/12/2021)
Đổi mới đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (15/11/2021)
Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục (26/10/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 2.913
Hôm nay 6.464
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.611
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!