Thứ Bảy ngày 26/11/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong nước
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 23/8/2022

An Giang: Phát huy vai trò động lực then chốt của khoa học và công nghệ
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, tỉnh An Giang xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quyết sách hàng đầu, là động lực chính để nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó tạo giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các nông sản chủ lực và nâng cao thu nhập cho nông dân.
Đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ khảo sát hoạt động sản xuất trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại Công ty TNHH Trang trại hữu cơ Bảy Núi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và các văn bản có liên quan cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Định hướng, chỉ đạo Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đăng, phát các tin, bài tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong các doanh nghiệp về vai trò động lực then chốt của khoa học và công nghệ, nhằm nâng cao sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. 

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy…

Đồng chí Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, tỉnh đã thật sự coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quyết sách hàng đầu, là động lực chính để nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó tạo giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các nông sản chủ lực và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Trong điều kiện còn khó khăn nhưng tỉnh An Giang đã chú trọng và quan tâm dành nguồn ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ trên 1%; đồng thời linh hoạt lựa chọn các lĩnh vực mang tính động lực, có thế mạnh như cây lúa, cá tra, vật liệu xây dựng… để đầu tư mang lại hiệu quả tích cực; tranh thủ các doanh nghiệp có qui mô lớn để đầu tư trên lĩnh vực khoa học và công nghệ…

Đồng chí Tầng Phú An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đánh giá, “Kết quả là qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, khoa học và công nghệ đã từng bước góp phần phần quyết định vào việc nâng cao tốc độ tăng trưởng, ổn định kinh tế, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh đặt ra hằng năm. Hoạt động khoa học và công nghệ được đẩy mạnh đã làm tăng năng suất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, hàm lượng công nghệ cao, có tính cạnh tranh trong quá trình hội nhập ở các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu”.

Nổi bật là trong lĩnh vực sản xuất lúa, An Giang đã chọn tạo được các bộ giống có thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp cho vùng trồng tránh lũ; giống có khả năng chịu ngập, chịu hạn, chống chịu được sâu bệnh hại chính và có phẩm chất tốt; giống lúa thơm; giống chống chịu rầy nâu, chịu thâm canh... góp phần làm đa dạng bộ giống lúa có năng suất, chất lượng tốt, giải quyết được vấn đề thoái hóa giống và phục vụ phát triển lĩnh vực sản xuất, kinh doanh lúa giống trên địa bàn.

Trong lĩnh vực thủy sản, An Giang cũng đã nghiên cứu thành công, chuyển giao các quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá lăng, cá linh ống, cá leo, cá heo, chạch lấu, cá trèn bầu, lươn đồng, cá rô biển... góp phần đa dạng hóa nguồn lợi thủy sản của địa phương và phát triển kinh tế - xã hội.

