Thứ Sáu ngày 09/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 31/8/2022

Tích cực triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc để phục vụ hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm hàng hóa, ngày 19/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” (gọi tắt là Đề án). Đề án cũng giúp nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan. Đồng thời, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc.
Sản phẩm Tinh dầu thiên nhiên Huyền Thoại ghi nhãn hàng hóa cung cấp thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5883/KH-UBND ngày 21/12/2020 về việc thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch). Sở cũng đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-SKHCN ngày 30/3/2021 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021 với các nội dung thực hiện như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong doanh nghiệp; xây dựng, triển khai, áp dụng thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh.

 

Sau hơn 1 năm triển khai Kế hoạch trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đã xây dựng được các văn bản cấp tỉnh, tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc như: Kế hoạch 5883; hướng dẫn 7 tổ chức, cá nhân xây dựng và công bố áp dụng 39 tiêu chuẩn cơ sở cho 39 sản phẩm, hàng hóa ở địa phương. Tổ chức 4 lớp tập huấn hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc; mã số mã vạch; ghi nhãn cho 200 lượt học viên là doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa. Tổ chức 2 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về truy xuất nguồn gốc hàng hóa cho 50 đối tượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

 

Cử cán bộ tham gia dự hội nghị về truy xuất nguồn gốc tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Thuận để học tập kinh nghiệm. Đăng tải các tài liệu về truy xuất nguồn gốc trên Website Sở Khoa học và Công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc trong việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc như: Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký mã số mã vạch, bảo hộ thương hiệu, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và công bố tiêu chuẩn áp dụng, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như: ISO 22000, VIETGAP, HACCP... là cơ sở bước đầu cho công tác triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.

 

Tiến hành khảo sát về hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng, áp dụng HTQLCL, mã số mã vạch tại 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ 21 doanh nghiệp xây dựng công bố tiêu chuẩn cơ sở; hỗ trợ 21 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng; hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng hồ sơ về truy xuất nguồn gốc.

 

Đánh giá về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch 5883, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Dương Mạnh Tường cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp tốt với các đơn vị liên quan nên việc xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ cơ bản đảm bảo thời gian đề ra.

 

Các tổ chức, cá nhân bước đầu đã có sự quan tâm đến hoạt động về truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia chương trình OCOP. Tuy nhiên, đến nay hệ thống văn bản pháp lý về quản lý truy xuất nguồn gốc, tài liệu hướng dẫn về triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc vẫn chưa được hoàn thiện dẫn đến việc triển khai các hoạt động này chưa được chủ động.

 

Mặt khác tại địa phương cũng gặp khó khăn về kinh phí cho các hoạt động liên quan đến truy xuất nguồn gốc. “Để triển khai tốt hoạt động truy xuất nguồn gốc tại địa phương, thời gian tới, Bộ KH&CN cần ban hành văn bản pháp lý về quản lý truy xuất nguồn gốc và hướng dẫn về kinh phí thực hiện đề án để địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cần sớm công bố và vận hành cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia và hướng dẫn cụ thể nội dung của hệ thống truy xuất nguồn gốc cấp tỉnh, khả năng kết nối cổng quốc gia”, ông Dương Mạnh Tường thông tin.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống cây lâm nghiệp (09/12/2022)
Mô hình mới về nuôi cá chình bông và trồng rau thủy canh trong hệ aquaponics ở Vĩnh Linh (05/12/2022)
Triển vọng từ mô hình nuôi tôm càng xanh (05/12/2022)
Hướng Hóa triển khai thành công nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi (30/11/2022)
Hiệu quả từ dự án tái canh cây cà phê chè ở Hướng Hóa (21/11/2022)
Triển vọng từ mô hình trồng cây cam Vinh tại Cam Lộ (16/11/2022)
Hiệu quả việc phân loại rác thải tại nguồn và ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý rác thải hữu cơ thành phân Compost quy mô hộ gia đình (14/11/2022)
Thí điểm mô hình thâm canh chuối tiêu hồng an toàn thực phẩm (10/11/2022)
Phụ nữ Hải Lăng khởi nghiệp bằng hình thức kinh doanh online (08/11/2022)
Tăng cường nguồn lực hỗ trợ chủ thể tham gia chương trình OCOP (04/11/2022)
Quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung cho sản phẩm OCOP (27/10/2022)
Liên kết hộ sản xuất giúp người nghèo nhanh thoát nghèo (19/10/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới (10/10/2022)
Triệu Phong chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử (23/9/2022)
Hiệu quả từ mô hình trồng cây cam Vinh trên đất Cam Lộ (20/9/2022)
Triển vọng từ mô hình trồng cây mãng cầu dai ở Gio An (15/9/2022)
Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng (14/9/2022)
Tăng cường hợp tác, hỗ trợ để phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao (13/9/2022)
Hiệu quả của một trang trại chăn nuôi trên vùng đất cát (13/9/2022)
Trang trại tổng hợp cho thu nhập đến 1,5 tỉ đồng/năm (08/9/2022)
Triển vọng từ mô hình nuôi tôm CPF Combine (07/9/2022)
Thành công từ mô hình chưng cất tinh dầu (06/9/2022)
Sáng tạo thiết bị dạy và học từ một sân chơi (31/8/2022)
Người tâm huyết với thương hiệu gà Cùa (31/8/2022)
Hiệu quả mô hình sản xuất ngô sinh khối liên kết tiêu thụ sản phẩm (31/8/2022)
81 sản phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” năm 2022 (31/8/2022)
Hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở (29/8/2022)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà bằng công nghệ sinh học (25/8/2022)
Hồi sinh trên “vành đai trắng” Gio Linh (25/8/2022)
Hiệu quả ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt ở Tân Thành (25/8/2022)
Đồng hành với người dân vùng khó xây dựng thương hiệu cà phê chất lượng cao (25/8/2022)
Người tiên phong đưa cây gỗ quý đàn hương về thử nghiệm (23/8/2022)
Triển vọng mô hình nuôi ốc bươu đen (23/8/2022)
Trình diễn thành công mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học (22/8/2022)
“Triệu phú” vùng gò đồi Vĩnh Thủy (18/8/2022)
Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa (17/8/2022)
Cà phê đặc sản Khe Sanh - Hiện thực và triển vọng (01/8/2022)
Biến rác thải thành phân bón hữu cơ (26/7/2022)
Đảm bảo công bằng cho khách hàng dùng điện, nước (22/7/2022)
Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP (19/7/2022)
Tọa đàm khoa học xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội A Riêu Piing (18/7/2022)
Triển vọng phát triển cây dược liệu ở Đakrông (18/7/2022)
Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên (14/7/2022)
Dùng thủ thuật “Đổ xi măng” sinh học để điều trị bệnh nhân thoái hóa đốt sống đĩa đệm (12/7/2022)
Nâng tầm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (11/7/2022)
Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Cam Lộ (06/7/2022)
Phong trào cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả tích cực (29/6/2022)
Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã (27/6/2022)
Lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (23/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (22/6/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.141
Hôm nay 7.553
Hôm qua 7.841
Tất cả 7.730.911
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!