Chủ Nhật ngày 25/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong nước
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 19/7/2022

Khai thác cơ sở dữ liệu cung cầu công nghệ nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo
Khai thác cơ sở dữ liệu cung cầu công nghệ nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo
Nguồn cung công nghệ theo lĩnh vực

Quá trình xây dựng CSDL cung cầu công nghệ và một số kết quả đạt được
 

Trải qua nhiều công cuộc kết nối - chia sẻ và cung cấp thông tin, dịch vụ liên quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến, nâng cấp, đổi mới công nghệ, rất nhiều thông tin về cung - cầu công nghệ đã được lưu trữ. Từ đó, hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối cung - cầu công nghệ trực tuyến ra đời với mong muốn thúc đẩy liên kết, chia sẻ, khai thác thông tin giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối cung - cầu công nghệ còn góp phần cải thiện hệ sinh thái khoa học và công nghệ tại Việt Nam, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ trong nước cũng như từ nước ngoài vào Việt Nam.
 

Từ năm 2016, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với Nhóm chuyên gia của Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai xây dựng hệ thống phầm mềm cơ sở dữ liệu cung cầu công nghệ để cập nhật dữ liệu công nghệ, gồm: dữ liệu về nhu cầu đổi mới công nghệ, nhu cầu tư vấn cải tiến kỹ thuật, nhu cầu liên doanh liên kết dựa trên công nghệ...; dữ liệu các công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong và ngoài nước; dữ liệu về chuyên gia tư vấn công nghệ; dữ liệu doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực.
 

Đến nay, phần mềm đã được cài đặt tại 33 Sở KH&CN/Trung tâm Ứng dụng địa phương, 03 đại học gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP HCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội và 14 Điểm kết nối cung cầu công nghệ trên cả nước. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và đưa ra các phương án về cung và cầu công nghệ khác nhau để người dùng quyết định chọn công nghệ, đơn vị cung cấp nguồn cung và nguồn cầu phù hợp nhất.
 

Trong giai đoạn vừa qua, tìm kiếm và cung cấp thông tin 2480 nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước phù hợp theo nhu cầu doanh nghiệp, trên 300 chuyên gia công nghệ theo nhu cầu doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Cơ sở dữ liệu công nghệ được cung cấp dưới hai hình thức: Thông qua cổng thông tin điện tử của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tại địa chỉ: www.sati.gov.vn; thông qua phần mềm quản lý dữ liệu cung - cầu công nghệ tại các điểm kết nối cung cầu công nghệ và các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương. Đã tiếp nhận 568 loại nhu cầu công nghệ cho các doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành lĩnh vực công nghệ như: công nghệ sinh học; công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật; công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; công nghệ vi sinh vật bảo vệ cây trồng; công nghệ chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch; cơ khí chế tạo... Thống kê qua cổng thông tin điện tử của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tại địa chỉ: www.sati.gov.vn, tính đến thời điểm tháng 6 năm 2022 đã có trên 40.000 lượt truy cập tìm kiếm thông tin công nghệ.

 

Những tồn tại và nguyên nhân
 

Hoạt động kết nối giữa Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ với các viện nghiện cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các chuyên gia tới các trung tâm ứng dụng của các địa phương còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò là cầu nối giữa các đơn vị, tổ chức, từ đó chưa xác định được những nhu cầu công nghệ của địa phương, doanh nghiệp làm cơ sở cho hoạt động tìm kiếm công nghệ trong nước và ngoài nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 

Hoạt động cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn cung công nghệ chưa sát với thực tế, các trường thông tin trong hệ thống chưa cung cấp đủ thông tin có độ tin cậy về công nghệ để người xem có thể nắm bắt và liên hệ. Phần mềm cơ sở dữ liệu cung - cầu hiện nay có thể quản lý các hồ sơ một cách độc lập, tuy nhiên việc tạo liên kết giữa các hồ sơ và tìm kiếm chưa thực hiện được. Ngoài ra, dữ liệu cũng được thu thập trực tuyến thông qua phần phần mềm khảo sát online trên cổng thông tin của Cục, tuy nhiên phần mềm này cũng chưa được khai thác hiệu quả, một phần do sự không ổn định của cổng thông tin. Website giao diện tìm kiếm hiện tại phân loại nhóm ngành lĩnh vực chưa được cập nhật theo phân loại lĩnh vực công nghệ quốc tế, chức năng tìm kiếm ở mức đơn giản, không có nhiều lựa chọn tìm kiếm.
 

Nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy ứng dụng chuyển giao công nghệ và ĐMST
 

Với tầm nhìn phát triển cơ sở dữ liệu cung - cầu công nghệ thành cơ sở dữ liệu dùng chung về công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo xây dựng nhiệm vụ và các giải pháp kỹ thuật tích hợp dữ liệu với các CSDL Khoa học và công nghệ khác. Mục tiêu cụ thể là mở rộng hệ thống, nâng cao số lượng và chất lượng hồ sơ công nghệ, nâng cao khả năng khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung về công nghệ.
 

Về xây dựng và phát triển nền tảng cơ sở dữ liệu:

Thứ nhất, xây dựng cổng thông tin CSDL kết nối cung cầu công nghệ tích hợp dùng chung; Xây dựng được Hệ thống tìm kiếm, xử lý và phân tích dữ liệu công nghệ thông minh trực tuyến để phục vụ đánh giá, phân tích công nghệ, kết nối cung cầu công nghệ.

Thứ hai, xây dựng Bản tin công nghệ sẵn sàng chuyển giao, kết nối, đổi mới công nghệ để cung cấp, phổ biến cho doanh nghiệp, tổ chức và các địa phương.

Về phát triển, vận hành và khai thác hiệu quả các điểm kết nối cung cầu công nghệ - tổ chức ứng dụng chuyển giao công nghệ và ĐMST:

Thứ nhất, hỗ trợ hình thành và vận hành các Điểm kết nối cung cầu công nghệ mới theo nhu cầu thực tế của địa phương: Phát triển mở rộng mạng lưới kết nối trong và ngoài nước; Đào tạo, hình thành đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Đẩy mạnh hoạt động của các Điểm kết nối cung cầu công nghệ.

Thứ hai, hướng dẫn hoạt động Điểm kết nối cung cầu công nghệ cho các Sở KH&CN, trường đại học, Viện nghiên cứu, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội, doanh nghiệp.

Thứ ba, xây dựng, hình thành và phát triển mạng lưới Điểm kết nối cung cầu công nghệ; mạng lưới các tổ chức trung gian.

Thứ tư, tổ chức hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán, hợp tác chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư, liên doanh, liên kết giữa các đối tác trong và ngoài nước.

 

Kết quả cụ thể là hệ thống CSDL được mở rộng, nâng cao số lượng và chất lượng hồ sơ công nghệ, nâng cao khả năng khai thác dữ liệu dùng chung về công nghệ. Bên cạnh đó, mạng lưới kết nối công nghệ được mở rộng, nâng cao chất lượng và số lượng chuyên viên, chuyên gia tư vấn công nghệ. Cuối cùng là nâng cao chất lượng và số lượng các cuộc kết nối, phục vụ được nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

https://www.most.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng KHCN trong điều kiện sản xuất mới (23/9/2022)
AI phát triển nhanh và sâu, đào tạo nhân lực cần bắt kịp (23/9/2022)
Tiếp thêm động lực cho thị trường khoa học và công nghệ (23/9/2022)
Chung kết cuộc thi thanh niên chuyển đổi năng lượng (23/9/2022)
Đề xuất quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (22/9/2022)
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực AI thế hệ tiếp theo (22/9/2022)
FDI công nghệ cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam (22/9/2022)
Bộ KH&CN đầu tư cho 10 công nghệ năng lượng trong thập kỷ tới (22/9/2022)
Triển lãm sản phẩm trí tuệ nhân tạo (22/9/2022)
Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả về năng lượng cần đặt lên hàng đầu (20/9/2022)
Chính sách ưu đãi dành cho đơn vị nghiên cứu trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh (20/9/2022)
Tọa đàm "Cà phê công nghệ" (20/9/2022)
Phát triển thị trường than sinh học tại Việt Nam (19/9/2022)
Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ tầng ozone (19/9/2022)
Phát động Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng (15/9/2022)
Xây dựng chính sách mới để khai thác hết tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức (15/9/2022)
Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2022: Bốn điểm mới (15/9/2022)
Tiếp tục đổi mới chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới (13/9/2022)
Khởi động dự án Báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2022 (13/9/2022)
Tăng cường chuyển đổi internet sang giao thức mới (13/9/2022)
Vinh danh TOP 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2022 (12/9/2022)
Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TP Hồ Chí Minh (12/9/2022)
Sinh viên Việt Nam giành chiến thắng cuộc thi 'Hạt giống cho tương lai APAC Tech4Good' (09/9/2022)
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ XVIII (09/9/2022)
AI Day 2022: Một số công nghệ nổi bật (09/9/2022)
Xử lý phụ phẩm chế biến tôm bằng phương pháp vi sinh vật (09/9/2022)
Hoàn thiện pháp luật để giải quyết tranh chấp trực tuyến (08/9/2022)
Hỗ trợ các nữ khoa học, nữ doanh nhân sáng tạo, đăng ký sở hữu trí tuệ (08/9/2022)
Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TP Hồ Chí Minh (08/9/2022)
Du lịch cộng đồng gắn với công nghệ trải nghiệm du lịch ảo (07/9/2022)
WIPO khuyến nghị cho hệ sinh thái sở hữu trí tuệ Việt Nam (07/9/2022)
Sản xuất thành công phân bón hữu cơ từ phụ phẩm cá tra (06/9/2022)
Việt Nam ứng dụng AI để thăm dò dầu khí (06/9/2022)
Sức hút đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn (06/9/2022)
Thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia" (06/9/2022)
Tăng cường đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội (06/9/2022)
Năng lượng tái tạo - “Mỏ vàng” của Tây Nguyên (06/9/2022)
Phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – TECHFEST Việt Nam 2022 (31/8/2022)
Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững (31/8/2022)
Hội thảo và Triển lãm quốc tế về Giải pháp và Công nghệ xử lý chất thải tại các đô thị Việt Nam (31/8/2022)
Kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng dụng và đổi mới công nghệ (31/8/2022)
Hội thảo về ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu tại Lai Châu (31/8/2022)
Nghiên cứu công nghệ in lưới và chế tạo thiết bị in 06 màu tự động phục vụ ngành công nghiệp may (29/8/2022)
Đề xuất giảm tới 91,6% lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” (25/8/2022)
Đề xuất mở rộng lĩnh vực xét giải thưởng Tạ Quang Bửu (25/8/2022)
Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học trong nhân dân (25/8/2022)
Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (25/8/2022)
Việt Nam sẽ chủ trì 2 đến 3 dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc tế (25/8/2022)
Thái Bình: Ứng dụng công nghệ trồng dưa lưới nhà màng (23/8/2022)
An Giang: Phát huy vai trò động lực then chốt của khoa học và công nghệ (23/8/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 401
Hôm nay 2.358
Hôm qua 6.751
Tất cả 6.554.965
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!