Thứ Bảy ngày 01/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Kết quả nghiên cứu, triển khai
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 15/8/2022

Nghiên cứu chính sách, mô hình Quỹ Chất lượng Dịch vụ (QSF) của UPU và đề xuất khai thác hiệu quả cho Việt Nam
Đại hội UPU lần thứ 22 tổ chức tại Bắc Kinh năm 1999 đã thông qua việc thành lập Quỹ hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ (Quality Service Fund - QSF). Quỹ này do các nước phát triển (ICs) đóng góp một phần tiền thanh toán cước đầu cuối mà các nước này trả cho các nước kém phát triển (LDCs) và đang phát triển (DCs) (tỷ lệ này được thay đổi qua các kỳ Đại hội). Quỹ QSF đi vào hoạt động từ năm 2001 và đã mang lại hiệu quả nhất định cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nhiều đề án sử dụng quỹ này đã giúp các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển mạng lưới.

Sau hơn 15 năm hoạt động của Quỹ QSF từ 2001-2016, Văn phòng Quốc tế UPU đã có tổng kết và đánh giá về hiệu quả triển khai các dự án QSF của các nước thành viên. Nhằm tối ưu hóa, đơn giản hóa các quy trình thủ tục, các quy định của Quỹ QSF, cũng như hỗ trợ việc xây dựng, giám sát và đánh giá hiệu quả triển khai các dự án QSF, tại Đại hội UPU lần thứ 26 năm 2016 UPU đã thông qua nghị quyết Đại hội số C9/2016 về Quỹ Chất lượng Dịch vụ gia hạn thêm hoạt động của Quỹ này tới năm 2028, đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động của Quỹ trong thời gian tới phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược Bưu chính Thế giới Istanbul, thành lập một quỹ mới (Common Fund) nhằm tập trung kinh phí cho phát triển các dự án khu vực và toàn cầu và một số dự án quốc gia trọng điểm nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài chính hiện có của QSF. Trong thời gian qua, UPU đã cho rà soát đánh giá các ảnh hưởng cũng như đề xuất một quy chế hoạt động mới của QSF trên tinh thần Nghị quyết C9/2016 của Đại hội.

Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác được hưởng thụ số tiền của Quỹ QSF tính theo phần trăm thanh toán cước đầu cuối trên cơ sở lưu lượng trao đổi với các nước phát triển (theo các bản kế toán CN 61/64 và CN 64bis). Số tiền được hưởng phải sử dụng vào mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính với các tiêu chí do UPU đặt ra và phải thông qua việc xây dựng các đề xuất dự án trình Hội đồng Giám hộ Quỹ phê duyệt. Trường hợp không xây dựng đề án hoặc đề án không phù hợp với mục tiêu của UPU thì sẽ không được duyệt và điều 8 này có nghĩa là số tiền mà mình được quyền thụ hưởng sẽ do UPU sử dụng cho các mục đích khác và đưa vào để sử dụng cho các đề xuất dự án khu vực và toàn cầu. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - doanh nghiệp bưu chính được chỉ định duy nhất của Việt Nam trong UPU là cơ quan được thụ hưởng trực tiếp từ nguồn quỹ QSF.

Trong giai đoạn 2017-2020 và tới năm 2028 khi Quỹ này dừng hoạt động Việt Nam cần xem xét, rà soát và sử dụng hiệu quả nhất nguồn thụ hưởng của Việt Nam trong Quỹ này để xây dựng các đề xuất dự án quốc gia và tham gia vào các dự án quốc tế và khu vực. Vì vậy, việc nghiên cứu các báo cáo đánh giá hoạt động của UPU về Quỹ QSF trong giai đoạn 15 năm qua từ năm 2001 - 2016, nội dung các quy định và chính sách mới của UPU về QSF trong giai đoạn 2017-2020, rà soát, đánh giá việc triển khai các dự án QSF của Việt Nam trong giai đoạn qua là rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Trên cơ sở đó, đề xuất các hoạt động và hướng xây dựng các đề án QSF của Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020 để triển khai hiệu quả nguồn thụ hưởng của Việt Nam từ Quỹ QSF của UPU.

