Chủ Nhật ngày 26/6/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023
Thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị), Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thông báo đến các tổ chức, các cá nhân quan tâm đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2023.

Những định hướng cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025 cụ thể như sau: 

 1. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để cơ giới hóa nông nghiệp, tự động hóa trong nông nghiệp, nhằm hỗ trợ người nông dân trong sản xuất, canh tác và tạo ra hàng hóa sản phẩm chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, chuyển giao thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, tạo ra các qui trình sản xuất thông minh, liên kết với nguồn cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh áp dụng, chuyển giao công nghệ chế biến sâu các sản phẩm nông sản, ứng dụng chế phẩm bảo quản để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao;

- Nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ trong sản xuất, ứng dụng công nghệ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, sản xuất vật liệu từ nguyên liệu địa phương nâng cao gia trị của sản phẩm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ sử lý chất thải... vào sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh; khuyến khích sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực Truyền thông, xây dựng, giao thông, tài nguyên và môi trường,…phục vụ chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai dịch bệnh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số vào hệ thống quản lý canh tác thông minh, sử dụng các thiết bị cảm biến và phần mềm điều khiển từ xa, tự động trong quản lý các yếu tố môi trường; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông minh vào hệ thống quản lý rừng, quản lý cây trồng, vật nuôi; Hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ đánh giá, phân tích, phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh;

2. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

- Nghiên cứu thử nghiệm, tuyển chọn đưa vào các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt, có giá trị kinh tế cao; ứng dụng công nghệ sinh học tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh;

- Xây dựng các mô hình sản xuất tập trung về cây con chủ lực có lợi thế cạnh tranh để phục vụ phát triển các vùng nguyên liệu ở vùng cát, vùng gò đồi. Trong đó, ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ để tạo ra nông sản sạch, có chất lượng cao và phát triển các loài thủy hải sản đặc sản có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh cao;

- Ứng dụng công nghệ cao trong chế biến hàng hóa nông sản của địa phương như xử lý hơi nóng, công nghệ sấy lạnh trong bảo quản nông sản phục vụ xuất khẩu nhằm nâng cao chuỗi giá trị.

- Nghiên cứu sâu, bệnh hại cây trồng vật nuôi; ứng dụng công nghệ sinh học trong giám định, chẩn đoán bệnh hại cây trồng, vật nuôi; công nghệ vi sinh, enzym và protein trong sản xuất, sản xuất chế phẩm, thuốc bảo vệ thực vật sinh học;

3. Lĩnh vực khoa học y, dược

Nghiên cứu các giải pháp về phát triển y tế, ứng dụng chuyển giao các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm nhàm bảo vệ sức khỏe cộng đồng; xây dựng mô hình và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển vùng nguyên liệu sản xuất trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu.

4. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Tập trung nghiên cứu điều tra cơ bản một số lĩnh vực quan trọng làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách về phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; Nghiên cứu đánh giá thực trạng cung cấp các thông tin, số liệu làm luận cứ khoa học phục vụ thiết thực cho việc xây dựng các chương trình, dự án đầu tư phát triển thuộc các lĩnh vực như: điện khí hóa lỏng, điện gió, điện mặt trời,…;

- Nghiên cứu phục vụ xây dựng các luận cứ khoa học cho các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; các nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá thực trạng về những vấn đề xã hội nhằm kiến nghị, đề xuất các chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội; nghiên cứu các vấn đề về củng cố và xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường và nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng; Nghiên cứu, cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

- Nghiên cứu xây dựng đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghiên cứu, phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo theo hướng ứng dụng các phương pháp dạy và học mới, trực tuyến; dự báo nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai; nghiên cứu về thị trường lao động và tay nghề phục vụ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho một số ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

- Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; khai thác các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên, bảo tồn các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh theo hướng phát triển du lịch bền vững;

- Nghiên cứu về phát triển thương mại xuyên biên giới…

- Nghiên cứu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ về củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia; giữ vững an ninh trật tự ở các vùng biên giới, địa bàn trọng điểm. Trên cơ sở các định hướng nêu trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo các biểu mẫu đúng quy định.

(Biểu mẫu đăng ký
tại đây)

Phiếu đề xuất gửi về theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, 204 Hùng Vương - TP Đông Hà trước ngày 6/6/2022. Mọi thắc mắc liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Số điện thoại: 0233.3562.042./.
Thông báo khác
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (22/6/2022)
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022 (10/5/2022)
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (12/4/2022)
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (15/3/2022)
Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (18/3/2022)
Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022 (17/8/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 629
Hôm nay 4.600
Hôm qua 5.081
Tất cả 5.790.346
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!