Thứ Tư ngày 05/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 14/10/2015

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho doanh nghiệp
Năng suất, chất lượng (NS, CL) là những yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và sự tồn tại lâu dài, đưa lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp (DN), từ đó có cơ sở để tái đầu tư, tạo điều kiện làm thuận lợi và nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị đã phát động thập niên CL 1996- 2005 tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc quảng bá và thúc đẩy các DN áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NS, CL tiên tiến, tạo nền tảng quan trọng về nhận thức của DN, người lao động và cộng đồng về tầm quan trọng của NS và CL đối với hiệu quả hoạt động của DN và phát triển KT-XH. Tiếp tục thực hiện mục tiêu đó, ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/2010/ QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Chương trình này được triển khai trên địa bàn tỉnh đến nay đã đạt những kết quả thiết thực.

 Chương trình nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến, giải pháp nâng cao NS và CL, tạo lập môi trường, nguồn lực cần thiết để triển khai có hiệu quả hoạt động nâng cao NS và CL trong các DN trên địa bàn tỉnh nhằm tạo bước chuyển biến về NS và CL đối với những sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh của các DN, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế chung của tỉnh. Từ đó đưa hoạt động nâng cao NS và CL trở thành phổ biến giúp các DN sử dụng hiệu quả các nguồn lực để sản xuất ra sản phẩm đạt CL, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh thông qua việc nâng cao NS và CL sản phẩm của DN. Phát triển các mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến NS, CL thích hợp vào các DN của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% tổng số DN của tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NS và CL tiên tiến. Tỉnh tiến hành hỗ trợ DN đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới hình thành các hoạt động nâng cao NS, trong đó bao gồm các nội dung giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, năng suất xanh...Phấn đấu đến năm 2020 có 80% lao động kỹ thuật và quản lý tại các DN có thể sử dụng các ứng dụng CNTT; 50% DN thực hiện kiểm toán năng lượng và 20% DN thực hiện các giải pháp công nghệ về tiết kiệm năng lượng; hàng năm có từ 3- 5 DN có sản phẩm mới đạt CL cao tham gia các Chợ công nghệ, thiết bị trong nước.

Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ DN thiết kế, đăng ký, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh (cao su, cà phê, tiêu, gạo, xi măng, gạch tuynel, phân bón....). Đến năm 2020, các sản phẩm chủ lực của tỉnh được bảo hộ sở hữu công nghiệp, xác lập chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và quản lý, sử dụng có hiệu quả. Quản lý CL bằng quy chuẩn kỹ thuật đối với 100% nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn khoảng 20 DN xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho hoạt động sản xuất. Tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh, đảm bảo đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh. Đào tạo về NS và CL cho 80% DN nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập, xuất khẩu, kỹ năng xúc tiến thương mại của DN.

Sau 5 năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng. Sản phẩm hàng hóa (SPHH) chủ lực của địa phương như vật liệu xây dựng; sản xuất phân bón, khai thác khoáng sản, chế biến cà phê, cao su, thủy sản, gạo đạt chất lượng ngày càng tốt hơn. Chương trình đã xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên gia hệ thống quản lý, công cụ, kỹ năng quản lý về NS và CL, xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 2 DN. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về NS, CL cho DN thông qua các bài giảng, chuyên đề về hệ thống quản lý, công cụ, kỹ năng quản lý trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, qua đĩa CD, trang web của Sở KH&CN tỉnh. Chương trình cũng đã tổ chức được 7 lớp đào tạo nâng cao trình độ về các kỹ năng làm việc và áp dụng các công cụ cải tiến NS, CL cho người lao động của các DN. Phối hợp với Trung tâm Năng suất Việt Nam, Viện Tiêu chuẩn Việt Nam, Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh... tổ chức các hội thảo khoa học với các sở, ban, ngành và DN trong tỉnh về thúc đẩy NS, CL của DN. Tiến hành đánh giá tình hình chất lượng các SPHH trọng điểm của tỉnh; đánh giá thực trạng hệ thống đo lường năng suất của DN. Phối hợp Đài PT-TH Quảng Trị, Báo Quảng Trị triển khai công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về chương trình NS quốc gia, thực hiện các phóng sự chuyên đề về NS, CL trên các báo, đài. Các chương trình, hoạt động hỗ trợ cho DN đều được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các DN được quan tâm. Qua 5 năm đã tổ chức 9 lớp tập huấn với 475 lượt học viên của các DN tham gia; đồng thời đào tạo được 27 lượt chuyên gia về NS, CL. Các nội dung đào tạo tập trung chủ yếu vào: Kiến thức đo lường năng suất; hệ thống quản lý chất lượng; công cụ quản lý chất lượng; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; thực hành áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm GMP/ HACCP/ISO 22000; thực hành áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000; thực hành và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001; thực hành áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến 5S, Kaizen, Lean; đào tạo chuyên gia đánh giá trình độ công nghệ để đánh giá trình độ công nghệ tại các DN; đào tạo chuyên gia cho các DN đánh giá đo lường NS; lựa chọn và đề xuất áp dụng tiêu chuẩn phù hợp cho DN trong nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh và tổ chức tham quan học tập về các mô hình cải tiến NS, CL.

Dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã tiến hành điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong các DN. Tư vấn, hỗ trợ kết nối mạng nội bộ (LAN) cho DN. Mạng nội bộ này có khả năng vận hành và phát triển trong môi trường phần cứng, mạng, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu. Xây dựng hệ thống quản trị DN điện tử gồm hệ chia sẻ thông tin và cộng tác trực tuyến; hệ quảng bá sản phẩm trực tuyến; phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến đáp ứng được quá trình điều hành, tác nghiệp một cách thông suốt, mạch lạc, luồng thông tin được lưu chuyển một cách logic, đảm bảo tính đúng đắn, tính kịp thời và đạt được hiệu quả cao từ cấp cao nhất trong một đơn vị đến các nhân viên và sự phản hồi ngược lại. Dự án cũng đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT với 160 lượt người tham gia. Biên soạn tài liệu: Hỏi và Đáp “CNTT và truyền thông cho DN”. Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT trong DN tỉnh. Xây dựng hệ thống tuyên truyền, phổ biến an toàn, an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 270001:2005. Xây dựng 4 mô hình ứng dụng CNTT DN. Khảo sát đánh giá, tư vấn lựa chọn quy trình nghiệp vụ cần tin học hoá và đề xuất giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT tại doanh nghiệp.

Đánh giá kết quả đạt được của chương trình sau 5 năm thực hiện, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị cho biết: Dự án NS,CL các DN của tỉnh đã có bước chuyển biến thực sự trong nhận thức và triển khai các nội dung của chương trình nâng cao NS, CL. Phần lớn DN xác định đây là yếu tố phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo cho các SPHH chủ lực của mình nâng cao khả năng cạnh tranh, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH trên cơ sở đánh giá sự phù hợp của SPHH do DN sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến, giải pháp nâng cao NS,CL của các DN.

Tuy nhiên, sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh phần lớn là bán nguyên liệu và chưa xuất khẩu trực tiếp nhiều. Các DN còn ít quan tâm đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao NS, CL. Kinh phí đầu tư cho dự án ít và manh mún nên việc trùng lặp nội dung trong triển khai vẫn còn. Việc triển khai của chuyên gia về đào tạo mở rộng tại DN khó thực hiện. Hệ thống số liệu phục vụ cho việc đánh giá đo lường năng suất DN không đầy đủ hoặc thiếu chính xác nên việc đánh giá đo lường NS của DN khó so sánh. Các sở, ban, ngành chưa có các biện pháp tích cực và hiệu quả để đôn đốc các DN trong ngành phối hợp để thực hiện chương trình NS, CL của tỉnh nên việc thực hiện chưa đồng bộ. Giám đốc DN chưa nhận thức được tầm quan trọng của chương trình nên chưa thực sự tham gia nhiệt tình. Chưa có quy định bắt buộc DN đánh giá sự phù hợp sản phẩm trước khi đưa ra thị trường nên các DN chưa quan tâm. Chưa có sự tham gia của các địa phương trong tỉnh để dự án trở thành phong trào sâu rộng cho các DN nhỏ... Do đó, cần có sự thay đổi trong nhận thức phong trào NS, CL không chỉ là của ngành KH&CN mà là trách nhiệm của các ngành và DN. Tăng cường nhận thức cho lãnh đạo các DN, đặc biệt là giám đốc các DN. Tiếp tục ứng dụng chuyển giao hệ thống quản lý NS, CL. Tỉnh cần tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, chế biến tinh sản phẩm, ban hành các chính sách nhằm hạn chế việc xuất khẩu nguyên liệu; hỗ trợ các DN trong việc xây dựng thương hiệu...

Muốn đạt được NS, CL cao thì DN phải sử dụng một cách hiệu quả các yếu tố đầu vào là vốn và lao động để gia tăng kết quả đầu ra. Giải quyết được 2 yếu tố NS, CL là DN phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và xã hội phát triển tốt đẹp. 

Theo Báo Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiêu chuẩn quốc tế mới về chất bôi trơn trong sản xuất công nghiệp (05/10/2022)
Cải tiến năng suất tổng thể: Nhìn lại những mô hình điểm (05/10/2022)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (28/9/2022)
Áp dụng ISO 14000: Bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt (27/9/2022)
Áp dụng công cụ BSC giúp đo lường hiệu quả quản trị doanh nghiệp (22/9/2022)
Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn (20/9/2022)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (20/9/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới (15/9/2022)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (15/9/2022)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (14/9/2022)
Đề xuất tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi sạc điện cho ô tô (13/9/2022)
Tiêu chuẩn công nghệ silica trong sản xuất cao su (13/9/2022)
Định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (07/9/2022)
Khắc phục bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn (25/8/2022)
Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT: Những mục tiêu cụ thể (25/8/2022)
Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng sản phẩm (23/8/2022)
Hội thảo khoa học về Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 (22/8/2022)
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Tạo hành lang thông thoáng cho triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước (12/7/2022)
Nông nghiệp hữu cơ: Giải pháp quan trọng để phát triển bền vững (12/7/2022)
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kinh tế tuần hoàn (11/7/2022)
ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới (07/7/2022)
Thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (04/7/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để doanh nghiệp nhỏ và vừa theo kịp nền kinh tế ngày nay (30/6/2022)
ISO 50001 - giải pháp quản lý năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp (23/6/2022)
Phát triển nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (21/6/2022)
TPM - giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng (21/6/2022)
Áp dụng ISO 9001 - doanh nghiệp chuẩn hoá quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng (17/6/2022)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động của doanh nghiệp (17/6/2022)
Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) (17/6/2022)
Áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (Lean): Nâng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
11 bước thực hiện phương pháp TQM – cải thiện hiệu quả hoạt động, năng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 319
Hôm nay 4.909
Hôm qua 7.696
Tất cả 6.629.203
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!