Thứ Bảy ngày 26/11/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 30/8/2022

Hiệu quả mô hình sản xuất ngô sinh khối liên kết tiêu thụ sản phẩm
Sự biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày càng có nhiều diện tích đất sản xuất không đủ nước tưới phải bỏ hoang hoặc trồng cây kém hiệu quả. Giải pháp có tính bền vững được Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai là xây dựng các mô hình cây trồng cạn để chuyển đổi cây trồng trong vụ hè thu. Mô hình trồng ngô sinh khối có liên kết bao tiêu sản phẩm của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị) là mô hình mang lại hiệu quả cao được nông dân đồng tình hưởng ứng.
Thăm đồng đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất ngô sinh khối ở xã Linh Trường

Hằng năm, vụ hè thu toàn tỉnh có gần 2.000 ha đất lúa không đủ nước tưới nên cây sinh trưởng kém, năng suất thấp, sâu bệnh gây hại nhiều dẫn đến sản xuất không hiệu quả. Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh đã có những chính sách khuyến khích chuyển đổi diện tích lúa thiếu nước sang trồng các loại cây trồng cạn phù hợp như: Đậu xanh, dưa hấu, ngô lấy hạt... có giá trị kinh tế cao hơn.

 

Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng lợi thế đất đai, vụ hè thu năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình sản xuất ngô sinh khối trên đất lúa thiếu nước có liên kết với Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị để tiêu thụ sản phẩm.

 

Mô hình được triển khai trên diện tích 10 ha tại các xã Linh Trường và Phong Bình, huyện Gio Linh. Trên cơ sở vùng sản xuất tập trung, các thôn chọn hộ có đủ điều kiện tham gia mô hình, cam kết thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn nhằm mang lại hiệu quả cao. Có 65 hộ tham gia mô hình ở các thôn Ba De, Cu Đinh (xã Linh Trường) và Tổ hợp tác (THT) Lễ Môn (xã Phong Bình).

 

Trong quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông đã bám sát địa bàn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân nên các hộ tham gia mô hình tiến hành sản xuất thuận lợi. Giống ngô biến đổi gen NK7328 Bt/ GT có thời gian sinh trưởng ngắn, từ khi gieo đến thu hoạch 75 - 80 ngày, phù hợp gieo trồng trên đất lúa thiếu nước trong vụ hè thu. Đây là giống ngô chịu hạn mức độ trung bình, chịu úng kém, có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện thâm canh, đặc biệt bộ phận thân lá phát triển mạnh cho năng suất sinh khối cao (năng suất sinh khối bao gồm thân lá chiếm khoảng 70% và quả chiếm khoảng 30%).

 

Do đó, biện pháp kỹ thuật là bón phân đầy đủ ngay từ giai đoạn cây con, nhất là phân đạm để tăng trưởng bộ phận thân lá. Kết quả, năng suất ngô sinh khối ở THT Lễ Môn đạt khoảng 65 tấn/ha, xã Linh Trường đạt 55 tấn/ha. Với giá bán sản phẩm ngô sinh khối 1.000 đồng/kg thì giá trị sản xuất đưa lại ở THT Lễ Môn đạt 65 triệu đồng/ha, lợi nhuận 25 triệu đồng/ha; tại các thôn của xã Linh Trường đạt 55 triệu đồng/ha, lợi nhuận 15 triệu đồng/ha.

 

So với trồng lúa thì mô hình trồng ngô sinh khối tại THT Lễ Môn mang lợi nhuận cao hơn nhiều lần trên cùng chân đất (trồng lúa chỉ mang lại lợi nhuận 1,2 triệu đồng/ha, trong khi trồng ngô sinh khối mang lại hiệu quả 25 triệu đồng/ha). Cân đối với các thôn Ba De và Cu Đinh của Linh Trường thì những chân đất này trong vụ hè thu bị bỏ hoang, cỏ mọc nhiều nhưng nay trồng ngô sinh khối hạn chế cỏ mọc, đất hoang hóa, lại có thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Mô hình trồng ngô sinh khối trên đất lúa thiếu nước tại xã Linh Trường và THT Lễ Môn xă Phong Bình bước đầu mang lại hiệu quả khá, tạo bước đột phá mới trong việc thực hiện luân canh cây ngô với cây lúa, góp phần hạn chế nguồn bệnh trong đất, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Kết quả mô hình đã làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác, tạo việc làm và tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Linh Trường, hạn chế tình trạng bỏ hoang đất trong vụ hè thu.

 

Từ đó giúp người dân nhận thức sâu rộng, lan tỏa về chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu. Mô hình đã thể hiện sự kết nối 3 nhà: Nhà nước - nhà nông và nhà doanh nghiệp về triển khai thực hiện, liên kết thu mua sản phẩm, mở ra hướng sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy người dân an tâm đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, tạo hướng sản xuất bền vững trong nông nghiệp.

