Chủ Nhật ngày 25/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 15/8/2022

Hướng Hóa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững
Huyện Hướng Hóa có diện tích tự nhiên 115. 235,7 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 109.224,9 ha, chiếm 94,78% tổng diện tích đất toàn huyện. Hiện ngành trồng trọt đang chiếm vị trí quan trọng, chủ lực trong sản xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Người dân xã A Dơi khai thác mủ cao su

Trong những năm qua, huyện Hướng Hóa đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với khí hậu, thời tiết, đất đai, hình thành các vùng chuyên canh ở các địa phương, tạo ra khối lượng nông sản lớn, mang giá trị hàng hoá cao như phát triển cây cà phê ở các xã Tân Liên, Tân Hợp, Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Ba Tầng, thị trấn Khe Sanh; phát triển cây chuối ở các xã Tân Long, Tân Thành, Thuận, Hướng Lộc; cây cao su ở xã A Dơi, Thanh và một số xã vùng Lìa. Hướng Hoá đã đẩy mạnh phong trào trồng sắn, đặc biệt từ khi Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa được đưa vào hoạt động, người dân các xã vùng Lìa nói riêng và các xã trong huyện nói chung đã đầu tư khai hoang đất đai ven triền đồi, nương rẫy trồng sắn KM94, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn. Đến năm 2021, toàn huyện có 5.012,8 ha, với sản lượng 71.833,4 tấn sắn.

 

Thông qua phong trào trồng sắn nguyên liệu đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp người dân, nhất là bà con các dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa xóa được đói, giảm được nghèo mà đã xuất hiện nhiều hộ khá, giàu, có thu nhập từ trồng sắn trong năm hơn 100 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, với sản lượng sắn hiện tại đã vượt quá công suất thiết kế của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hoá, dẫn đến việc nhập nguyên liệu sắn cho nhà máy của người trồng sắn ở các xã vùng Lìa gặp khó khăn. Mặt khác, do không chú trọng đầu tư thâm canh nên dẫn đến một số diện tích đất trồng sắn qua các năm ở các địa phương đã bị bạc màu, năng suất và hàm lượng tinh bột giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng sắn.

 

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Hướng Hóa Hoàng Đình Bình cho biết, thực hiện Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc thông qua đề án chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác giai đoạn 2017 - 2020 đối với các xã vùng Lìa, Nhân dân các xã vùng Lìa đã thực hiện chuyển đổi 576 ha (Đề án 521 ha) đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác, gồm 25 ha gừng, nghệ, 275 ha cây cao su, 276 ha ngô.

 

Thông qua thực hiện chuyển đổi một số diện tích sắn kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác ở các xã vùng Lìa đã làm thay đổi nhận thức của người dân, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể; bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, kinh tế nông thôn có bước chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa.

 

Ông Hoàng Đình Bình cho biết thêm, để đảm bảo phát triển sản xuất hiệu quả, bền vững, ổn định vùng nguyên liệu cho Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, nâng cao thu nhập cho người sản xuất trên một đơn vị diện tích, tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Hướng Hoá đã thông qua Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND, ngày 26/7/2022 về việc thông qua đề án “Chuyển đổi, phục hồi một số diện tích đất trồng cây kém hiệu quả trên địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn năm 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó từ nay đến năm 2025, cùng với thực hiện phục hồi, tái canh 779 ha cây cà phê; cải tạo vườn tạp, trồng mới hoặc ghép cải tạo có hiệu quả ít nhất 50 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như mít, bơ, sầu riêng… huyện tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân đầu tư thâm canh, chú trọng công tác bảo vệ thực vật và duy trì diện tích sắn nguyên liệu 4.400 ha, với sản lượng đạt 65.000 tấn, đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hoá hoạt động.

