Văn bản KH&CN: UBND tỉnh
Quyết định số 324/QĐ-UBND : Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Số/Ký hiệu 324/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2021       
Trích yếu Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Trị
Người ký Võ Văn Hưng
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Quyết định số 2460/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định Phê duyệt Đề tài: Phát huy vai trò Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (22/9/2022)
Quyết định số 2459/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định Phê duyệt Đề tài: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị (22/9/2022)
Giấy phép số 4500/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang cho Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hồng An (16/9/2022)
Giấy phép số 4501/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang - Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa (16/9/2022)
Giấy phép số 4502/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang - Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh (16/9/2022)
Giấy phép số 4498/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (16/9/2022)
Giấy phép số 4495/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang cho Cổ ty Cổ phần y tế Phòng khám đa khoa Hiệp Đức (16/9/2022)
Quyết định số 2340/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trong năm 2022 thuộc Đề án: Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh (10/9/2022)
Kế hoạch số 170/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (06/9/2022)
Kế hoạch số 172/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (06/9/2022)
Quyết định số 2249/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định Thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/8/2022)
Kế hoạch số 164/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/8/2022)
Kế hoạch số 162/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/8/2022)
Kế hoạch số 163/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Trị (17/8/2022)
Quyết định số 2065/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ và các Đơn vị trực thuộc; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây (09/8/2022)
Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (03/8/2022)
Quyết định số 2003/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định V/v điều chỉnh và phân bổ chi tiết kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 (01/8/2022)
Quyết định số 1982/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định Ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (29/7/2022)
Quyết định số 1632/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học & Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Hệ thống nuôi trồng cây dâu tây (22/6/2022)
Quyết định số 1591/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Chè vằng Quảng Trị" (17/6/2022)
Quyết định số 1456/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định phê duyệt đề tài Khoa học và công nghệ cấp tỉnh (phần đối ứng của địa phương đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Viện) (31/5/2022)
Kế hoạch số 88/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạchTriển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (10/5/2022)
Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022 (22/4/2022)
Quyết định số 982/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần I, năm 2022) (07/4/2022)
Quyết định số 913/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định v/v ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 (30/3/2022)
Quyết định số 828/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (17/3/2022)
Quyết định số 802/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" (16/3/2022)
Quyết định số 708/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (04/3/2022)
Quyết định số 701/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030 (03/3/2022)
Quyết định số 642/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022-2027 (28/02/2022)
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị