Thứ Hai ngày 26/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong nước
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 05/8/2022

Đề xuất 3 phương án về mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 chủ yếu là chuyển đổi số. Chuyển đổi số là phương thức mới để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa...
Chuyển đổi số là phương thức mới để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với Bộ Thông tin và Truyền thông vừa qua, Bộ đã đề xuất 3 phương án về mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước trong thời gian tới.
Chuyển đổi số là phương thức mới để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông góp ý kiến một số nội dung, vấn đề mới và lớn, là những yếu tố rất quan trọng để đảm bảo chất lượng của Đề án và thể hiện dưới dạng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ trình Trung ương 6 sắp tới.
Cụ thể, đó là cách tiếp cận, tư duy mới về mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong bối cảnh và điều kiện mới của giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số, phát triển hạ tầng số có quan hệ và vị trí thế nào trong mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên số; các ngành công nghiệp nền tảng, ngành/sản phẩm công nghiệp ưu tiên trong thời gian tới…
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra cả trong môi trường thực và môi trường số. Công nghiệp hóa là sản xuất, hiện đại hóa là toàn xã hội. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 chủ yếu là chuyển đổi số. 
Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất phương án 1: Mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số có vai trò kiến tạo, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xã hội số bền vững và bao trùm.
Phương án 2: Chuyển dịch sang mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xã hội số bền vững và bao trùm.
Phương án 3: Chuyển dịch sang mô hình hiện đại hóa dựa trên đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xã hội số bền vững và bao trùm.
Bộ cũng đề xuất bổ sung công nghiệp công nghệ số là một trong những công nghiệp nền tảng mà Việt Nam ưu tiên trong thời gian tới, xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số để tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển.
Tầm nhìn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng nguyên tắc về xây dựng chính sách công nghiệp hóa cần tập trung vào tương lai, tức là tập trung vào những ngành mới, công nghệ mới, mô hình mới. Chính sách phải toàn diện, phải được giám sát liên tục để điều chỉnh kịp thời. Chính sách có thể chỉ ra một số lĩnh vực ưu tiên, thường không quá 10 lĩnh vực. Chính sách công nghiệp hóa thường là khoảng 10 năm vì công nghệ và kỹ thuật liên tục đổi mới.
Công nghiệp hóa thời cách mạng công nghiệp 4.0  rất khác so với thời trước. Thời cách mạng công nghiệp 4.0 là thông minh hóa có thể định nghĩa: công nghiệp hóa Việt Nam tức là chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất. Sự tích hợp các công nghệ số như cloud computing (điện toán đám mây), big data (dữ liệu lớn), IoT vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp sẽ tạo ra một sự thay đổi mang tính nền tảng.
Đó là biến sản xuất thành dịch vụ. Tích hợp Internet công nghệ số vào toàn bộ quá trình sản xuất, chuỗi giá trị, bao gồm cả nhà máy với các nhà cung ứng, nhà phân phối, vào toàn bộ chu kỳ sống của sản phẩm, kết nối nhà máy với khách hàng, thu thập thông tin của sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng, tạo ra một mô hình nghiên cứu phát triển mở và sáng tạo.
Bộ trưởng khẳng định, đây là một cơ hội hiếm có cho Việt Nam chuyển từ gia công sang làm sản phẩm, chuyển từ cạnh tranh bằng nhân công giá rẻ sang cạnh tranh bằng tạo ra giá trị mới.
Về hiện đại hóa, hiện đại hóa là sự tiến bộ, văn minh do vậy hiện đại hóa là mục tiêu phát triển của hầu hết các quốc gia, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực. Hiện đại hóa gồm hai quá trình: một là chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp, hai là chuyển từ công nghiệp sang tri thức. Hiện đại hóa phải dựa trên đổi mới công nghệ và đổi mới thể chế. Bởi vậy chuyển đổi số là từ khóa quan trọng.
