Thứ Tư ngày 20/10/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Báo cáo số 74/BC-SKHCN : Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số/Ký hiệu 74/BC-SKHCN
Ngày ban hành 24/8/2021       
Trích yếu Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Ngọc Lân
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Báo cáo số 84/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của TTCP (29/10/2021)
Quyết định số 217/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (18/10/2021)
Kế hoạch số 49/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động số 21-CTHĐ/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII (15/10/2021)
Quyết định số 215/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2022 (14/10/2021)
Thông báo số 44/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Phòng Quản lý khoa học (14/10/2021)
Thông báo số 43 /TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Thông báo về kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (13/10/2021)
Kết luận số 88/KL-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (12/10/2021)
Báo cáo số 87/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Tổng kết Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ (11/10/2021)
Quyết định số 212/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn danh mục thực hiện theo Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2021 (đợt 2) (08/10/2021)
Quyết định số 210/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh , Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triên cây Lan giả hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (08/10/2021)
Quyết định số 207/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2021, Đề tài "Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động tiêu chuẩn đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm vục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (06/10/2021)
Quyết định số 208/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2021, Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị" (05/10/2021)
Quyết định số 206/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Công trình: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trạm nghiên cứu và phát triển nấm (04/10/2021)
Quyết định số 205/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (28/9/2021)
Thông báo số 40/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN (24/9/2021)
Kế hoạch số 48/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch duy trì, cải thiện chỉ số PAR INDEX, SIPAS của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (24/9/2021)
Báo cáo số 82/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Khoa học và Công nghệ (24/9/2021)
Quyết định số 204/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu -Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc, nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN (23/9/2021)
Báo cáo số 81/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2021 (23/9/2021)
Báo cáo số 80/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 3/2021 (22/9/2021)
Quyết định số 2532/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định V/v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị (21/9/2021)
Công văn số 530/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v cử người tham gia thành viên của Hội đồng phối hợp , phổ biến, giáo dục pháp luật (20/9/2021)
Quyết định số 202/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy móc thiết bị thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ Nghiên cứu, Ứng dụng và quản lý nhà nước về KH&CN (17/9/2021)
Công văn số 525/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v triển khai Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (16/9/2021)
Báo cáo số 79/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý 3/2021 và kế hoạch công tác quý IV/2021 (15/9/2021)
Báo cáo số 78/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (14/9/2021)
Công văn số 516/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v cung cấp số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Công văn số 324/VP-HCC ngày 18/6/2021 (13/9/2021)
Quyết định số 197/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định công nghệ dự án đầu tư (10/9/2021)
Công văn số 506 /SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (10/9/2021)
Quyết định số 507 /SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (10/9/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 279
Hôm nay 906
Hôm qua 4.571
Tất cả 4.363.705
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!