Với lý do trên, Cơ quan chủ trì Vụ Hợp tác Quốc tế cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài Đặng Thị Thùy thực hiện Nghiên cứu chính sách, mô hình Quỹ Chất lượng Dịch vụ (QSF) của UPU và đề xuất khai thác hiệu quả cho Việt Nam với mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan về Quỹ Chất lượng Dịch vụ (QSF) của UPU, cơ sở pháp lý và quy chế hoạt động; Nghiên cứu, báo cáo đánh giá của UPU về các hoạt động của QSF trong giai đoạn 2001-2016; Nghiên cứu chính sách của UPU về QSF trong giai đoạn 2017-2020 và các quy định mới của UPU về Quỹ Chung QSF; Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá việc triển khai các dự án QSF của Việt Nam đã và đang triển khai trong thời gian qua; Đề xuất các hoạt động và hướng xây dựng các đề xuất dự án QSF của Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020 để triển khai hiệu quả hỗ trợ của UPU cho Việt Nam.

Mục đích của Quỹ QSF là nhằm nâng cao và cải thiện chất lượng dịch vụ bưu chính quốc tế ở các nước đang phát triển và kém phát triển trong giai đoạn chuyển tiếp cho tới khi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) quyết định áp dụng thống nhất một hệ thống cước đầu cuối mới dựa trên chi phí thực tế của bưu chính mỗi nước trong quá trình xử lý và chuyển phát bưu phẩm chiều đến. Đây là một sáng kiến của UPU nhằm mang lại lợi ích không chỉ cho các nước đang phát triển mà cả các nước phát triển và có tác động rất lớn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính toàn cầu.

Nguồn chính của Quỹ QSF là khoản đóng góp theo tỷ lệ phần theo quy định của mức cước đầu cuối mà các nước phát triển - ICs trả cho các nước đang phát triển - DCs, kém phát triển - LDCs; các nước phát triển - ICs, các nước NCC và các nước đang phát triển - DCs trả cho các nước kém phát triển - LDCs. Quỹ QSF ra đời chính là một nguồn hỗ trợ về tài chính giúp các nước đang phát triển và kém phát triển hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của mình và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính.

Quỹ QSF được sử dụng để cung cấp tài chính cho các dự án QSF thuộc 6 lĩnh vực sau (giai đoạn từ 2001-2016): Tiếp cận dịch vụ; Tốc độ và sự tin cậy; An toàn; Trách nhiệm và việc xử lý các khiếu nại; Hài lòng khách hàng; Xây dựng và thực hiện hệ thống tính toán chí phí và giá thành. Mục đích chính của Quỹ QSF trong giai đoạn 2001-2016 là nâng cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, tuy nhiên các dự án cũng có thể bao gồm các loại khác của bưu phẩm quốc tế nằm trong trách nhiệm dịch vụ phổ cập. Trong các giai đoạn tiếp theo từ 1/1/2018 về sau các tiêu chí xây dựng dự án được mở rộng thêm đối với chuỗi cung ứng, thương mại điện 12 tử và tập trung cho các dự án ở cấp khu vực và toàn cầu (theo quyết định tại Đại hội UPU 2016).

Quỹ Chất lượng Dịch vụ là một hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ là cơ hội cho các nước đang phát triển xây dựng các dự án làm tăng cao tính hiệu quả của mạng lưới bưu chính toàn cầu mà cũng mang lại nhiều lợi ích cho các nước phát triển trong việc cải thiện dịch vụ bưu chính quốc tế gửi tới các nước đang phát triển. Đồng thời, Quỹ này còn mang lại lợi ích cho những khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính. Trong bối cảnh mới, với mong muốn mang lại những thay đổi thực chất, rút ngắn khoảng cách về sự phát triển và chất lượng dịch vụ giữa các nước thành viên, UPU đổi mới Quỹ QSF và thành lập Quỹ QSF chung, tập trung cho những dự án mang tính toàn cầu, có tác động mạnh mẽ tới chuỗi cung ứng và thương mại điện tử. Đây là một đòi hỏi mà các nước thụ hưởng như Việt Nam cũng cần phải cập nhật và xây dựng các đề án phù hợp.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17503/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

