Thứ Tư ngày 17/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thực hiện Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2022 (từ tháng 06/2022 đến tháng 12/2022) tại Phòng tiếp dân - Sở Khoa học và Công nghệ; địa chỉ: số 204 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà (kèm theo lịch tiếp công dân).

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân; Quyết định số 323/QĐ-SKHCN ngày 11/12/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Văn phòng Sở có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở; trường hợp Giám đốc Sở có công việc đột xuất không thực hiện việc được buổi tiếp công dân theo lịch thì Văn phòng Sở kịp thời thông báo để cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại lịch tiếp công dân vào thời gian thích hợp.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở được Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị http://www.dostquangtri.gov.vn; Văn phòng Sở niêm yết công khai tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, số 204 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà để cán bộ, nhân dân được biết ./.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Tháng tiếp Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 7 Ngày 28/7/2022
(thứ năm)
Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Tháng 8 Ngày 29/8/2022
(thứ hai)
Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Tháng 9 Ngày 28/9/2022
(thứ tư)
Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Tháng 10 Ngày 28/10/2022
(thứ sáu)
Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Tháng 11 Ngày 28/11/2022
(thứ hai)
Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Tháng 12 Ngày 28/12/2022
(thứ tư)
Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Thông báo khác
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (12/8/2022)
Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị (09/8/2022)
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (12/4/2022)
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (15/3/2022)
Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (18/3/2022)
Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022 (17/8/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 534
Hôm nay 3.734
Hôm qua 5.986
Tất cả 6.212.630
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!