Thứ Sáu ngày 09/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 23/9/2022

Triệu Phong chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử
Để xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thời gian qua, UBND huyện Triệu Phong ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện nội dung này. Đến nay, toàn huyện có 19 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính; 12/18 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn hóa xã, 1 văn phòng đại diện; 100% xã, thị trấn có báo chí đến trong ngày. Có 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet và internet băng rộng cố định triển khai cung cấp dịch vụ tới trung tâm xã, thị trấn. Toàn huyện hiện có hơn 13.000 thuê bao internet.
Người dân đánh giá cao việc giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận “một cửa” của UBND huyện Triệu Phong

Đối với cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước, tỉ lệ máy tính/cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã đạt 100%. 100% cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã có mạng nội bộ LAN. Đối với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) được trang bị máy tính phục vụ quản lý và giảng dạy, 100% trường THPT có đủ phòng máy tính cho học sinh học tin học, mỗi phòng có từ 25 máy tính trở lên; 90% trường THCS và 100% trường tiểu học có phòng máy tính với trên 15 máy/phòng.

 

Hầu hết số phòng máy các trường học đều được kết nối internet và mạng LAN. Ngành GD&ĐT sử dụng phần mềm bài giảng điện tử Elearning, phần mềm quản lý học sinh VnEdu, phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình ngành giáo dục. Đặc biệt, trong thời gian COVID- 19 diễn biến phức tạp, các trường học, học sinh, sinh viên đã sử dụng ứng dụng Zoom metting, Microsoft Teams để dạy và học trực tuyến khá hiệu quả.

 

Ngành y tế từ huyện đến xã đã trang bị máy tính, kết nối mạng LAN và internet. Trung tâm Y tế huyện triển khai các hệ thống phần mềm: quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, quản lý nguồn nhân lực ngành y tế, quản lý đấu thầu thuốc và hệ thống khai báo y tế phòng, chống COVID-19.

 

Lĩnh vực tài nguyên- môi trường sử dụng phần mềm ViLIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện; phần mềm TK Destop thống kê, kiểm kê đất đai; phần mềm Microstation đo đạc, lập bản đồ địa chính. Lĩnh vực giao thông- vận tải sử dụng phần mềm quản lý đường địa phương V-Promms. Lĩnh vực thương mại điện tử đã có sản phẩm OCOP gạo sạch Triệu Phong tham gia sàn thương mại điện tử PostMart.vn.

 

Một số kênh bán hàng của người dân qua các nền tảng mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều góp phần thúc đẩy kinh tế số khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện phát triển. Lĩnh vực tài chính- ngân hàng thực hiện phần mềm kế toán Misa, quản lý tài sản, đăng ký mã quan hệ ngân sách, đăng ký dịch vụ kho bạc, thuế điện tử; hệ thống đăng ký, quản lý, hợp tác xã và hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện triển khai ứng dụng E-Mobile Banking để thực hiện dịch vụ phi tài chính, dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh toán trong lĩnh vực ngân hàng.

 

Thực hiện Quyết định số 2782 ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, đến nay, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP) được triển khai tại địa chỉ http://truclienthong.quangtri.gov.vn/ihorae đã được chia sẻ và tích hợp với trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP); kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để chia sẻ dịch vụ về hộ tịch tư pháp, lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, VNPost, danh mục dùng chung, cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách.

 

Nhiều ứng dụng và cơ sở dữ liệu được triển khai tại cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện như phần mềm quản lý đối tượng chính sách, quản lý công tác tiếp dân, quản lý tài sản, quản lý phổ cập giáo dục; cơ sở dữ liệu lưu trữ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, cơ sở dữ liệu GIS chuyên đề bưu chính, viễn thông Quảng Trị, cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin cán bộ, công chức huyện; cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường huyện.

 

Về phát triển chính quyền điện tử, theo đó hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai đồng bộ tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Tỉ lệ cán bộ, công chức của huyện được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt 100%; tỉ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt trên 95%. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (https://vpdt.quangtri.gov.vn) được thực hiện hiệu quả theo Quyết định số 28 ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Tỉ lệ văn bản được gửi qua mạng giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 95% (trừ những văn bản mật hoặc tuyệt mật).

 

Trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ http:// trieuphong.quangtri.gov.vn hoạt động khá hiệu quả. Đến nay, 100% UBND xã, thị trấn, một số ngành, đơn vị và trường học đã có cổng/trang thông tin điện tử cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. 100% văn bản quy phạm pháp luật, hơn 90% văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện được cập nhật trên trang thông tin điện tử của huyện bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin thông suốt từ UBND huyện đến đơn vị trực thuộc.

 

Bộ phận “một của” của UBND huyện, UBND xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Chỉ tính riêng năm 2021, UBND huyện và UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện giải quyết 28.481 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tại địa chỉ http://dichvucong. quangtri.gov.vn trên tổng số 48.276 hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết, chiếm 59%; 5 tháng đầu năm 2022, tiếp nhận 16.403 hồ sơ trực tuyến/20.179 hồ sơ tiếp nhận, chiếm 81,3%. Dịch vụ công trực tuyến cấp huyện có 236 thủ tục, trong đó có 54 thủ tục mức độ 3, 182 thủ tục mức độ 4, thủ tục cấp xã 108 thủ tục, trong đó 20 thủ tục mức độ 3 và 78 thủ tục mức độ 4...

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống cây lâm nghiệp (09/12/2022)
Mô hình mới về nuôi cá chình bông và trồng rau thủy canh trong hệ aquaponics ở Vĩnh Linh (05/12/2022)
Triển vọng từ mô hình nuôi tôm càng xanh (05/12/2022)
Hướng Hóa triển khai thành công nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi (30/11/2022)
Hiệu quả từ dự án tái canh cây cà phê chè ở Hướng Hóa (21/11/2022)
Triển vọng từ mô hình trồng cây cam Vinh tại Cam Lộ (16/11/2022)
Hiệu quả việc phân loại rác thải tại nguồn và ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý rác thải hữu cơ thành phân Compost quy mô hộ gia đình (14/11/2022)
Thí điểm mô hình thâm canh chuối tiêu hồng an toàn thực phẩm (10/11/2022)
Phụ nữ Hải Lăng khởi nghiệp bằng hình thức kinh doanh online (08/11/2022)
Tăng cường nguồn lực hỗ trợ chủ thể tham gia chương trình OCOP (04/11/2022)
Quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung cho sản phẩm OCOP (27/10/2022)
Liên kết hộ sản xuất giúp người nghèo nhanh thoát nghèo (19/10/2022)
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới (10/10/2022)
Hiệu quả từ mô hình trồng cây cam Vinh trên đất Cam Lộ (20/9/2022)
Triển vọng từ mô hình trồng cây mãng cầu dai ở Gio An (15/9/2022)
Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng (14/9/2022)
Tăng cường hợp tác, hỗ trợ để phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao (13/9/2022)
Hiệu quả của một trang trại chăn nuôi trên vùng đất cát (13/9/2022)
Trang trại tổng hợp cho thu nhập đến 1,5 tỉ đồng/năm (08/9/2022)
Triển vọng từ mô hình nuôi tôm CPF Combine (07/9/2022)
Thành công từ mô hình chưng cất tinh dầu (06/9/2022)
Sáng tạo thiết bị dạy và học từ một sân chơi (31/8/2022)
Tích cực triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm (31/8/2022)
Người tâm huyết với thương hiệu gà Cùa (31/8/2022)
Hiệu quả mô hình sản xuất ngô sinh khối liên kết tiêu thụ sản phẩm (31/8/2022)
81 sản phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” năm 2022 (31/8/2022)
Hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở (29/8/2022)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà bằng công nghệ sinh học (25/8/2022)
Hồi sinh trên “vành đai trắng” Gio Linh (25/8/2022)
Hiệu quả ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt ở Tân Thành (25/8/2022)
Đồng hành với người dân vùng khó xây dựng thương hiệu cà phê chất lượng cao (25/8/2022)
Người tiên phong đưa cây gỗ quý đàn hương về thử nghiệm (23/8/2022)
Triển vọng mô hình nuôi ốc bươu đen (23/8/2022)
Trình diễn thành công mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học (22/8/2022)
“Triệu phú” vùng gò đồi Vĩnh Thủy (18/8/2022)
Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa (17/8/2022)
Cà phê đặc sản Khe Sanh - Hiện thực và triển vọng (01/8/2022)
Biến rác thải thành phân bón hữu cơ (26/7/2022)
Đảm bảo công bằng cho khách hàng dùng điện, nước (22/7/2022)
Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP (19/7/2022)
Tọa đàm khoa học xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội A Riêu Piing (18/7/2022)
Triển vọng phát triển cây dược liệu ở Đakrông (18/7/2022)
Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên (14/7/2022)
Dùng thủ thuật “Đổ xi măng” sinh học để điều trị bệnh nhân thoái hóa đốt sống đĩa đệm (12/7/2022)
Nâng tầm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (11/7/2022)
Giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Cam Lộ (06/7/2022)
Phong trào cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả tích cực (29/6/2022)
Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã (27/6/2022)
Lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (23/6/2022)
Hướng Hóa chú trọng phát triển diện tích lúa nước (22/6/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.504
Hôm nay 8.155
Hôm qua 7.841
Tất cả 7.731.513
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!