Văn bản
Công văn số 17/TTNCUD-NCPT : Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
Số/Ký hiệu 17/TTNCUD-NCPT
Ngày ban hành 15/3/2022       
Trích yếu Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
Cơ quan ban hành Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Người ký Đào Ngọc Hoàng
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Quyết định số 122/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (14/7/2022)
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC
Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp
Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị