Thứ Sáu ngày 09/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 29/8/2022

Hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở
Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp huyện đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý KH&CN ở cơ sở có những chuyển biến mới tích cực. Tổ chức bộ máy quản lý KH&CN đã được kiện toàn ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Hội đồng KH&CN cấp huyện đã đi vào hoạt động theo quy chế ban hành thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức tư vấn về KH&CN tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai có hiệu quả hoạt động KH&CN ở cơ sở.
Sở KH&CN hỗ trợ mô hình sản xuất lạc sạch ở Cam Lộ

Với nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học hỗ trợ, cùng với bố trí ngân sách của các huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động KH&CN, tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về quản lý, triển khai các đề tài/dự án cấp cơ sở; hướng dẫn chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất cho doanh nghiệp và người dân áp dụng nhân rộng mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực ở địa phương.

 

Cùng với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, Sở KH&CN đã bố trí kinh phí hằng năm tổ chức xác định và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị sự nghiệp thuộc sở. Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở tập trung nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHCN sát với thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH tại địa phương, đơn vị và doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện các mô hình KH&CN có địa chỉ rõ ràng; kết quả thực hiện được thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể. Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở với nguồn kinh phí hạn chế nhưng đã tạo ra những kết quả rõ rệt, mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy phát triển KT - XH.

 

Các nhiệm vụ KHCN thường xuyên theo chức năng chú trọng xác định các nội dung gắn liền với sản phẩm cụ thể, gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng cụ thể đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các đơn vị, địa phương. Với phương châm “KH&CN phải xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở”, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực khảo sát, nắm bắt cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống.

 

Những năm qua, thông qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cơ sở đã tập trung hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của các sản phẩm OCOP. Cụ thể đã hỗ trợ triển khai nhiều đề tài, dự án KH&CN phát triển cây dược liệu, đặc biệt ở huyện Cam Lộ; phát triển các loại cây ăn quả, cây lâm nghiệp cho các địa phương trên địa bàn tỉnh; phát triển nấm ăn, nấm dược liệu tại 16 xã ven biển bị sự cố môi trường biển năm 2017; ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc, mè đen tại Cam Lộ từ sản xuất giống, thực hiện quá trình trồng đến chế biến các sản phẩm dầu, bơ lạc, mè đen; tuyển chọn các giống cà phê chè có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp điều kiện tự nhiên để phục vụ tái canh cây cà phê trên địa bàn huyện Hướng Hóa...

 

Đặc biệt, để xây dựng xã Triệu Nguyên đạt xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Đakrông, Sở KH&CN đã hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN trong phát triển cây sâm bố chính; hỗ trợ xác lập nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đậu đen xanh lòng và hỗ trợ giống cây lâm nghiệp nuôi cấy mô để phát triển rừng trồng trên địa bàn xã. Đối với huyện Cam Lộ, để xây dựng huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, Sở KH&CN đã hỗ trợ nhiều đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cơ sở về phát triển cây dược liệu, xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong phát triển cây lạc, cây mè đen.

 