https://vista.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nghiên cứu công nghệ ép đóng bánh sắt xốp làm nguyên liệu cho các lò luyện thép (28/9/2022)
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên ép quặng cám cung cấp cho lò hoàn nguyên (28/9/2022)
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống cánh khuấy chống đóng bám thay thế cánh khuấy truyền thống (28/9/2022)
Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm công nghệ chống thấm hồ thải quặng đuôi ở các nhà máy tuyển khoáng sử dụng màng phun áp lực thay thế màng chống thấm HDPE (27/9/2022)
Nghiên cứu chế tạo hệ thống thải tro xỉ nhà máy nhiệt điện đốt than (27/9/2022)
Nghiên cứu khả năng bảo vệ da của cao chiết hoa thanh long (22/9/2022)
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân và sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng I - 131 (22/9/2022)
Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (22/9/2022)
Nghiên cứu chọn tạo và đánh giá các dòng xoan ta chuyển gen sinh trưởng nhanh có triển vọng (22/9/2022)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (22/9/2022)
Nghiên cứu tạo sự kiện (event) ngô biến đổi gen chịu hạn đáp ứng về an toàn sinh học và có giá trị kinh tế (20/9/2022)
Chiết tách thành công lycopene từ quả gấc (20/9/2022)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện các chương trình và dự án phát triển năng lực của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tại Việt Nam (20/9/2022)
Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó (19/9/2022)
Nghiên cứu hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp quản lý bệnh cháy lá hại rừng trồng bạch đàn tại vùng Trung tâm Bắc Bộ (19/9/2022)
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị giám sát để điều khiển chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp (19/9/2022)
Nghiên cứu điều chế thử nghiệm Silic tinh thể dạng nano bằng phương pháp nhiệt kim (15/9/2022)
Nghiên cứu tạo sự kiện (event) ngô biến đổi gen chịu hạn đáp ứng về an toàn sinh học và có giá trị kinh tế (15/9/2022)
Nghiên cứu công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam (15/9/2022)
Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (13/9/2022)
Ứng dụng công nghệ trong xây dựng hệ thống thấu hiểu khách hàng và lắng nghe mạng xã hội (12/9/2022)
Lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây nguyên liệu giấy (12/9/2022)
Thị trường đích, phương thức quản trị và nâng cấp chuỗi giá trị: trường hợp ngành hàng gạo và thủy sản ở Việt Nam (12/9/2022)
Nghiên cứu, tính toán các đặc trưng nơtron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt Nam (12/9/2022)
Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (09/9/2022)
Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng thử nghiệm một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (09/9/2022)
Công nghệ chiết xuất và thử nghiệm sản xuất viên nang cứng hỗ trợ điều trị tiểu đường từ loài khổ qua, thìa canh và địa hoàng (08/9/2022)
Sản xuất thử nghiệm premix khoáng, premix vitamin cho chăn nuôi (07/9/2022)
Nghiên cứu hoàn thiện gói kỹ thuật xử lý, sơ chế, bảo quản một số loại quả chủ lực (chuối, sầu riêng, bơ) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu (07/9/2022)
Nâng cao năng lực, xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam (06/9/2022)
Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (06/9/2022)
Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chịu hạn, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cây trồng cho vùng trung du miền núi phía Bắc (31/8/2022)
Nghiên cứu tuyển than cám 0,5-8 mm vùng Vàng Danh - Uông Bí trên thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng hydrofloat năng suất 1,0 t/giờ (31/8/2022)
Dự án AQUAMN triển khai Hệ thống quan trắc nước ngập mặn ở Cà Mau (29/8/2022)
Tính toán ảnh hưởng của nhiên liệu có chứa Actini hiếm đến tính toán vật lý và an toàn lò phản ứng năng lượng VVER (V491) (25/8/2022)
Xây dựng quy trình chiết xuất, bào chế và thử nghiệm sản xuất cao Mướp đắng và viên nang chứa cao khô giàu hoạt chất saponin hỗ trợ điều trị bệnh Đái tháo đường (25/8/2022)
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong mật và chế biến các sản phẩm ngành ong theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Vĩnh Phúc (25/8/2022)
Nghiên cứu viên nang bảo vệ gan từ bạch hoa xà thiệt thảo và bán chi liên (25/8/2022)
Ứng dụng enzyme hoạt hoá sản xuất rượu táo mèo Tây Bắc (23/8/2022)
Ứng dụng chế phẩm Lactoferrin vào sản xuất thực phẩm chức năng (22/8/2022)
Đa dạng sản phẩm từ cây sâm Việt Nam (22/8/2022)
Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (22/8/2022)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo lũ, lụt và hạn hán theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS (22/8/2022)
Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng và phổ biến bộ công cụ chẩn đoán doanh nghiệp ngành công thương (15/8/2022)
Nghiên cứu tạo giống gốc để sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 (15/8/2022)
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (09/8/2022)
Nghiên cứu thức ăn nuôi cua lột (Scylla sp.) năng suất cao trong hệ thống tuần hoàn (09/8/2022)
Sản xuất viên nang Zerumboner từ cây gừng gió Việt Nam (08/8/2022)
Nghiên cứu chế tạo vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên từ vảy cá (08/8/2022)
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống pilot chế biến xỉ titan thành sản phẩm TiCl4 và TiO2 công suất 50kg/h (05/8/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 813
Hôm nay 1.430
Hôm qua 10.791
Tất cả 6.598.302
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!