Thứ Hai ngày 20/9/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Công văn số 506 /SKHCN-VP : V/v triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
Số/Ký hiệu 506 /SKHCN-VP
Ngày ban hành 10/9/2021       
Trích yếu V/v triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký Nguyễn Hữu Thắng
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Công văn số 525/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v triển khai Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà (16/9/2021)
Báo cáo số 79/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý 3/2021 và kế hoạch công tác quý IV/2021 (15/9/2021)
Báo cáo số 78/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (14/9/2021)
Công văn số 516/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v cung cấp số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Công văn số 324/VP-HCC ngày 18/6/2021 (13/9/2021)
Quyết định số 197/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định công nghệ dự án đầu tư (10/9/2021)
Quyết định số 507 /SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (10/9/2021)
Công văn số 513/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (10/9/2021)
Quyết định số 196/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3-RG outdoor (09/9/2021)
Quyết định số 195/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2) (09/9/2021)
Quyết định số 194/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia (09/9/2021)
Quyết định số 193/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn; Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3 -RG outdoor (07/9/2021)
Thông báo số 38/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (06/9/2021)
Quyết định số 192/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 (Dự án: "Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị") (06/9/2021)
Quyết định số 190/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3_RG (01/9/2021)
Quyết định số 189/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3-RG (01/9/2021)
Pháp lệnh số 185/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định v/v thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” (31/8/2021)
Kế hoạch số 45/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch kiểm tra duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 (30/8/2021)
Quyết định số 182/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (TTYT ĐAKRÔNG) (30/8/2021)
Quyết định số 183/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (PQLSKCB) (30/8/2021)
Quyết định số 184/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc Nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN (30/8/2021)
Công văn số 479/SKCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Quảng Trị (30/8/2021)
Công văn số 480/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Chương trình công tác trọng tâm của Sở KH&CN tháng 9 năm 2021 (30/8/2021)
Công văn số 478/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 (30/8/2021)
Quyết định số 180/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN (26/8/2021)
Quyết định số 181/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN (26/8/2021)
Quyết định số 177/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập phục vụ công tác xuất bản cuốn sách Địa chí Quảng Trị (25/8/2021)
Quyết định số 178/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn chọn hình ảnh, sơ đồ, bản đồ phục vụ xuất bản cuốn sách Địa chí Quảng Trị (25/8/2021)
Quyết định số 179/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiệt bị điện tử, công nghệ thông tin, máy móc chuyên môn thuộc nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN (25/8/2021)
Báo cáo số 75/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Đánh giá tình hình thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 và đề xuất phương hướng thực hiện giai đoạn 2021-2025 (24/8/2021)
Báo cáo số 74/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (24/8/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
V/v góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 409
Hôm nay 1.290
Hôm qua 3.872
Tất cả 4.216.598
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!