 

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị Trần Cẩn cho biết: “Mô hình đã đạt được mục đích chuyển đổi đất lúa thiếu nước trong vụ hè thu sang sản xuất ngô sinh khối mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích, luân canh cây trồng hạn chế sâu bệnh, mở ra hướng sản xuất thức ăn phát triển chăn nuôi, đồng thời tạo bước đột phá mới trong cơ cấu giống cây trồng, phù hợp với đất đai, khí hậu, mùa vụ, làm tăng hệ số sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong chuỗi sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Trên cơ sở những kết quả thu được và kinh nghiệm rút ra từ mô hình sản xuất, trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, thống nhất hoàn thiện quy trình sản xuất ngô sinh khối trên đất lúa thiếu nước hoàn chỉnh, áp dụng đại trà”.

 

Từ kết quả mô hình trồng ngô sinh khối, trong thời gian tới, địa phương cần quy hoạch vùng trồng ngô sinh khối tập trung, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo hàng hóa, nâng cao thu thập cho nông dân. Các địa phương đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện sản xuất mô hình ngô sinh khối thì cũng nên vận động nông dân chuyển đổi trên đất lúa thiếu nước trong vụ hè thu sang trồng ngô sinh khối và liên kết với Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị tiêu thụ sản phẩm để tăng thu nhập của người dân, tránh bỏ hoang đất.

 

Huyện Gio Linh cần mở rộng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị, Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị để hỗ trợ các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình, đồng thời xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất ngô sinh khối trên đất lúa thiếu nước, liên kết tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình mở ra hướng sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, đồng thời tạo bước đột phá mới trong cơ cấu giống cây trồng, phù hợp với đất đai, khí hậu, mùa vụ, làm tăng hệ số sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong chuỗi sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hiệu quả từ dự án tái canh cây cà phê chè ở Hướng Hóa (21/11/2022)
Triển vọng từ mô hình trồng cây cam Vinh tại Cam Lộ (16/11/2022)
Hiệu quả việc phân loại rác thải tại nguồn và ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý rác thải hữu cơ thành phân Compost quy mô hộ gia đình (14/11/2022)
Thí điểm mô hình thâm canh chuối tiêu hồng an toàn thực phẩm (10/11/2022)
Phụ nữ Hải Lăng khởi nghiệp bằng hình thức kinh doanh online (08/11/2022)
Tăng cường nguồn lực hỗ trợ chủ thể tham gia chương trình OCOP (04/11/2022)
Quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung cho sản phẩm OCOP (27/10/2022)
Liên kết hộ sản xuất giúp người nghèo nhanh thoát nghèo (19/10/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới (10/10/2022)
Triệu Phong chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (23/9/2022)
Hiệu quả từ mô hình trồng cây cam Vinh trên đất Cam Lộ (20/9/2022)
Triển vọng từ mô hình trồng cây mãng cầu dai ở Gio An (15/9/2022)
Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng (14/9/2022)
Tăng cường hợp tác, hỗ trợ để phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao (13/9/2022)
Hiệu quả của một trang trại chăn nuôi trên vùng đất cát (13/9/2022)
Trang trại tổng hợp cho thu nhập đến 1,5 tỉ đồng/năm (08/9/2022)
Triển vọng từ mô hình nuôi tôm CPF Combine (07/9/2022)
Thành công từ mô hình chưng cất tinh dầu (06/9/2022)
Sáng tạo thiết bị dạy và học từ một sân chơi (31/8/2022)
Tích cực triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm (31/8/2022)
Người tâm huyết với thương hiệu gà Cùa (31/8/2022)
81 sản phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” năm 2022 (31/8/2022)
Hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở (29/8/2022)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà bằng công nghệ sinh học (25/8/2022)
Hồi sinh trên “vành đai trắng” Gio Linh (25/8/2022)
Hiệu quả ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt ở Tân Thành (25/8/2022)
Đồng hành với người dân vùng khó xây dựng thương hiệu cà phê chất lượng cao (25/8/2022)
Người tiên phong đưa cây gỗ quý đàn hương về thử nghiệm (23/8/2022)
Triển vọng mô hình nuôi ốc bươu đen (23/8/2022)
Trình diễn thành công mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học (22/8/2022)
“Triệu phú” vùng gò đồi Vĩnh Thủy (18/8/2022)
Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa (17/8/2022)
Cà phê đặc sản Khe Sanh - Hiện thực và triển vọng (01/8/2022)
Biến rác thải thành phân bón hữu cơ (26/7/2022)
Đảm bảo công bằng cho khách hàng dùng điện, nước (22/7/2022)
Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP (19/7/2022)
Tọa đàm khoa học xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội A Riêu Piing (18/7/2022)
Triển vọng phát triển cây dược liệu ở Đakrông (18/7/2022)
Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên (14/7/2022)
Dùng thủ thuật “Đổ xi măng” sinh học để điều trị bệnh nhân thoái hóa đốt sống đĩa đệm (12/7/2022)
Nâng tầm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (11/7/2022)
Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Cam Lộ (06/7/2022)
Phong trào cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả tích cực (29/6/2022)
Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã (27/6/2022)
Lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (23/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (22/6/2022)
Doanh nghiệp nỗ lực sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh (21/6/2022)
Hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực theo chuỗi liên kết (17/6/2022)
Có một vụ lúa hữu cơ thắng lũ, thắng lớn (16/6/2022)
Chuối tiêu hồng bén đất A Ngo (16/6/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 732
Hôm nay 5.462
Hôm qua 7.935
Tất cả 7.624.065
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!