Thứ Sáu ngày 09/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong nước
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 08/9/2022

Hoàn thiện pháp luật để giải quyết tranh chấp trực tuyến
Nhiều chuyên gia cho rằng, yêu cầu đầu tiên đối với việc hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp trực tuyến là phải hoàn thiện quy định về văn bản điện tử, chữ ký điện tử, chứng cứ điện tử.
Trong kinh doanh, đầu tư quốc tế, việc tranh chấp là không thể tránh khỏi

Theo Quochoi.vn, TS. Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại. 

Trong kinh doanh, đầu tư quốc tế, việc tranh chấp là không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi mở cửa, hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ theo “luật chơi” quốc tế trên một thị trường toàn cầu rộng lớn. 

Giao dịch có yếu tố nước ngoài chịu sự điều chỉnh, ảnh hưởng của các hệ thống pháp luật, thông lệ thương mại và văn hóa kinh doanh khác nhau càng khiến nguy cơ tranh chấp thương mại gia tăng.

Sử dụng công cụ giao tiếp trực tuyến để tiến hành các hoạt động giải quyết tranh chấp

TS. Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, các mô hình kinh doanh mới, cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn tới những thay đổi trong cách thức giải quyết tranh chấp (Tòa án điện tử, xét xử trực tuyến…) và phạm vi thẩm quyền giải quyết các tranh chấp. 

Thực tế, trong thời gian qua, đã có không ít doanh nghiệp gặp rủi ro khi mua bán, đầu tư, hoạt động dịch vụ với các đối tác trong nước và nước ngoài. Đặc biệt khi tranh chấp xảy ra, doanh nghiệp thường lúng túng trong việc xử lý. 

Thực tế đó đặt ra yêu cầu áp dụng các hình thức và phương thức giải quyết tranh chấp thương mại phù hợp, có hiệu quả và trở thành một đòi hỏi khách quan để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh tế, qua đó, tạo lập môi trường pháp lý lành mạnh để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Theo dự báo của các nhà khoa học, thời  gian tới, Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ phát triển nhanh, tác động ngày càng sâu sắc và nhiều mặt tới kinh tế thế giới và tới sự phát triển của các quốc gia. Sự cạnh tranh quyết liệt cả ở các mối quan hệ xã hội mang tính quốc tế sẽ dẫn đến sự gia tăng các tranh chấp và làm phát sinh các yêu cầu, thách thức mới đối với việc giải quyết tranh chấp.

Một trong những phương thức giải quyết tranh chấp được coi là phù hợp với yêu cầu và thách thức của thực trạng tranh chấp hiện nay và trong tương lai là giải quyết tranh chấp trực tuyến. 

Giải quyết tranh chấp trực tuyến được hiểu một cách đơn giản và trực tiếp nhất là việc sử dụng công cụ giao tiếp trực tuyến để tiến hành các hoạt động giải quyết tranh chấp.

 

TS.Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp trực tuyến là phải hoàn thiện quy định về văn bản điện tử, chữ ký điện tử, chứng cứ điện tử

Ths. Cao Xuân Phong, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp cho rằng, khung pháp lý cho trọng tài trực tuyến và hòa giải trực tuyến cũng như quy trình giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài theo thủ tục trọng tài và hòa giải trực tuyến sẽ phát triển từ nền tảng khung pháp lý/quy trình hiện tại cho trọng tài và hòa giải thương mại ngoại tuyến, với sự bổ sung một số quy định để giải quyết vấn đề đặc thù của “trực tuyến”.

Cũng theo Ths. Cao Xuân Phong, xu hướng chung trên thế giới là không nhất thiết phải ban hành luật mới để điều chỉnh vấn đề này. Tuy nhiên, việc sửa đổi bổ sung hàng loạt quy định hiện hành để hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của giải quyết tranh chấp trực tuyến và đưa các khuổn khổ, tiêu chuẩn pháp lý hiện hành vào giải quyết tranh chấp trực tuyến là điều các tổ chức quốc tế và các quốc gia phát triển đang thực hiện.

Từ kinh nghiệm quốc tế, một số khía cạnh pháp lý riêng có đặt ra từ việc giải quyết tranh chấp trực tuyến cần được xem xét bao gồm: Hợp đồng thông minh; Chứng cứ điện tử; Chữ ký số; Giá trị pháp lý của phán quyết của trọng tài trực tuyến/hòa giải trực tuyến; Quy định về trách nhiệm của các bên liên quan trong triển khai thực hiện giải quyết tranh chấp trực tuyến;…

Ths. Cao Xuân Phong kiến nghị, bất kỳ quy trình giải quyết tranh chấp nào cũng đều phải dựa trên các chứng cứ của tranh chấp. Do đó, yêu cầu đầu tiên đối với việc hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp trực tuyến là phải hoàn thiện quy định về văn bản điện tử, chữ ký điện tử, chứng cứ điện tử.

Bên cạnh đó, cần quy định rõ hơn trách nhiệm của các bên trong các mối quan hệ trực tuyến có hoặc không sử dụng nền tảng công nghệ (trách nhiệm đối với an toàn thông tin, trách nhiệm đối với bảo mật dữ liệu, trách nhiệm cẩn trọng trong ứng xử, trách nhiệm trong các tình huống tranh chấp cụ thể).

Cần đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Chính phủ điện tử đối với lĩnh vực tư pháp; sửa đổi văn bản pháp luật có liên quan đến cách thức thu thập chứng cứ điện tử

Về nội dung này, TS. Dương Quỳnh Hoa, Viện Nhà nước và Pháp luật cho rằng, trong những năm gần đây, số lượng các giao dịch thương mại điện tử tăng nhanh và đồng thời số lượng các tranh chấp cũng nhiều lên. Các phương thức giải quyết tranh chấp truyền thống trực tiếp tại toà trở nên kém hiệu quả. 

Do vậy, để thích ứng và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển, chính phủ nhiều quốc gia đã thúc đẩy việc ra đời và phát triển cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến. Đây là quá trình giải quyết tranh chấp thông qua trực tuyến, bao gồm những hình thức giải quyết tranh chấp thay thế (thương lượng, hòa giải và trọng tài) và tòa án có sử dụng công cụ đặc biệt là công nghệ internet trong một phần hoặc toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp.

Theo TS. Dương Quỳnh Hoa, mặc dù pháp luật liên quan đến thương mại điện tử ở nước ta khá đầy đủ, nhưng lại thiếu vắng các quy định điều chỉnh trực tiếp về giải quyết tranh chấp trực tuyến. Điều này gây ra khó khăn trong việc áp dụng pháp luật vào giải quyết tranh chấp thương mại điện tử.

Để có thể tăng cường áp dụng hình thức giải quyết tranh chấp trực tuyến ở nước ta, TS. Dương Quỳnh Hoa kiến nghị, cần đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Chính phủ điện tử đối với lĩnh vực tư pháp;  sửa đổi văn bản pháp luật có liên quan đến cách thức thu thập chứng cứ điện tử, quy trình thu thập, quyền của chủ thể khi tiến hành thu thập;...

Việc đưa ra các quy định pháp luật mới phải đảm bảo tính mở tương đối để đạt được tính “trung lập” về công nghệ

Ngoài ra, theo một số chuyên gia cũng cho rằng, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn đang trong quá trình phát triển và việc xuất hiện các công nghệ mới cũng như ứng dụng của các công nghệ đó sẽ còn tiếp tục là xu hướng phát triển trong thời gian tới, việc đưa ra các quy định pháp luật mới phải đảm bảo tính mở tương đối để đạt được tính “trung lập” về công nghệ. Nếu không thực hiện được điều này, việc phải liên tục thay đổi, cập nhật pháp luật “chạy theo” công nghệ sẽ là một ám ảnh đối với cả các nhà làm luật và những người có trách nhiệm tuân thủ, thi hành pháp luật.

Các chuyên gia cũng lưu ý, một số vấn đề pháp lý tồn tại từ hoạt động của trọng tài, hòa giải ngoại tuyến hiện nay cũng cần phải giải quyết, vì giải quyết tranh chấp trực tuyến được xác định là chuyển từ môi trường vật lý sang môi trường ảo nên các vướng mắc pháp lý cản trở sự phát triển của trọng tài và hòa giải trong môi trường vật lý cũng vẫn là vướng mắc cản trở sự phát triển của các hình thái này trong môi trường trực tuyến.

