Chủ Nhật ngày 25/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 01/8/2022

Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hôm nay 29/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các chuyên gia, nhà khoa học; các đơn vị tư vấn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định việc lập quy hoạch của tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định: Trong 10 năm qua, việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2020 cơ bản đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI đề ra.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như nền kinh tế tăng trưởng khá nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; kết cấu hạ tầng xã hội chưa đồng bộ; các tiềm năng, lợi thế được nhận diện nhưng chưa được khai thác hiệu quả; sự kết nối, liên thông giữa các vùng kinh tế trọng điểm và các tỉnh trong khu vực còn hạn chế… 

 

Để Quảng Trị bứt phá nhanh hơn trong thời gian đến, trên cơ sở những kết quả đạt được thì việc lập quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng, từ đó tạo đột phá chiến lược trong cải cách thể chế, biến thách thức thành cơ hội, tăng cường thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong phát triển KT - XH, củng cố QP - AN, bảo vệ môi trường.

 

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch theo một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới là cơ sở pháp lý quan trọng để kết nối đồng bộ, khắc phục những xung đột, mâu thuẫn nhằm phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế và cơ hội của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

 

Dự kiến, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ hoàn thành để báo cáo các cấp và trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III hoặc quý IV/2022.

 

Tại hội nghị, đại diện Liên danh đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh báo cáo tóm tắt những nội dung chính của dự thảo quy hoạch, trong đó phân tích rõ bối cảnh kinh tế quốc tế và vùng, điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học của tỉnh.  Đồng thời đánh giá tổng hợp về hiện trạng và bối cảnh phát triển của tỉnh, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để xác định tư duy, chiến lược phát triển của tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn phát triển KT - XH của tỉnh Quảng Trị.

 

Dự thảo quy hoạch đã xác định quan điểm phát huy tổng hợp các tiềm năng phát triển, lộ trình phù hợp với khả năng khai thác các tiềm năng, động lực phát triển và hệ thống cơ sở hạ tầng khung, định hướng phát triển phù hợp với cấu trúc sinh thái tự nhiên và phát huy giá trị của các hệ thống hạ tầng để tạo được sự đột phá mạnh mẽ, khắc phục một số điểm yếu, tạo thuận lợi hơn cho việc thu hút đầu tư phát triển KT-XH tỉnh. Đồng thời kế thừa các dự án, phát huy các yếu tố phát triển hiện hữu đã và đang triển khai trong giai đoạn 2021 - 2030.PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển tham gia ý kiến tại hội thảo- Ảnh: H.T

 

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, nền kinh tế Quảng Trị phát triển hài hoà giữa 4 mục tiêu: Kinh tế - môi trường - an ninh quốc phòng - hợp tác khu vực, quốc tế; cơ bản là một tỉnh công nghiệp - dịch vụ, có trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

 

Đến năm 2050, trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ và là một trong những động lực phát triển của khu vực Duyên hải miền Trung; trở thành một trong những trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực và cả nước. 

 

Tham gia ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về tiềm năng, lợi thế, cơ hội, thách thức và vị trí, vai trò của tỉnh để xác định tư duy, chiến lược, định hướng phát triển; các nhóm ngành trụ cột, động lực phát triển của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính khả thi, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, cả nước và chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Trị.

 

Trong đó, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tập trung vào các vấn đề quan trọng như: Cần xem xét lại bố cục báo cáo quy hoạch, sự phù hợp giữa dự thảo quy hoạch với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cần đánh giá sâu sắc hơn vị trí địa lý kinh tế của tỉnh và nguồn lực con người.

 

Định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bổ sung đánh giá sâu hơn về lĩnh vực thủy sản và kinh tế biển, vai trò kinh tế biển đối với sự phát triển KT – XH của tỉnh, nhất là các xã ven biển; giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực và thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh.

 

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của sản phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai.

 

Cần rà soát, lựa chọn những chỉ tiêu tổng hợp có tính đại diện cao đưa vào chỉ tiêu chủ yếu; cần định vị được Quảng Trị tại thời điểm 2050 sẽ như thế nào? Rà soát, chọn lọc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung nguồn lực thực hiện; cần xác định rõ “điểm nghẽn” trong phát triển KT - XH giai đoạn 2011-2020 để làm căn cứ xác định nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu và tầm nhìn của tỉnh trong từng giai đoạn phát triển đến năm 2050; định hình rõ hơn lợi thế so sánh của ngành du lịch Quảng Trị trong mối quan hệ với một số địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung…Vụ phó Vụ quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Thụy phát biểu tại hội thảo - Ảnh: H.T

 

Kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một nhiệm vụ quan trọng, do đó cần phải dành nhiều thời gian, tâm sức, trí tuệ để xây dựng và hoàn thiện quy hoạch nhằm hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Trị ngày một giàu đẹp.

 

Lãnh đạo, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần phải tập trung cao độ, coi đây là trách nhiệm, là cơ hội để sản phẩm quy hoạch đáp ứng được sự mong mỏi của người dân, trở thành nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các đơn vị tư vấn tiếp thu chọn lọc những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo quy hoạch. Mặt khác, cần tinh gọn, đánh giá, định hình rõ nét hơn vị thế của tỉnh Quảng Trị theo từng giai đoạn; thống nhất về số liệu, biểu mẫu, bản đồ để hoàn thiện quy hoạch.

 

Đồng thời, cần xem Quy hoạch của tỉnh là nguồn lực để xây dựng Quảng Trị ngày càng phồn vinh, có vị thế ngày càng cao trong sự tham gia vào cầu nối để hội nhập khu vực và quốc tế.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Đẩy mạnh phát triển kinh tế dưới tán rừng (23/9/2022)
Khai thác giá trị các di tích lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch (15/9/2022)
Năng lượng tái tạo, tiềm năng và động lực phát triển (15/9/2022)
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền công tác cải cách hành chính (12/9/2022)
​Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm (08/9/2022)
Phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã (06/9/2022)
Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Trị (22/8/2022)
Đưa tiêu quê ra thế giới (22/8/2022)
Triển vọng phát triển cây tràm năm gân ở Vĩnh Linh (15/8/2022)
Hướng Hóa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững (15/8/2022)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 178
Hôm nay 2.051
Hôm qua 6.751
Tất cả 6.554.658
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!