Thứ Hai ngày 26/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Chuyển đổi số
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 18/7/2022

Triển vọng kinh tế số và thách thức chất lượng nguồn nhân lực
Nếu được tận dụng tối đa, kinh tế số có thể mang lại giá trị hàng năm lên tới 1.733 nghìn tỷ đồng cho Việt Nam vào năm 2030.
Nếu được tận dụng tối đa, chuyển đổi số có thể mang lại giá trị kinh tế hàng năm lên tới 1.733 nghìn tỷ đồng (74 tỷ USD) cho Việt Nam vào năm 2030
Nhiều triển vọng…
Theo bà Stephanie Davis – Phó Chủ tịch Google châu Á Thái Bình Dương, Phụ trách khu vực Đông Nam Á: Báo cáo của AlphaBeta về “Mở khóa Tiềm năng kỹ thuật số Việt Nam” cho thấy, nếu được tận dụng tối đa, chuyển đổi số có thể mang lại giá trị kinh tế hàng năm lên tới 1.733 nghìn tỷ đồng (74 tỷ USD) cho Việt Nam vào năm 2030.
Cũng theo báo cáo này, hai trong số những trụ cột hành động chính giúp nắm bắt đầy đủ tiềm năng chuyển đổi số Việt Nam là: Phát triển hệ sinh thái công nghệ trong nước và đào tạo kỹ năng số cho người lao động và sinh viên.
Trên thực tế, thời gian qua, Chính phủ và cơ quan chức năng của Việt Nam đã rất chú trọng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đã ban hành những chủ trương, chính sách quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước.
Cụ thể, tháng 9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó xác định: Nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số.
Trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 cũng xác định mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, kinh tế phát triển năng động, nhanh, bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, nhằm thực hiện các chủ trương, định hướng nêu trên, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội cho Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì dự thảo, trình Chính phủ, Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam, cụ thể như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (năm 2017) và các Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định hướng dẫn có quy định nhiều ưu đãi cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT ngày 07/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025…
“Với những chủ trương, định hướng và chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ, Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có những điều kiện thích hợp cho thúc đẩy đổi mới sáng tạo” – Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.
Để đạt được mục tiêu bứt phá nền kinh tế số sẽ đóng góp 30% GDP vào năm 2030 như Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 vẫn là một thách thức không nhỏ
Nhưng vẫn khó bứt phá
Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do tổ chức WIPO đánh giá xếp Việt Nam thứ 44/126 quốc gia năm 2021. Trong đó, chỉ số cho nhóm các yếu tố “đầu vào” là Thể chế, Nguồn nhân lực và nghiên cứu, Cơ sở hạ tầng, Trình độ phát triển thị trường, được đánh giá tăng 2 bậc so với 2020. Số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên công nghệ, tài sản trí tuệ, mô hình kinh doanh mới ngày càng gia tăng với gần 4 nghìn doanh nghiệp, trong đó đã có 4 doanh nghiệp kỳ lân đạt giá trị trên 1 tỷ USD. Vốn đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới, tiên tiến, trong đó có vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tăng nhanh.
Mặc dù hệ thống đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, nhưng theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, để đạt được mục tiêu bứt phá nền kinh tế số sẽ đóng góp 30% GDP vào năm 2030 như Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 vẫn là một thách thức không nhỏ. Theo đó, Việt Nam cần thúc đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn nữa việc phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Đặc biệt, theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, để giải quyết bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng tối đa các tiến bộ công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, Việt Nam cần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong nước, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong kỷ nguyên số.
Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều chính sách và giải pháp phát triển doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế và đổi mới sáng tạo. Trong đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm hiện thực hóa những khát vọng, chủ trương, định hướng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong cuộc Cách mạng 4.0, thông qua các hoạt động hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, từ đó thúc đẩy kinh tế số phát triển.
