Thứ Bảy ngày 21/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Báo cáo số 152/BC-SKHCN : Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Phương án số 1629/PA-UBND về tổ chức sản xuất ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và nâng cao giá trị gia tăng trong vụ Hè thu và Thu Đông năm 2021
Số/Ký hiệu 152/BC-SKHCN
Ngày ban hành 31/12/2021       
Trích yếu Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Phương án số 1629/PA-UBND về tổ chức sản xuất ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và nâng cao giá trị gia tăng trong vụ Hè thu và Thu Đông năm 2021
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Ngọc Lân
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Quyết định số 80/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021. (17/5/2022)
Quyết định số 79/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do virus và khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống sắn mới có triển vọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (13/5/2022)
Quyết định số 74/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. (11/5/2022)
Quyết định số 75/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/5/2022)
Quyết định số 76/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (11/5/2022)
Quyết định số 77/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Nghiên cứu các giải pháp thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và nâng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. (11/5/2022)
Quyết định số 78/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy tiên tiến để tạo ra sản phẩm hồ tiêu xanh và hồ tiêu đỏ bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại tại tỉnh Quảng Trị". (11/5/2022)
Quyết định số 70/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị" (10/5/2022)
Quyết định số 73/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Xây dựng mô hình trồng cây cà chua chery siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa" (10/5/2022)
Công văn số 303/SKHCN-QLCN&SHTT của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2023 (09/5/2022)
Quyết định số 68/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: "Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (05/5/2022)
Quyết định số 69/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (05/5/2022)
Công văn số 295/SKHCN-KHTC của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v Báo cáo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (05/5/2022)
Kế hoạch số 39/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 (05/5/2022)
Kế hoạch số 37/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị (04/5/2022)
Quyết định số 64/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Ban hành Quy chế điều động, chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (29/4/2022)
Kế hoạch số 36/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023 (27/4/2022)
Công văn số 275/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (27/4/2022)
Quyết định số 63/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí (phần đối ứng của địa phương) đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Viện (26/4/2022)
Quyết định số 62/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định thuyết minh dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để cải tạo, phát triển bền vững đàn trâu thịt hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị" thuộc Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025" (25/4/2022)
Quyết định số 60/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Tổ chuyên gia tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm Công nghiệp Diên Sanh (22/4/2022)
Quyết định số 61/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án:"Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Quảng Trị (22/4/2022)
Công văn số 261/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp (22/4/2022)
Báo cáo số 39/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2022 (22/4/2022)
Báo cáo số 38/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác KH&CN từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến nay (20/4/2022)
Báo cáo số 35/BC-SKCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc thu hút,quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (20/4/2022)
Báo cáo số 36/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 (20/4/2022)
Kế hoạch số 35/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (19/4/2022)
Quyết định số 59/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình nhân giống trồng và thu hái cây Dây thìa canh lá to tại tỉnh Quảng Trị theo tiêu chuẩn GACP-WHO" (18/4/2022)
Quyết định số 58/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, dự án: Xây dựng mô hình trồng, nhân giống và sơ chế cây cỏ ngọt tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị" (18/4/2022)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 132
Hôm nay 2.073
Hôm qua 7.252
Tất cả 5.542.817
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!