Thứ Tư ngày 10/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Kế hoạch số 08/KH-SKHCN : Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
Số/Ký hiệu 08/KH-SKHCN
Ngày ban hành 03/02/2020       
Trích yếu Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Ngọc Lân
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Công văn số 510/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. (11/8/2022)
Quyết định số 143/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc phê duyệt các dịch vụ công và nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, thực hiện năm 2022 (10/8/2022)
Quyết định số 140/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (Phòng khám Bs Toàn) (08/8/2022)
Quyết định số 142/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc giao nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2022 cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị (08/8/2022)
Công văn số 507/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (05/8/2022)
Công văn số 521/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v tuyên truyền và tạo lập tài khoản cho tổ chức, công dân trên Công dịch vụ công Quốc gia (05/8/2022)
Quyết định số 138/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình vườn ươm nhân giống cây Quế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (03/8/2022)
Quyết định số 139/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết Kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022 (03/8/2022)
Quyết định số 137/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước: Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị (02/8/2022)
Báo cáo số 83/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo công tác PCTN phục vụ Kỳ họp thư 4, Quốc hội khóa XV (từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022) (02/8/2022)
Công văn số 499/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022. (01/8/2022)
Công văn số 490/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (29/7/2022)
Quyết định số 133/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm tại tỉnh Quảng Trị" (29/7/2022)
Quyết định số 134/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng Trị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" (29/7/2022)
Quyết định số 135/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (29/7/2022)
Quyết định số 131/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu hoàn thiện quy trồng nguyên liệu và bào chế, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường từ cây thìa canh" (28/7/2022)
Báo cáo số 81/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (Kỳ báo cáo từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022) (28/7/2022)
Quyết định số 130/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện giữa kỳ của đề tài: "Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị" (26/7/2022)
Báo cáo số 80/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả tháng 7 và kế hoạch tháng 8 năm 2022 (25/7/2022)
Báo cáo số 79/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy chế đối thoại theo Quyết định số 629-QĐ/TU ngày 20/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (21/7/2022)
Quyết định số 128/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2022.Đề tài "Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ sâu hại cây trồng từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis và nấm xanh Metarhizium anisopliae nguồn gốc bản địa." (21/7/2022)
Quyết định số 127/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm thanh lý tài sản công (20/7/2022)
Quyết định số 123/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị" (19/7/2022)
Quyết định số 124/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu các giải pháp tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (19/7/2022)
Quyết định số 125/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (19/7/2022)
Quyết định số 126/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do virus và khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống sắn mới có triển vọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (19/7/2022)
Kế hoạch số 45/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2022 (19/7/2022)
Báo cáo số 78/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Tình hình thực hiện Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị (15/7/2022)
Báo cáo số 77/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Sở Khoa học và Công nghệ (15/7/2022)
Công văn số 453/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Công văn V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 (14/7/2022)
Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 171
Hôm nay 15.587
Hôm qua 12.762
Tất cả 6.156.800
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!