Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Quyết định số 146/QĐ-SKHCN : Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng vi sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hữu cơ tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị , thực hiện năm 2021
Số/Ký hiệu 146/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 14/7/2021       
Trích yếu Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng vi sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hữu cơ tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị , thực hiện năm 2021
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Thiềm
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Quyết định số 182/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng Trị, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" (26/9/2022)
Công văn số 656/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 và phòng, chống bệnh truyền nhiễm (26/9/2022)
Báo cáo số 102/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra 9 tháng năm 2022 (20/9/2022)
Báo cáo số 103/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo công tác PCTN 9 tháng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (20/9/2022)
Báo cáo số 104/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý III/2022 (20/9/2022)
Pháp lệnh số 196/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài: "Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến sản phẩm hồ tiêu xanh và tiêu đỏ bằng công nghệ sấy tiên tiến" (20/9/2022)
Quyết định số 195/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: đề tài: "Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cá chim vây vàng theo hướng VietGap gắn với tiêu thụ sản phẩm" (20/9/2022)
Quyết định số 194/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, đề tài: "Điều tra chọn cây giống làm vật liệu dầu dòng và xây dựng mô hình vườn ươm giống bơ địa phương có triển vọng của huyện Gio Linh", (19/9/2022)
Kế hoạch số 48/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch khắc phục, duy trì, cải thiện Chỉ số CCHC của Sở KH&CN năm 2022 (16/9/2022)
Báo cáo số 98/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022 (15/9/2022)
Báo cáo số 99/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo công tác cải cách hành chính hành chính công Quý III và kế hoạch công tác Quý IV năm 2022 (15/9/2022)
Báo cáo số 100/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2022 và định hướng hoạt động thời gian tới (15/9/2022)
Báo cáo số 97/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về công tác PCCC và CNCH (13/9/2022)
Báo cáo số 95/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. (13/9/2022)
Kế hoạch số 47/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2022 (31/8/2022)
Quyết định số 177/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: đề tài: "Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2027" (29/8/2022)
Báo cáo số 93/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet, Salavan (CHDCND Lào) (26/8/2022)
Quyết định số 164/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Duy trì các thiết bị nghiên cứu; bảo tồn, lưu giữ giống vi sinh vật và nuôi cấy mô". (23/8/2022)
Quyết định số 165/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn tỉnh" (23/8/2022)
Quyết định số 166/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ : "Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật từ thảo mộc và muối khoáng phục vụ cho ngành nông nghiệp sản xuất hữu cơ". (23/8/2022)
Quyết định số 167/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm cây giống chuối Tiêu hồng (Musa) bằng phương pháp nuôi cấy mô". (23/8/2022)
Quyết định số 163/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ "Sản xuất khảo nghiệm sinh khối hệ sợi nấm Hầu thủ (Hericium erinaceus)" (23/8/2022)
Quyết định số 168/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm nước tắm cho trẻ em trên cơ sở cây chè vằng và một số loại dược liệu khác". (23/8/2022)
Quyết định số 169/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Trồng thử nghiệm cây Lạc tiên tại Quảng Trị" (23/8/2022)
Quyết định số 170/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ "Xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm các giống cà chua Cherry tại thôn Hướng Phú, xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị" (23/8/2022)
Quyết định số 171/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: "Xây dựng, cập nhật, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KH&CN". (23/8/2022)
Quyết định số 172/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ (23/8/2022)
Quyết định số 173/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: "Xây dựng duy trì và phát triển Cổng thông tin KH&CN". (23/8/2022)
Quyết định số 174/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: "Thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức về KH&CN". (23/8/2022)
Quyết định số 175/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: "Xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN". (23/8/2022)
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị