Thứ Hai ngày 05/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: UBND tỉnh
Quyết định số 3633/QĐ-UBND : Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kế hoạch lựa chọn Nhà màng trồng cây con nuôi cấy mô
Số/Ký hiệu 3633/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2021       
Trích yếu Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kế hoạch lựa chọn Nhà màng trồng cây con nuôi cấy mô
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Trị
Người ký Hà Sỹ Đồng
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Quyết định số 3103/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (05/12/2022)
Quyết định số 226/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng năm 2022 (15/11/2022)
Quyết định số 2510/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (28/9/2022)
Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Quảng Trị (26/9/2022)
Quyết định số 2460/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định Phê duyệt Đề tài: Phát huy vai trò Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (22/9/2022)
Quyết định số 2459/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định Phê duyệt Đề tài: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị (22/9/2022)
Giấy phép số 4500/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang cho Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hồng An (16/9/2022)
Giấy phép số 4501/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang - Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa (16/9/2022)
Giấy phép số 4502/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang - Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh (16/9/2022)
Giấy phép số 4498/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (16/9/2022)
Giấy phép số 4495/GP-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang cho Cổ ty Cổ phần y tế Phòng khám đa khoa Hiệp Đức (16/9/2022)
Quyết định số 2340/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trong năm 2022 thuộc Đề án: Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh (10/9/2022)
Kế hoạch số 170/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (06/9/2022)
Kế hoạch số 172/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (06/9/2022)
Quyết định số 2249/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định Thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/8/2022)
Kế hoạch số 164/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/8/2022)
Kế hoạch số 162/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/8/2022)
Kế hoạch số 163/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Trị (17/8/2022)
Quyết định số 2065/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ và các Đơn vị trực thuộc; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây (09/8/2022)
Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (03/8/2022)
Quyết định số 2003/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định V/v điều chỉnh và phân bổ chi tiết kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 (01/8/2022)
Quyết định số 1982/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định Ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (29/7/2022)
Quyết định số 1632/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học & Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Hệ thống nuôi trồng cây dâu tây (22/6/2022)
Quyết định số 1591/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Chè vằng Quảng Trị" (17/6/2022)
Quyết định số 1456/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định phê duyệt đề tài Khoa học và công nghệ cấp tỉnh (phần đối ứng của địa phương đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Viện) (31/5/2022)
Kế hoạch số 88/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạchTriển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (10/5/2022)
Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022 (22/4/2022)
Quyết định số 982/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần I, năm 2022) (07/4/2022)
Quyết định số 913/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định v/v ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 (30/3/2022)
Quyết định số 828/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (17/3/2022)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.158
Hôm nay 7.413
Hôm qua 8.529
Tất cả 7.699.518
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!