Chủ Nhật ngày 25/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Sở hữu trí tuệ
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 16/8/2022

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tích cực triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Những năm gần đây, nhận thấy tầm quan trọng của tài sản trí tuệ (TSTT) trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt chú trọng tới các hoạt động liên quan. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể.
Các sản phẩm của huyện Châu Đức tham gia đánh giá, phân hạng OCOP năm 2022 (nguồn: internet).

Sở hữu trí tuệ (SHTT) góp phần phát triển kinh tế

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, TSTT đã trở thành nguồn lực mới cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương. Thực tế cho thấy, khi hàng hóa,  nông sản có chỉ dẫn địa lý, được cấp văn bằng bảo hộ..., giá trị sẽ cao lên gấp 2-3 lần so với trước đó.

Trong những năm gần đây, thông qua việc tăng cường bảo hộ quyền SHTT cũng như xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa đặc sản, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thêm nhiều nhãn hiệu tập thể được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý như: Nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Mãng cầu ta Bà Rịa - Vũng Tàu, hạt tiêu đen Bà Rịa - Vũng Tàu, Muối Bà  Rịa... và nhiều nhãn hiệu tập thể như: Thanh long Bông Trang, Bưởi da xanh Sông xoài, Quýt đường Xuyên Mộc, Chả cá Phước Hải, Bánh hỏi An Nhứt, Mắm ruốc Bà Rịa - Vũng Tàu, Bánh canh Long Hương, Bánh tét bắp Đất Đỏ, mắm bằm Hòa Long, Rượu Hòa Long, Sò ốc mỹ nghệ Vũng Tàu... Từ khi có chỉ dẫn địa lý, được cấp văn bằng bảo hộ, các sản phẩm đặc sản của địa phương đã tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó mở rộng vùng sản xuất, giúp hình thành các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng công nghiệp như: hồ tiêu tại Châu Đức và Xuyên Mộc; cây ăn quả đặc sản tại Châu Đức, Xuyên Mộc, Phú Mỹ và Đất Đỏ... Nhờ đó, kinh tế của người dân nói riêng cũng như các địa phương nói chung ngày càng được nâng cao và phát triển bền vững.

Các hoạt động khác liên quan tới SHTT cũng được chú trọng. Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2021, 33 tổ chức, cá nhân đã được hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Con số này sau 6 tháng đầu năm 2022 là 14 tổ chức, cá nhân.

Chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Với mong muốn đáp ứng kịp thời yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong hướng dẫn xác lập quyền các đối tượng SHTT; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển TSTT; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật SHTT trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy hoạt động SHTT của các tổ chức, cá nhân...; tiếp tục hỗ trợ đăng ký, quản lý và phát triển TSTT, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh..., Chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, tỉnh phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 có 100% viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo cơ bản về SHTT; có ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và 30 sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển TSTT, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ. Đến năm 2030, trung bình mỗi năm có 5 đơn sáng chế, 20 đơn kiểu dáng công nghiệp, 200 đơn nhãn hiệu và 1-3 đơn giống cây trồng của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có ít nhất 15 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và 50 sản phẩm gắn với Chương trình OCOP của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển TSTT, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra 6 nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường các hoạt động tạo ra TSTT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và SHTT như: hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin SHTT cho các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các TSTT được bảo hộ và bài báo khoa học có tính ứng dụng cao; triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về SHTT phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Hai là, thúc đẩy đăng ký bảo hộ quyền SHTT ở trong và ngoài nước, bao gồm: đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu); đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh…

Ba là, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển TSTT: nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm thuộc Chương trình OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ; khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển du lịch của tỉnh. Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá trị các TSTT. Quản trị TSTT cho doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ…

Bốn là, thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền SHTT: tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành nhằm xử lý các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền SHTT; hỗ trợ triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; tổ chức trưng bày, giới thiệu, triển lãm sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT cùng với các sản phẩm xâm phạm quyền SHTT.

Năm là, phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền SHTT.

Sáu là, hình thành, tạo dựng văn hóa SHTT trong xã hội thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình có TSTT, thành quả lao động sáng tạo được áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Để thực hiện Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan.

https://vjst.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Phát triển hệ thống SHTT ở Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế (23/9/2022)
Tạo lập, quản lý và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Thủ Thừa” (22/9/2022)
Quy định về “sử dụng hợp lý” tác phẩm: Góc nhìn so sánh từ pháp luật Vương quốc Anh và Việt Nam (20/9/2022)
Xây dựng thương hiệu cho nông sản ở Việt Nam: Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn (20/9/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “MIYAGI SALMON” cho sản phẩm cá hồi (19/9/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Lamphun” cho sản phẩm nhãn sấy khô cơm vàng (19/9/2022)
WIPO khuyến nghị thúc đẩy SHTT ở 3 nhóm đối tượng (14/9/2022)
Khởi động chương trình đào tạo sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ ngoại giao và nhà đàm phán thương mại (09/9/2022)
Bảo hộ quyền tác giả dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 (06/9/2022)
Tên miền và nhãn hiệu: Sự tương thích, khả năng vi phạm và khuyến cáo đối với doanh nghiệp (06/9/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bến Kè” cho sản phẩm khoai mỡ (25/8/2022)
Bảo hộ quyền SHTT trong kiến trúc: Những vướng mắc (22/8/2022)
Đưa những quy định mới về sở hữu trí tuệ vào cuộc sống (17/8/2022)
Chế định parody: một ngoại lệ của luật bản quyền - Trường hợp của EU và Hoa Kỳ (08/8/2022)
Phương pháp truy xuất nguồn gốc địa lý gạo Séng Cù (08/8/2022)
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại 4.0 như thế nào? (05/8/2022)
Doanh nghiệp ngày càng quan tâm tới sở hữu trí tuệ (02/8/2022)
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ - góp phần đưa hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn mực thế giới (01/8/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Nâng cao chuỗi giá trị đặc sản địa phương (01/8/2022)
Quản lý hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp (01/8/2022)
Quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử: Thực trạng và một số đề xuất (29/7/2022)
Tìm giải pháp ngăn chặn vi bản phạm bản quyền trực tuyến (22/7/2022)
Sở hữu trí tuệ dành cho giới nghiên cứu và doanh nghiệp: Hành trình của nhà khoa học trẻ Lee Jinha (15/7/2022)
Hội thảo “Khai thác thông tin Sở hữu công nghiệp trên Nền tảng IPPlatform” (04/7/2022)
Mạng lưới TISC: “Bà đỡ” cho tài sản trí tuệ ở viện, trường (04/7/2022)
VNNIC ra mắt hình ảnh thương hiệu tên miền quốc gia “.vn” (30/6/2022)
Hội thảo “Hỗ trợ hoạt động quản trị tài sản trí tuệ thông qua công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp” (30/6/2022)
Nâng cao giá trị, danh tiếng cho sản phẩm “chanh không hạt Hậu Giang” (29/6/2022)
Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý "Cà Mau" cho sản phẩm cua (27/6/2022)
Ngăn chặn, chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (01/6/2022)
Nền tảng IPPlatform quản lý tài sản sở hữu trí tuệ (27/5/2022)
Tìm hiểu về bộ chỉ tiêu về quyền tài sản - Liên minh Quyền tài sản (11/5/2022)
Blockchain và ứng dụng trong đăng ký, xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (10/5/2022)
Nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (05/5/2022)
Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Những thách thức mới (04/5/2022)
Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên (19/4/2022)
Tên miền và nhãn hiệu: Sự tương thích, khả năng vi phạm và khuyến cáo đối với doanh nghiệp (01/4/2022)
Sở hữu trí tuệ: Không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính (01/4/2022)
Sửa đổi luật Sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ (01/4/2022)
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vinh danh các nhà khoa học Cuba (31/3/2022)
Phát triển tài sản trí tuệ ở địa phương: Những lời giải mới (28/3/2022)
Hoạt động sở hữu trí tuệ ở các địa phương chưa đồng đều (23/3/2022)
Sở hữu trí tuệ làm tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm (21/3/2022)
Không chú trọng sở hữu trí tuệ sẽ không có sản phẩm công nghệ cao, mang thương hiệu (18/3/2022)
Tăng cường phối hợp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ (15/3/2022)
Nhãn hiệu 3 chiều trong pháp luật quốc tế và đề xuất cho Việt Nam (23/02/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phetchabun” cho sản phẩm quả me ngọt (10/02/2022)
Bảo hộ CDĐL: Gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu cho nông sản và đặc sản vùng miền (09/02/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phetchabun” cho sản phẩm quả me ngọt (21/01/2022)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Chư Sê” cho sản phẩm hạt tiêu (21/01/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 120
Hôm nay 1.833
Hôm qua 6.751
Tất cả 6.554.440
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!