Để khoa học và công nghệ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tạo sự đồng bộ về thể chế giữa chủ trương, pháp luật và thực thi các cơ chế, chính sách cụ thể về khoa học và công nghệ. Tăng cường rà soát, đánh giá các văn bản pháp luật hiện hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản pháp luật còn bất cập, chồng chéo, gây cản trở cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng chí Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết thêm.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục nghiên cứu đổi mới, hợp lý hóa cơ cấu tổ chức, phương thức quản lý và hoạt động; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là nguồn nhân lực và tài lực nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tình hình mới. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, dịch vụ công, nhất là hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh…
https://dangcongsan.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Techfest Vietnam 2022: Hướng tới đổi mới sáng tạo mở toàn diện (25/11/2022)
Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngành khoa học và công nghệ năm 2022 (25/11/2022)
Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo trong lĩnh vực Y tế (25/11/2022)
Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (25/11/2022)
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (21/11/2022)
Thử nghiệm nuôi móng tay chúa ở Cần Giờ (21/11/2022)
Chung tay hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững (21/11/2022)
Hội nghị toàn quốc về khoa học trái đất và tài nguyên (21/11/2022)
Hội thảo Tổng kết hoạt động của Khối Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2014 - 2022 (17/11/2022)
Hội thảo quốc tế về thiết kế và sản xuất vi mạch (WEFAB 2022) (17/11/2022)
Hội thảo quốc tế về trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (16/11/2022)
Hội thảo “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong trường đại học” (16/11/2022)
Phát triển hóa học xanh - xu hướng với công nghiệp hóa chất tại Việt Nam (16/11/2022)
Bộ KH&CN tăng cường phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (14/11/2022)
Hội thảo “Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở - TECHFEST VINHPHUC 2022” (10/11/2022)
Hiến kế các giải pháp tổng thể để phát triển hệ sinh thái Cố đô khởi nghiệp (10/11/2022)
Diễn đàn “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương” tỉnh Cao Bằng năm 2022 (10/11/2022)
Tháo gỡ điểm ‘nghẽn' về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (10/11/2022)
Định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (09/11/2022)
Thương mại hoá, đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh (08/11/2022)
10 tài năng trẻ xuất sắc nhất nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2022 (08/11/2022)
Công nghệ mới và ứng dụng trong lĩnh vực điện - điện tử - tự động hóa (08/11/2022)
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Các chỉ tiêu đóng góp của KH&CN vào phát triển KT-XH đều có tăng trưởng tốt (08/11/2022)
Thúc đẩy hợp tác viện, trường và doanh nghiệp trong thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ (04/11/2022)
Cần thí điểm một số chính sách đẩy nhanh thương mại hoá kết quả nghiên cứu (02/11/2022)
Hướng tới 'hóa học xanh' để phát triển công nghiệp bền vững (02/11/2022)
Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ (02/11/2022)
Hội thảo và triển lãm về ứng dụng vật lý hạt nhân (02/11/2022)
Ưu tiên ứng dụng công nghệ nền trong ngành điện tử tập trung (24/10/2022)
SHTP khánh thành Trung tâm Thiết kế vi mạch (24/10/2022)
Hội thảo quốc tế: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số với hạ tầng phân tích dữ liệu lớn (24/10/2022)
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số với hạ tầng phân tích dữ liệu lớn (21/10/2022)
Gia tăng hàm lượng công nghệ cao cho ngành công nghiệp hỗ trợ (21/10/2022)
Ứng dụng đất hiếm để sản xuất phân bón vi lượng (21/10/2022)
Công cụ trực tuyến giúp phân tích hiện trạng, xu hướng của công nghệ (21/10/2022)
Techfest Mekong: Khai mở những tiềm năng vùng đất Chín rồng (21/10/2022)
Kỳ vọng tạo sự phát triển đột phá từ blockchain (21/10/2022)
Đà Nẵng có Trung tâm nghiên cứu và lưu trữ mô-tế bào gốc tổng vốn 20 triệu USD (19/10/2022)
Bắc Giang bứt phá nhờ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (19/10/2022)
Thúc đẩy hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hoa Kỳ (19/10/2022)
Triển khai các chương trình KHCN Quốc gia đến năm 2030: Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao trên tinh thần chấp nhận rủi ro (19/10/2022)
TPHCM: Trao 10 giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp I-Star (19/10/2022)
Ra mắt thư viện số về doanh nhân Việt Nam (19/10/2022)
Đổi mới sáng tạo để đi đến phồn vinh (19/10/2022)
Hội nghị triển khai các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2021-2025 (19/10/2022)
Ngừng dùng kháng sinh phòng bệnh trên vật nuôi (14/10/2022)
Ước tính các thông số lây truyền bệnh lở mồm long móng (14/10/2022)
Hơn 30 sự kiện trong Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TPHCM 2022 (14/10/2022)
Chế tạo thiết bị bay không người lái thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường (13/10/2022)
Nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (13/10/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 740
Hôm nay 5.562
Hôm qua 7.935
Tất cả 7.624.165
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!