Thứ Tư ngày 06/7/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Quyết định số 44/QĐ-SKHCN : Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị với phương thức xét giao trực tiếp thực hiện năm 2022 (Lần 1)
Số/Ký hiệu 44/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 31/3/2022       
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị với phương thức xét giao trực tiếp thực hiện năm 2022 (Lần 1)
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Ngọc Lân
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Báo cáo số 72/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL (06/7/2022)
Quyết định số 117/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị" (05/7/2022)
Quyết định số 118/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: "Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cá chim vây vàng theo hướng VietGap gắn với tiêu thụ sản phẩm" (05/7/2022)
Quyết định số 119/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch và chế biến sản phẩm bột bơ, dầu bơ tại Quảng Trị". (05/7/2022)
Công văn số 436/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v thành lập ban soạn thảo và cung cấp tài liệu phục vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt (05/7/2022)
Công văn số 438/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v thành lập ban soạn thảo và cung cấp tài liệu phục vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt (05/7/2022)
Công văn số 431/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v cử thành viên tham gia Đoàn Kiểm tra CCHC năm 2022 (04/7/2022)
Quyết định số 116/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh "Ứng dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị". (04/7/2022)
Báo cáo số 70/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thực Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (04/7/2022)
Báo cáo số 68/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính p (30/6/2022)
Quyết định số 111/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, thực hiện năm 2022 (30/6/2022)
Quyết định số 107/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thanh tra chuyên ngành về Đo lường, An toàn bức xạ đối với các cơ sở Y tế, Công nghiệp trên địa bàn tỉnh (28/6/2022)
Quyết định số 108/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn Bacillus thuringiensis và nấm xanh Metarhizium anisopliae sản xuất chế phẩm kiểm soát côn trùng, sâu bọ cho cây trồng (28/6/2022)
Quyết định số 109/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh xuân trong nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa" (28/6/2022)
Quyết định số 110/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (28/6/2022)
Công văn số 421/SKHCN-KHTC của Sở Khoa học và Công nghệ về việc V/v xây dựng KH khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023 (28/6/2022)
Báo cáo số 65/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả hoạt dộng KH&CN 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 (27/6/2022)
Báo cáo số 66/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2022 (27/6/2022)
Quyết định số 67/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý II/2022 (27/6/2022)
Báo cáo số 64/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo thi hành Hiến pháp, các văn bản QPPL của cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 (23/6/2022)
Kế hoạch số 43/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch HT Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH TW Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế (22/6/2022)
Quyết định số 103/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X-Quang số hóa xóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị". (22/6/2022)
Quyết định số 105/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc điều chuyển tài sản, công cụ dụng cụ đề tài "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (22/6/2022)
Quyết định số 104/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của tỉnh Quảng Trị (22/6/2022)
Báo cáo số 63/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 (22/6/2022)
Quyết định số 106/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu bảo tồn và quản lý bền vững loại Hàu răng cưa khổng lồ (Hyotissahyotis, Linnaeus 1758) tại Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ" (22/6/2022)
Báo cáo số 61/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (20/6/2022)
Báo cáo số 62/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả công tác duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 6 tháng đầu năm 2022 (20/6/2022)
Quyết định số 101/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (16/6/2022)
Báo cáo số 59/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Công tác cải cách hành chính hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm năm 2022 (16/6/2022)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.424
Hôm nay 6.905
Hôm qua 6.489
Tất cả 5.855.843
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!