Nhiều cây dược liệu thông qua các nhiệm vụ KH&CN đã được trồng thử nghiệm và phát triển tốt trên toàn huyện Cam Lộ. Với sản phẩm cá khô của huyện Gio Linh, Sở KH&CN đã triển khai các giải pháp giúp giải quyết kịp thời lượng cá tồn kho. Trong đó tập trung hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc; đăng ký mã số mã vạch; xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; ghi nhãn hàng hóa; xác lập nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cá khô Cửa Việt nhằm tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường trong nước và xuất khẩu.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho trên 60 đối tượng/dự án với tổng kinh phí trên 4,2 tỉ đồng. Qua thực hiện đã thiết thực hỗ trợ nhiều doanh nghiệp bứt phá vươn lên tiếp cận thành tựu KH&CN tiên tiến; đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, gia tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống cây lâm nghiệp (09/12/2022)
Mô hình mới về nuôi cá chình bông và trồng rau thủy canh trong hệ aquaponics ở Vĩnh Linh (05/12/2022)
Triển vọng từ mô hình nuôi tôm càng xanh (05/12/2022)
Hướng Hóa triển khai thành công nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi (30/11/2022)
Hiệu quả từ dự án tái canh cây cà phê chè ở Hướng Hóa (21/11/2022)
Triển vọng từ mô hình trồng cây cam Vinh tại Cam Lộ (16/11/2022)
Hiệu quả việc phân loại rác thải tại nguồn và ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý rác thải hữu cơ thành phân Compost quy mô hộ gia đình (14/11/2022)
Thí điểm mô hình thâm canh chuối tiêu hồng an toàn thực phẩm (10/11/2022)
Phụ nữ Hải Lăng khởi nghiệp bằng hình thức kinh doanh online (08/11/2022)
Tăng cường nguồn lực hỗ trợ chủ thể tham gia chương trình OCOP (04/11/2022)
Quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung cho sản phẩm OCOP (27/10/2022)
Liên kết hộ sản xuất giúp người nghèo nhanh thoát nghèo (19/10/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới (10/10/2022)
Triệu Phong chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (23/9/2022)
Hiệu quả từ mô hình trồng cây cam Vinh trên đất Cam Lộ (20/9/2022)
Triển vọng từ mô hình trồng cây mãng cầu dai ở Gio An (15/9/2022)
Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng (14/9/2022)
Tăng cường hợp tác, hỗ trợ để phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao (13/9/2022)
Hiệu quả của một trang trại chăn nuôi trên vùng đất cát (13/9/2022)
Trang trại tổng hợp cho thu nhập đến 1,5 tỉ đồng/năm (08/9/2022)
Triển vọng từ mô hình nuôi tôm CPF Combine (07/9/2022)
Thành công từ mô hình chưng cất tinh dầu (06/9/2022)
Sáng tạo thiết bị dạy và học từ một sân chơi (31/8/2022)
Tích cực triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm (31/8/2022)
Người tâm huyết với thương hiệu gà Cùa (31/8/2022)
Hiệu quả mô hình sản xuất ngô sinh khối liên kết tiêu thụ sản phẩm (31/8/2022)
81 sản phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” năm 2022 (31/8/2022)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà bằng công nghệ sinh học (25/8/2022)
Hồi sinh trên “vành đai trắng” Gio Linh (25/8/2022)
Hiệu quả ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt ở Tân Thành (25/8/2022)
Đồng hành với người dân vùng khó xây dựng thương hiệu cà phê chất lượng cao (25/8/2022)
Người tiên phong đưa cây gỗ quý đàn hương về thử nghiệm (23/8/2022)
Triển vọng mô hình nuôi ốc bươu đen (23/8/2022)
Trình diễn thành công mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học (22/8/2022)
“Triệu phú” vùng gò đồi Vĩnh Thủy (18/8/2022)
Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa (17/8/2022)
Cà phê đặc sản Khe Sanh - Hiện thực và triển vọng (01/8/2022)
Biến rác thải thành phân bón hữu cơ (26/7/2022)
Đảm bảo công bằng cho khách hàng dùng điện, nước (22/7/2022)
Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP (19/7/2022)
Tọa đàm khoa học xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội A Riêu Piing (18/7/2022)
Triển vọng phát triển cây dược liệu ở Đakrông (18/7/2022)
Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên (14/7/2022)
Dùng thủ thuật “Đổ xi măng” sinh học để điều trị bệnh nhân thoái hóa đốt sống đĩa đệm (12/7/2022)
Nâng tầm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (11/7/2022)
Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Cam Lộ (06/7/2022)
Phong trào cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả tích cực (29/6/2022)
Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã (27/6/2022)
Lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (23/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (22/6/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.514
Hôm nay 8.199
Hôm qua 7.841
Tất cả 7.731.557
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!