Thứ Bảy ngày 01/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Kết quả nghiên cứu, triển khai
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 15/7/2022

Nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngô (Zea mays L.) là cây lương thực quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam với diện tích 1,099 triệu ha, năng suất 4,67 tấn/ha và sản lượng đạt 5,13 triệu tấn. Cây ngô đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, dược phẩm, công nghiệp nhẹ và thức ăn chăn nuôi. Mặc dù cây ngô đã có những bước tiến về giống, canh tác, diện tích và sản lượng, nhưng tình hình sản xuất ngô cũng như thị trường giống ngô trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do biến đối khí hậu, diện tích canh tác giảm và sự cạnh tranh từ các tập đoàn đa quốc gia.

Với quy mô sản xuất nhỏ, tỷ lệ sử dụng cơ giới thấp, nên giá ngô trong nước luôn cao hơn giá nhập khẩu. Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ mới, giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu và rút ngắn thời gian chọn tạo giống ngô là chìa khóa tạo ra sự thành công cho chương trình chọn tạo giống ngô lai của Viện ở hiện tại và trong tương lai, Viện Nghiên cứu Ngô đã hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Ngô và Lúa mì Quốc tế (CIMMYT) tiếp nhận công nghệ tạo dòng ngô đơn bội kép bằng cây kích tạo đơn bội (inducers) thông qua việc nhập nội 03 nguồn cây kích tạo đơn bội. Đồng thời, tiếp cận nghiên cứu công nghệ chuyển gen chịu hạn, ứng dụng chỉ thị phân tử (SSRs, SNPs,..) trong đánh giá và sàng lọc nguồn vật liệu, nhằm tạo ra và chọn được nguồn vật liệu ưu tú mới phục vụ cho công tác chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận (phi sinh học và sinh học), thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, để có thể làm chủ công nghệ chọn tạo dòng ngô đơn bội kép bằng cây kích tạo đơn bội, rút ngắn ½ thời gian tạo dòng thuần và nâng cao hiệu quả chọn tạo giống ngô lai; làm chủ công nghệ chọn tạo giống ngô lai bằng chỉ thị phân tử (SNPs) kết hợp với phương pháp truyền thống để tạo giống ngô năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu các điều kiện bất thuận sinh học và phi sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực bền vững và hoàn thiện cơ sở vật chất, đồng bộ hóa trang thiết bị để phục vụ nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới trở thành đơn vị nghiên cứu cây ngô và chuyển giao công nghệ đạt chuẩn khu vực và quốc tế và đảm bảo tính tự chủ, Viện Nghiên cứu Ngô (trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam), do TS. Bùi Mạnh Cường đứng đầu đã đề xuất và thực hiện Tiểu dự án: “Nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận (phi sinh học và sinh học) thích ứng với biến đổi khí hậu” (FIRST-MRI).

Thông qua sự hỗ trợ của Dự án FIRST, trên cơ sở tầm nhìn và định hướng đã được Viện Nghiên cứu Ngô xây dựng, Tiểu dự án FIRST-MRI đã triển khai các hoạt động nghiên cứu nhằm phát triển, đổi mới và làm chủ khoa học công nghệ trong nghiên cứu và chọn tạo giống ngô với các hoạt động và nội dung nghiên cứu đã đề xuất và được phê duyệt. Các kết quả nổi bật của dự án thu được như sau:

1. Tiểu dự án FIRST-MRI đã nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Ngô thông qua hỗ trợ đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ mới trong nghiên cứu và chọn tạo giống ngô, nâng cao nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, hướng tới xây dựng Viện Nghiên cứu Ngô trở thành cơ sở nghiên cứu tiên tiến, tiệm cận được trình độ quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và chọn tạo giống ngô.

+ Làm chủ công nghệ chọn tạo dòng ngô đơn bội kép bằng cây kích tạo đơn bội (Inducer): đã tạo ra được các dòng thuần mới đồng hợp tử 100%, rút ngắn được 1/2 thời gian tạo dòng thuần so với phương pháp truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chống chịu tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Tiếp cận và bước đầu làm chủ công nghệ chọn tạo giống ngô lai bằng chỉ thị phân tử (SSRs, SNPs,...) kết hợp với phương pháp truyền thống: đã đánh giá và chọn lọc một số nguồn vật liệu có đặc điểm quý như chịu hạn ngay ở giai đoạn sớm của quá trình tạo dòng khi nguồn vật liệu còn rất lớn, giúp nhà khoa học giảm được công sức và chi phí, nâng cao hiệu quả của công tác chọn tạo và phát triển giống lai.

+ Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về ứng dụng chỉ thị phân tử (SNPs) trong chọn tạo giống ngô và chọn giống ngô theo phương pháp tạo dòng đơn bội kép bằng cây kích tạo đơn bội (cây inducers) tại Trường Đại học Nebraska- Lincoln, Thành phố Lincoln, Bang Nebraska, Mỹ.

+ Trên cơ sở ứng dụng các công nghệ mới trong nghiên cứu chọn tạo giống ngô đã tạo ra được thế hệ dòng thuần mới (278 dòng) có khả năng chịu hạn/mặn/sâu đục bắp/chịu bệnh mốc hồng được chọn lọc và bộ giống ngô lai mới có năng suất cao, mang những đặc tính vượt trội, thích ứng rộng, chống chịu với sâu bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng hạt giống ngô thông qua ứng dụng quy trình xử lý và bảo quản mới.

+ Hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng cường và đồng bộ hóa trang thiết bị thông qua nâng cấp 02 phòng thí nghiệm và 01 nhà lưới, hình thành 01 phòng thí nghiệm mới, qua đó nâng cao tính chính xác và hiệu quả của các thí nghiệm nghiên cứu khoa học.

+ Xây dựng và tạo lập các tri thức mới với 05 bài báo đã được đăng trên tạp Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam; 01 bài báo đã được chấp nhận đăng trên Tạp chí Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering - VJSTE (Tạp chí khoa học quốc tế trong cơ sở dữ liệu của ACI-ASEAN Citation Index), góp phần định hình hướng nghiên cứu trong chọn tạo giống ngô lai hiện nay của Viện Nghiên cứu Ngô trên cơ sở kết hợp hiệu ứng ưu thế lai với các công nghệ mới, qua đó sẽ nâng cao giá trị chọn giống, góp phần tăng năng suất trung bình ngô của Việt Nam.

2. Tiểu dự án FIRST-MRI đã hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, hiệu quả trong công tác chuyển giao và thương mại hóa tiến bộ kỹ thuật, phát triển dịch vụ khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu Ngô, đã giúp Viện tự chủ tài chính khoảng 60% chi hoạt động bộ máy và đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên với tổng doanh thu dự kiến là 99,73 tỷ đồng (năm 2018: là 46,5 tỷ đồng; năm 2019: doanh thu dự kiến đạt 53,1 tỷ đồng), là cơ sở tăng thêm doanh thu từ 21-37% trong giai đoạn 2020-2022 so với trước khi thực hiện Tiểu dự án (năm 2017 là 49,9 tỷ đồng và tự chủ khoảng 55%), hướng tới có thể đáp ứng khoảng 72-75% nhu cầu tài chính của Viện trong vòng 5 năm sau khi kết thúc Tiểu dự án và tự chủ về tài chính trong vòng 10 năm tới.

Với các kết quả, sản phẩm đã đạt được, Tiểu dự án FIRST-MRI đã giúp cho Viện Nghiên cứu Ngô hướng tới chiến lược “Làm chủ và phát triển các công nghệ hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của Việt Nam, kết hợp với phương pháp truyền thống để nhanh chóng tạo ra các giống ngô lai mới năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận (phi sinh học và sinh học), thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng Viện Nghiên cứu Ngô trở thành cơ sở nghiên cứu tiên tiến, đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và chọn tạo giống ngô. Hướng tới tự chủ toàn diện, góp phần vào sự phát triển của ngành sản xuất ngô của Việt Nam”.

Tiểu dự án FIRST-MRI được thực hiện trong một thời gian ngắn với nhiều hoạt động và nội dung từ nghiên cứu khoa học, tăng cường cơ sở vật chất đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, do đó cũng có gặp những khó khăn trong việc triển khai một số nội dung thí nghiệm theo đúng thời vụ nông nghiệp của cây ngô ở giai đoạn đầu của Tiểu dự án.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 17366/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