 

Huyện Hướng Hoá thực hiện chuyển đổi 612,8 ha đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, bao gồm chuyển 472,8 ha sang trồng gừng, nghệ, ngô…; 140 ha sang trồng cây cao su. Diện tích trồng cây cao su, gừng, nghệ, ngô chủ yếu tập trung ở các xã: Thanh, Thuận, Xy, Lìa, Hướng Lộc, A Dơi, Ba Tầng. Đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động Nhân dân chủ động tự chuyển một số diện tích vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác có hiệu quả kinh tế phù hợp với thị trường tiêu thụ nông lâm sản trên địa bàn, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.

 

Để triển khai thực hiện chuyển đổi 612,8 ha đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá tri kinh tế cao, hộ gia đình, cá nhân có đất trồng sắn kém hiệu quả, nằm trong quy hoạch tự nguyện đăng ký chuyển đổi, được hỗ trợ một lần với mức tối đa 70% chi phí giống phục vụ sản xuất cây cao su, định mức hỗ trợ tối đa 12 triệu đồng/ha; mỗi năm hỗ trợ tối đa 35 ha.

 

Thực hiện chuyển đổi thành công 612,8 ha đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng gừng, nghệ, cao su, ngô sẽ góp phần tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, ổn định vùng nguyên liệu cho Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hoá, hạn chế các rủi ro cho người dân khi độc canh cây trồng, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Đẩy mạnh phát triển kinh tế dưới tán rừng (23/9/2022)
Khai thác giá trị các di tích lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch (15/9/2022)
Năng lượng tái tạo, tiềm năng và động lực phát triển (15/9/2022)
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền công tác cải cách hành chính (12/9/2022)
​Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm (08/9/2022)
Phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã (06/9/2022)
Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Trị (22/8/2022)
Đưa tiêu quê ra thế giới (22/8/2022)
Triển vọng phát triển cây tràm năm gân ở Vĩnh Linh (15/8/2022)
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (04/8/2022)
Nông dân Vĩnh Linh tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/8/2022)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/8/2022)
Từng bước nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ (29/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022): Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (26/7/2022)
Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh thu hút đầu tư (13/7/2022)
Triển khai thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại thị xã Quảng Trị (13/7/2022)
Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử (11/7/2022)
Khẩn trương giải quyết những thủ tục hành chính tồn đọng ở các sở, ngành, địa phương (30/6/2022)
Người phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế ở thôn Chênh Vênh (30/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (27/6/2022)
Quyết tâm nâng cao các chỉ số hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (17/6/2022)
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở Vĩnh Ô (16/6/2022)
Vĩnh Linh: Thực hiện 60 mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung vụ Hè Thu (16/6/2022)
​Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (15/6/2022)
22 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 (30/5/2022)
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Động lực để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng (18/5/2022)
Phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, nền tảng thúc đẩy Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững (06/5/2022)
Hiệu quả từ ngành công nghiệp chế biến sa khoáng ti tan và cát trắng (04/5/2022)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (04/5/2022)
Từ cánh đồng lớn đến nền nông nghiệp hiện đại (04/5/2022)
Mở hướng phát triển mới từ cây dược liệu (04/5/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/4/2022)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (26/4/2022)
Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (25/4/2022)
Nghệ An: Khoa học công nghệ nâng tầm sản phẩm OCOP (18/4/2022)
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/4/2022)
Nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (07/4/2022)
Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn - Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam” (06/4/2022)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp (05/4/2022)
Gặp để “Kết nối - Hội tụ - Phát triển” (04/4/2022)
Đông Hà tạo động lực để kinh tế tập thể phát triển (04/4/2022)
Vùng gò đồi Cam Lộ đang hồi sinh (01/4/2022)
Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới (29/3/2022)
Nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp (24/3/2022)
Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng: Sở Khoa học và Công nghệ vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước (17/3/2022)
Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp (17/3/2022)
Nhân rộng diện tích trồng lúa nếp than ở Đakrông (16/3/2022)
“Đầu tàu” xây dựng hợp tác xã điển hình (01/3/2022)
Lan Hồ Điệp Sa Mù: Thu hút đông đảo khách mua vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 (21/02/2022)
Khơi dậy đam mê và khát vọng vươn lên nhìn từ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021 (02/3/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 118
Hôm nay 1.830
Hôm qua 6.751
Tất cả 6.554.437
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!