Đồng thời, cần có sự rà soát đồng bộ các quy định pháp luật liên quan tới giao dịch nói chung và tới việc giải quyết tranh chấp nói riêng như Bộ Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật giao dịch điện tử, quy định về chữ ký số (Nghị định 130/2018/NĐ-CP), Luật Trọng tài Thương mại, quy định về hòa giải, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Dân sự;..../.
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số ước đạt 148 tỷ USD năm 2022 (09/12/2022)
Tháo gỡ những rào cản đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (09/12/2022)
Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế tuần hoàn (09/12/2022)
Khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 (08/12/2022)
Tháo gỡ những rào cản đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (08/12/2022)
Nuôi cấy vi tảo bằng hệ thống hai lớp màng (08/12/2022)
Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa (08/12/2022)
Sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước (08/12/2022)
Thúc đẩy mở và liên kết dữ liệu KH&CN (08/12/2022)
Bộ trưởng Bộ KH&CN chỉ ra 5 điểm của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam (08/12/2022)
Chính thức công bố Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc năm 2023 (08/12/2022)
Khoa học và công nghệ góp phần tạo thêm khoảng 30% giá trị gia tăng sản lượng thịt và trứng gia cầm (08/12/2022)
Giải pháp công nghệ cho sản xuất nước uống giàu betacyanin từ quả thanh long ruột đỏ của huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc (08/12/2022)
Khởi nghiệp và tạo dựng doanh nghiệp là động lực quan trọng của nền kinh tế (08/12/2022)
Vinh danh 34 giải pháp số cho xây dựng thành phố thông minh (08/12/2022)
Việt Nam lần đầu tiên có mô hình Đại học số (08/12/2022)
Bắc Giang: Đưa nhanh khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông thôn (08/12/2022)
Chỉnh sửa gene để tăng khả năng kháng bệnh đốm vòng cho cây đu đủ (08/12/2022)
Dấu ấn Techfest 2022 – nơi gắn kết cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo (05/12/2022)
Giải pháp tạo động lực sáng chế và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ (05/12/2022)
“Thương mại điện tử - Xu thế phát triển bền vững” (05/12/2022)
Trao giải Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV (30/11/2022)
Trao giải Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh” năm 2022 (30/11/2022)
Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị quốc tế về Thư viện kỹ thuật số (30/11/2022)
Nhiều giải pháp KH&CN để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (28/11/2022)
Trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2022 cho 10 tài năng trẻ (28/11/2022)
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2022 (28/11/2022)
Hội nghị quốc tế về Công nghệ tiên tiến và Phát triển bền vững (28/11/2022)
Techfest Vietnam 2022: Hướng tới đổi mới sáng tạo mở toàn diện (25/11/2022)
Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngành khoa học và công nghệ năm 2022 (25/11/2022)
Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo trong lĩnh vực Y tế (25/11/2022)
Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (25/11/2022)
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (21/11/2022)
Thử nghiệm nuôi móng tay chúa ở Cần Giờ (21/11/2022)
Chung tay hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững (21/11/2022)
Hội nghị toàn quốc về khoa học trái đất và tài nguyên (21/11/2022)
Hội thảo Tổng kết hoạt động của Khối Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2014 - 2022 (17/11/2022)
Hội thảo quốc tế về thiết kế và sản xuất vi mạch (WEFAB 2022) (17/11/2022)
Hội thảo quốc tế về trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (16/11/2022)
Hội thảo “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong trường đại học” (16/11/2022)
Phát triển hóa học xanh - xu hướng với công nghiệp hóa chất tại Việt Nam (16/11/2022)
Bộ KH&CN tăng cường phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (14/11/2022)
Hội thảo “Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở - TECHFEST VINHPHUC 2022” (10/11/2022)
Hiến kế các giải pháp tổng thể để phát triển hệ sinh thái Cố đô khởi nghiệp (10/11/2022)
Diễn đàn “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương” tỉnh Cao Bằng năm 2022 (10/11/2022)
Tháo gỡ điểm ‘nghẽn' về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (10/11/2022)
Định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (09/11/2022)
Thương mại hoá, đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh (08/11/2022)
10 tài năng trẻ xuất sắc nhất nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2022 (08/11/2022)
Công nghệ mới và ứng dụng trong lĩnh vực điện - điện tử - tự động hóa (08/11/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 897
Hôm nay 7.067
Hôm qua 7.841
Tất cả 7.730.425
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!