Thứ Sáu ngày 19/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 25/02/2015

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Chính phủ ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ- CP, ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thay thế Nghị định số 61/2010/NĐ- CP; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT – BKHĐT để hướng dẫn thực hiện nghị định này. Riêng đối với tỉnh Quảng Trị, vừa qua đã tiến hành triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ – CP cho các ngành, địa phương cũng như các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghị định số 210/2013/NĐ – CP của Chính phủ là cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; phát triển thị trường tiêu thụ nông sản; thúc đẩy công nghệ sản xuất và chế biến nông sản; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết giữa các thành phần kinh tế ở nông thôn; tạo môi trường lành mạnh cho doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 Ông Nguyễn Huy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Nghị định số 210/2013/NĐ – CP của Chính phủ sẽ là “cú hích” để phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Bởi theo nội dung quy định cụ thể của Nghị định số 210/2013/NĐ – CP thì doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ngoài những ưu đãi như miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước; hỗ trợ thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân; miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất…doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học- công nghệ. 

Cụ thể, doanh nghiệp khi có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo nghề trong nước (mỗi lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần và thời gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí không quá 6 tháng); hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước; được giảm 50% phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của nhà nước; hỗ trợ 70% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do doanh nghiệp chủ trì thực hiện nhằm thực hiện dự án hoặc doanh nghiệp mua bản quyền công nghệ thực hiện dự án; hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm…

Về hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ thấp nhất 2 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị…Trong hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc, doanh nghiệp được hỗ trợ 3 tỷ đồng/dự án (riêng đối với dự án chăn nuôi bò sữa cao sản thì mức hỗ trợ là 5 tỷ đồng/dự án) để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị…

Về hỗ trợ trồng cây dược liệu, cây mắc ca, nhà đầu tư có dự án trồng cây dược liệu, cây mắc ca có quy mô từ 50 ha trở lên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng/ha để xây dựng đồng ruộng, cây giống; hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất giống cây mắc ca quy mô 500.000 cây/năm trở lên có mức hỗ trợ tối đa là 70% chi phí đầu tư/cơ sở và không quá 2 tỷ đồng…

Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng hải sản trên biển, nhà đầu tư có dự án đầu tư nuôi trồng hải sản tập trung hoặc ven hải đảo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng cho 100 m3 lồng nuôi đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển xa cách bờ trên 6 hải lý hoặc ven đảo; hỗ trợ 40 triệu đồng cho 100m3 lồng đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển gần bờ…

Hỗ trợ đầu tư cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sắn, sấy phụ phẩm thủy sản, chế biến cà phê, nhà đầu tư được hỗ trợ 2 tỷ đồng/dự án đối với sấy lúa, ngô, khoai, sắn, sấy phụ phẩm thủy sản để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị; hỗ trợ 3 tỷ đồng/dự án chế biến cà phê theo phương pháp ướt để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị…

Hỗ trợ đầu tư chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ…Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông – lâm – thủy sản, nhà đầu tư được hỗ trợ không quá 60% chi phí và tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án; hỗ trợ không quá 70% chi phí xử lý chất thải cho các nhà máy chế biến nông – lâm – thủy sản quy mô lớn, đã đầu tư, sử dụng nhiều lao động và có tác động lớn đến kinh tế - xã hội địa phương; hỗ trợ phí vận chuyển sản phẩm với mức 1.500 đồng/tấn/km (khoảng cách hỗ trợ được tính từ địa điểm đặt nhà máy hoặc cơ sở bảo quản, chế biến đến trung tâm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của địa phương đó theo đường ô tô gần nhất) và nhiều chính sách hỗ trợ khác.

Ông Nguyễn Huy cho biết thêm, để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh cũng như góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chiều sâu, hiệu quả, vừa qua Sở NN&PTNT đã chủ động giới thiệu cho doanh nghiệp các chương trình, dự án mà doanh nghiệp cần ưu tiên khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh gồm khuyến khích đầu tư vào sản xuất lúa chất lượng cao theo cánh đồng lớn với yêu cầu doanh nghiệp phải có dự án hoặc đề án ký hợp đồng liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, tạo thương hiệu (quy mô từ 50 ha trở lên); sản xuất ngô theo cánh đồng lớn với yêu cầu doanh nghiệp có dự án hoặc đề án ký hợp đồng liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ (quy mô từ 20 ha trở lên); sản xuất rau, củ, quả sạch theo tiêu chuẩn VietGap với yêu cầu doanh nghiệp phải có dự án hoặc đề án ký hợp đồng liên kết với nông dân hoặc thuê đất để sản xuất, chế biến, tiêu thụ (quy mô từ 2 ha trở lên); sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê với yêu cầu doanh nghiệp phải có đề án ký hợp đồng đầu tư, bao tiêu sản phẩm cà phê cho nông dân ngay từ đầu vụ (quy mô từ 100 ha trở lên); sản xuất, chế biến, tiêu thụ mủ cao su với yêu cầu doanh nghiệp phải có đề án ký hợp đồng đầu tư, bao tiêu sản phẩm cao su cho nông dân ngay từ đầu vụ (quy mô từ 500 ha trở lên); sản xuất, chế biến, tiêu thụ hồ tiêu với yêu cầu doanh nghiệp phải có đề án ký hợp đồng đầu tư, bao tiêu sản phẩm hồ tiêu cho nông dân ngay từ đầu vụ (quy mô từ 100 ha trở lên); sản xuất, chế biến dược liệu với yêu cầu doanh nghiệp có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chăn nuôi theo hình thức trang trại với yêu cầu doanh nghiệp có dự án xin đất, thuê đất trực tiếp đầu tư sản xuất hoặc hợp đồng liên kết đầu tư bao tiêu sản phẩm với các hộ gia đình nông dân (quy mô từ 500 trâu, bò, dê; 1.000 lợn; 5.000 gia cầm trở lên); bảo quản, chế biến nông – lâm – thủy sản với yêu cầu doanh nghiệp có dự án được đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sử dụng ít nhất 30% lao động địa phương; tiêu thụ 60% nguyên liệu trong tỉnh); xây dựng, cải tạo lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung với yêu cầu doanh nghiệp có dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt (giết mổ bình quân 200 gia súc và 2.000 gia cầm/ngày – đêm trở lên); đầu tư khôi phục, phát triển các sản phẩm nghề truyền thống ở nông thôn với yêu cầu doanh nghiệp có dự án đầu tư trực tiếp hoặc hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho hộ gia đình nông thôn; xây dựng hệ thống cấp nước sạch nông thôn; xử lý ô nhiễm môi trường, thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tư vấn, dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và ngành nghề dịch vụ nông thôn với yêu cầu doanh nghiệp có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể của Nghị định số 210/2013/ NĐ – CP sẽ khuyến khích nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Khi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp Quảng Trị phát triển toàn diện góp phần cải thiện đời sống cho lao động nông thôn.

Theo Báo Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Triển vọng phát triển cây tràm năm gân ở Vĩnh Linh (15/8/2022)
Hướng Hóa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững (15/8/2022)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Tăng cường thông tin khoa học và công nghệ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, đổi mới sáng tạo (09/02/2022)
Ưu tiên năng lượng xanh, sạch và áp dụng giải pháp tiên tiến về KHCN (24/01/2022)
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản (14/01/2022)
Khai thác tiềm năng, nâng tầm nông sản địa phương (22/12/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (17/12/2021)
Xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh (14/12/2021)
Quan tâm hỗ trợ đầu tư để nhân rộng diện tích nuôi tôm (10/12/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 3.133
Hôm nay 1.257
Hôm qua 12.115
Tất cả 6.228.354
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!