Chủ Nhật ngày 14/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 30/6/2022

Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại hội nghị phân tích đánh giá kết quả và các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tổ chức vào chiều nay 29/6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực, địa phương mình quản lý

Đề xuất giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các sở, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu và theo dõi các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2021, làm rõ các chỉ số thành phần, phân tích nguyên nhân vì sao điểm số một số chỉ số thành phần giảm để đại biểu tham dự hội nghị hiểu rõ và dự kiến phấn đấu trong năm 2022 nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

 

Năm 2021, điểm thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh được Hội đồng Trung ương thẩm định đạt 55,86/60,5 điểm (tăng 2,67 điểm và tăng 11 bậc so với năm 2020), 4/8 lĩnh vực theo bộ tiêu chí đánh giá chỉ số PAR INDEX được cải thiện, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính, công tác tài chính công. Một số nội dung thành phần của chỉ số PAPI tăng điểm so với năm 2020. Đặc biệt điểm đạt được của chỉ số PAR INDEX và SIPAS năm 2021 cao nhất trong 6 năm gần đây, từ 2016 - 2021.

 

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như 3 hợp phần của chỉ số PAR INDEX có kết quả xếp thứ hạng kém hơn năm 2020, gồm: Kết quả tác động đến phát triển KT - XH, mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, ý kiến đánh giá của đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và lãnh đạo UBND cấp huyện về hiệu quả của các lĩnh vực CCHC.

 

Cùng với việc chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế nêu trên, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hướng xử lý đối với tình trạng chậm giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai tại một số đơn vị trực thuộc là đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là giải quyết TTHC vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng năm để xếp loại.

 

Sở Tài chính đề xuất một số giải pháp khắc phục việc giảm điểm các tiêu chí trong thực hiện cải cách tài chính công, trong đó đáng chú ý là đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành giải ngân theo kế hoạch được giao năm 2022.

 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ giải pháp nhằm chú trọng thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở đánh giá năng lực đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ....

 

Không để tình trạng hồ sơ trễ hạn tăng

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã nâng cao trách nhiệm cá nhân, không để tình trạng hồ sơ trễ hạn tăng tại đơn vị, địa phương quản lý. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để đảm bảo tỉ lệ hồ sơ liên quan đất đai ở cấp huyện đúng hẹn và trước hẹn đạt từ 97% trở lên và chịu trách nhiệm về hoàn thành mục tiêu này.

 

Đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể nâng cao tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến theo các mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Chỉ đạo đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính ở các đơn vị, địa phương vì hầu hết các cơ quan, đơn vị đều đạt tỉ lệ còn rất thấp. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung cụ thể về chuyển đổi số.

 

Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực, địa phương mình quản lý và xác định mục tiêu, kết quả cụ thể, những nhiệm vụ, sáng kiến mang tính đột phá nhằm tăng điểm và tăng xếp hạng các chỉ tiêu. Sở Tư pháp chú trọng nâng cao hiệu quả về rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát. Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, chấm điểm CCHC, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

 

Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phần mềm chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện từ năm 2022, tham mưu UBND tỉnh những biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao điểm số đánh giá của đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các cấp trước khi Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm (10/12/2021)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Tham vấn, góp ý dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (01/12/2021)
Đổi mới đồng bộ cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ (15/11/2021)
Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục (26/10/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 2.855
Hôm nay 6.415
Hôm qua 10.109
Tất cả 6.194.562
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!