Để đạt được mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030, Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
https://khcncongthuong.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
‘Kích hoạt’ chuyển đổi số trong hợp tác xã (26/9/2022)
Chuyển đổi số là việc buộc phải làm của các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sản xuất thông minh (22/9/2022)
Đà Nẵng số hóa các điểm đến du lịch (22/9/2022)
Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới (15/9/2022)
Chuyển đổi số phải là chuyển đổi, rồi mới đến số (14/9/2022)
Chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia (09/9/2022)
Phải triển khai bằng được hệ sinh thái công dân số (07/9/2022)
Viettel phát sóng thử nghiệm dịch vụ 5G tại TP. Đông Hà từ ngày 30/8 (31/8/2022)
Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2022: Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội (25/8/2022)
Chuyển đổi số giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt (23/8/2022)
TP.HCM xếp thứ 3 toàn quốc về chuyển đổi số (22/8/2022)
Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội (17/8/2022)
Việt Nam dồn sức phát triển trung tâm số (12/8/2022)
Đề xuất 3 phương án về mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (12/8/2022)
Chuyển đổi số trong giáo dục đại học (11/8/2022)
Xây dựng hệ thống thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng (11/8/2022)
Chuyển đổi số phải có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược (09/8/2022)
Viettel Money lọt vào top của giải thưởng Excellence Award (08/8/2022)
Chuyển đổi số trong nông nghiệp và hàm ý chính sách cho Việt Nam (05/8/2022)
Đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số (03/8/2022)
Hậu Giang: Ứng dụng hiệu quả KH&CN trong chuyển đổi số (03/8/2022)
Blockchain sẽ mang lại hiệu quả lớn trong định danh số (02/8/2022)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số có sự tăng trưởng mạnh (01/8/2022)
Bến Tre: Đẩy mạnh chuyển đổi số để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (29/7/2022)
Kinh tế số - Kinh tế tuần hoàn: Động lực phát triển trong tương lai (22/7/2022)
Thúc đẩy dịch vụ tài chính số để phát triển tài chính toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (22/7/2022)
Hệ thống chính sách của chuyển đổi số trong thương mại: Thực trạng và giải pháp (21/7/2022)
Lực lượng lao động kỹ năng số: Nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia (19/7/2022)
Google hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân tài số, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo (19/7/2022)
Việt Nam đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái xác thực không mật khẩu (15/7/2022)
Việt Nam là một trong 5 quốc gia đi đầu về blockchain (13/7/2022)
Chuyển đổi số phát triển kinh tế Hậu Giang 2022 (12/7/2022)
Thúc đẩy chuyển đổi số đối với ngành dịch vụ (08/7/2022)
Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng "Chuyển đổi số quốc gia" (06/7/2022)
Gặt hái giá trị mới khi quyết tâm chuyển đổi số (05/7/2022)
Chuyển đổi số - Chìa khoá phát triển ngành logistics (05/7/2022)
Phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội (04/7/2022)
Đà Nẵng đưa vào sử dụng Cổng chuyển đổi số (29/6/2022)
Chuyển đổi số cần lấy dữ liệu là trung tâm (28/6/2022)
Ra mắt Nền tảng Điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia (27/6/2022)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa mạnh dạn chuyển đổi số (23/6/2022)
Tương lai của Fintech vì sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (23/6/2022)
Số hóa mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (22/6/2022)
Hội thảo “Chuyển đối số để hướng tới xã hội không dùng tiền mặt” (21/6/2022)
Doanh nghiệp giảm 30% lao động nhờ chuyển đổi số (20/6/2022)
Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia sẽ đạt tối thiểu 150 triệu giao dịch vào 2025 (15/6/2022)
Kinh nghiệm chuyển đổi số từ địa phương (15/6/2022)
Khi hợp tác xã chuyển đổi số, bán hàng online (14/6/2022)
Hội thảo quốc gia về chuyển đổi số báo chí Việt Nam (14/6/2022)
Chuyển đổi số tạo nên một môi trường kinh doanh nông sản lành mạnh (14/6/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 624
Hôm nay 6.446
Hôm qua 8.452
Tất cả 6.567.505
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!