https://vista.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nghiên cứu công nghệ ép đóng bánh sắt xốp làm nguyên liệu cho các lò luyện thép (28/9/2022)
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên ép quặng cám cung cấp cho lò hoàn nguyên (28/9/2022)
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống cánh khuấy chống đóng bám thay thế cánh khuấy truyền thống (28/9/2022)
Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm công nghệ chống thấm hồ thải quặng đuôi ở các nhà máy tuyển khoáng sử dụng màng phun áp lực thay thế màng chống thấm HDPE (27/9/2022)
Nghiên cứu chế tạo hệ thống thải tro xỉ nhà máy nhiệt điện đốt than (27/9/2022)
Nghiên cứu khả năng bảo vệ da của cao chiết hoa thanh long (22/9/2022)
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân và sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng I - 131 (22/9/2022)
Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (22/9/2022)
Nghiên cứu chọn tạo và đánh giá các dòng xoan ta chuyển gen sinh trưởng nhanh có triển vọng (22/9/2022)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (22/9/2022)
Nghiên cứu tạo sự kiện (event) ngô biến đổi gen chịu hạn đáp ứng về an toàn sinh học và có giá trị kinh tế (20/9/2022)
Chiết tách thành công lycopene từ quả gấc (20/9/2022)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện các chương trình và dự án phát triển năng lực của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tại Việt Nam (20/9/2022)
Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó (19/9/2022)
Nghiên cứu hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp quản lý bệnh cháy lá hại rừng trồng bạch đàn tại vùng Trung tâm Bắc Bộ (19/9/2022)
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị giám sát để điều khiển chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp (19/9/2022)
Nghiên cứu điều chế thử nghiệm Silic tinh thể dạng nano bằng phương pháp nhiệt kim (15/9/2022)
Nghiên cứu tạo sự kiện (event) ngô biến đổi gen chịu hạn đáp ứng về an toàn sinh học và có giá trị kinh tế (15/9/2022)
Nghiên cứu công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam (15/9/2022)
Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (13/9/2022)
Ứng dụng công nghệ trong xây dựng hệ thống thấu hiểu khách hàng và lắng nghe mạng xã hội (12/9/2022)
Lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây nguyên liệu giấy (12/9/2022)
Thị trường đích, phương thức quản trị và nâng cấp chuỗi giá trị: trường hợp ngành hàng gạo và thủy sản ở Việt Nam (12/9/2022)
Nghiên cứu, tính toán các đặc trưng nơtron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt Nam (12/9/2022)
Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (09/9/2022)
Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng thử nghiệm một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (09/9/2022)
Công nghệ chiết xuất và thử nghiệm sản xuất viên nang cứng hỗ trợ điều trị tiểu đường từ loài khổ qua, thìa canh và địa hoàng (08/9/2022)
Sản xuất thử nghiệm premix khoáng, premix vitamin cho chăn nuôi (07/9/2022)
Nghiên cứu hoàn thiện gói kỹ thuật xử lý, sơ chế, bảo quản một số loại quả chủ lực (chuối, sầu riêng, bơ) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu (07/9/2022)
Nâng cao năng lực, xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam (06/9/2022)
Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (06/9/2022)
Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chịu hạn, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cây trồng cho vùng trung du miền núi phía Bắc (31/8/2022)
Nghiên cứu tuyển than cám 0,5-8 mm vùng Vàng Danh - Uông Bí trên thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng hydrofloat năng suất 1,0 t/giờ (31/8/2022)
Dự án AQUAMN triển khai Hệ thống quan trắc nước ngập mặn ở Cà Mau (29/8/2022)
Tính toán ảnh hưởng của nhiên liệu có chứa Actini hiếm đến tính toán vật lý và an toàn lò phản ứng năng lượng VVER (V491) (25/8/2022)
Xây dựng quy trình chiết xuất, bào chế và thử nghiệm sản xuất cao Mướp đắng và viên nang chứa cao khô giàu hoạt chất saponin hỗ trợ điều trị bệnh Đái tháo đường (25/8/2022)
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong mật và chế biến các sản phẩm ngành ong theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Vĩnh Phúc (25/8/2022)
Nghiên cứu viên nang bảo vệ gan từ bạch hoa xà thiệt thảo và bán chi liên (25/8/2022)
Ứng dụng enzyme hoạt hoá sản xuất rượu táo mèo Tây Bắc (23/8/2022)
Ứng dụng chế phẩm Lactoferrin vào sản xuất thực phẩm chức năng (22/8/2022)
Đa dạng sản phẩm từ cây sâm Việt Nam (22/8/2022)
Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (22/8/2022)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo lũ, lụt và hạn hán theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS (22/8/2022)
Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng và phổ biến bộ công cụ chẩn đoán doanh nghiệp ngành công thương (15/8/2022)
Nghiên cứu chính sách, mô hình Quỹ Chất lượng Dịch vụ (QSF) của UPU và đề xuất khai thác hiệu quả cho Việt Nam (15/8/2022)
Nghiên cứu tạo giống gốc để sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 (15/8/2022)
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (09/8/2022)
Nghiên cứu thức ăn nuôi cua lột (Scylla sp.) năng suất cao trong hệ thống tuần hoàn (09/8/2022)
Sản xuất viên nang Zerumboner từ cây gừng gió Việt Nam (08/8/2022)
Nghiên cứu chế tạo vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên từ vảy cá (08/8/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 707
Hôm nay 925
Hôm qua 10.791
Tất cả 6.597.797
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!