Về tầm nhìn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, Bộ trưởng gói gọn trong cụm từ “Xanh- Số- An toàn”. Theo đó, xanh là môi trường. Số là chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, chuyển đổi số. An toàn là an sinh xã hội, việc làm, trật tự...
https://khcncongthuong.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Lấy khoa học làm nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm (26/9/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng triển lãm số (26/9/2022)
Busadco Việt Nam đạt giải cao nhất tại Cuộc thi Sáng tạo Sáng chế Quốc tế 2022 (26/9/2022)
Nhiều công trình của Việt Nam đoạt HCV sáng chế quốc tế iCAN 2022 (26/9/2022)
Nhiều nền tảng để phát triển, AI Việt Nam tăng 14 bậc về chỉ số sẵn sàng (26/9/2022)
Giải robotics cấp quốc gia sử dụng VEX IQ lần đầu tiên tại Việt Nam kết thúc thành công (26/9/2022)
Hydrogel tái tạo xương: Rút ngắn thời gian hình thành xương cho người bệnh (26/9/2022)
TPHCM phát động hội thi giải pháp ứng dụng AI (26/9/2022)
Mô hình Làng nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc (26/9/2022)
Ứng dụng KHCN trong điều kiện sản xuất mới (23/9/2022)
AI phát triển nhanh và sâu, đào tạo nhân lực cần bắt kịp (23/9/2022)
Tiếp thêm động lực cho thị trường khoa học và công nghệ (23/9/2022)
Chung kết cuộc thi thanh niên chuyển đổi năng lượng (23/9/2022)
Đề xuất quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (22/9/2022)
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực AI thế hệ tiếp theo (22/9/2022)
FDI công nghệ cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam (22/9/2022)
Bộ KH&CN đầu tư cho 10 công nghệ năng lượng trong thập kỷ tới (22/9/2022)
Triển lãm sản phẩm trí tuệ nhân tạo (22/9/2022)
Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả về năng lượng cần đặt lên hàng đầu (20/9/2022)
Chính sách ưu đãi dành cho đơn vị nghiên cứu trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh (20/9/2022)
Tọa đàm "Cà phê công nghệ" (20/9/2022)
Phát triển thị trường than sinh học tại Việt Nam (19/9/2022)
Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ tầng ozone (19/9/2022)
Phát động Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng (15/9/2022)
Xây dựng chính sách mới để khai thác hết tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức (15/9/2022)
Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2022: Bốn điểm mới (15/9/2022)
Tiếp tục đổi mới chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới (13/9/2022)
Khởi động dự án Báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2022 (13/9/2022)
Tăng cường chuyển đổi internet sang giao thức mới (13/9/2022)
Vinh danh TOP 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2022 (12/9/2022)
Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TP Hồ Chí Minh (12/9/2022)
Sinh viên Việt Nam giành chiến thắng cuộc thi 'Hạt giống cho tương lai APAC Tech4Good' (09/9/2022)
Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ XVIII (09/9/2022)
AI Day 2022: Một số công nghệ nổi bật (09/9/2022)
Xử lý phụ phẩm chế biến tôm bằng phương pháp vi sinh vật (09/9/2022)
Hoàn thiện pháp luật để giải quyết tranh chấp trực tuyến (08/9/2022)
Hỗ trợ các nữ khoa học, nữ doanh nhân sáng tạo, đăng ký sở hữu trí tuệ (08/9/2022)
Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TP Hồ Chí Minh (08/9/2022)
Du lịch cộng đồng gắn với công nghệ trải nghiệm du lịch ảo (07/9/2022)
WIPO khuyến nghị cho hệ sinh thái sở hữu trí tuệ Việt Nam (07/9/2022)
Sản xuất thành công phân bón hữu cơ từ phụ phẩm cá tra (06/9/2022)
Việt Nam ứng dụng AI để thăm dò dầu khí (06/9/2022)
Sức hút đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn (06/9/2022)
Thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia" (06/9/2022)
Tăng cường đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội (06/9/2022)
Năng lượng tái tạo - “Mỏ vàng” của Tây Nguyên (06/9/2022)
Phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – TECHFEST Việt Nam 2022 (31/8/2022)
Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững (31/8/2022)
Hội thảo và Triển lãm quốc tế về Giải pháp và Công nghệ xử lý chất thải tại các đô thị Việt Nam (31/8/2022)
Kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng dụng và đổi mới công nghệ (31/8/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 624
Hôm nay 6.448
Hôm qua 8.452
Tất cả 6.567.507
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!