Thứ Năm ngày 09/12/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 14/10/2015

Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho doanh nghiệp
Năng suất, chất lượng (NS, CL) là những yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và sự tồn tại lâu dài, đưa lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp (DN), từ đó có cơ sở để tái đầu tư, tạo điều kiện làm thuận lợi và nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị đã phát động thập niên CL 1996- 2005 tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc quảng bá và thúc đẩy các DN áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NS, CL tiên tiến, tạo nền tảng quan trọng về nhận thức của DN, người lao động và cộng đồng về tầm quan trọng của NS và CL đối với hiệu quả hoạt động của DN và phát triển KT-XH. Tiếp tục thực hiện mục tiêu đó, ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/2010/ QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Chương trình này được triển khai trên địa bàn tỉnh đến nay đã đạt những kết quả thiết thực.

 Chương trình nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến, giải pháp nâng cao NS và CL, tạo lập môi trường, nguồn lực cần thiết để triển khai có hiệu quả hoạt động nâng cao NS và CL trong các DN trên địa bàn tỉnh nhằm tạo bước chuyển biến về NS và CL đối với những sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh của các DN, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế chung của tỉnh. Từ đó đưa hoạt động nâng cao NS và CL trở thành phổ biến giúp các DN sử dụng hiệu quả các nguồn lực để sản xuất ra sản phẩm đạt CL, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh thông qua việc nâng cao NS và CL sản phẩm của DN. Phát triển các mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến NS, CL thích hợp vào các DN của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% tổng số DN của tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NS và CL tiên tiến. Tỉnh tiến hành hỗ trợ DN đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới hình thành các hoạt động nâng cao NS, trong đó bao gồm các nội dung giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, năng suất xanh...Phấn đấu đến năm 2020 có 80% lao động kỹ thuật và quản lý tại các DN có thể sử dụng các ứng dụng CNTT; 50% DN thực hiện kiểm toán năng lượng và 20% DN thực hiện các giải pháp công nghệ về tiết kiệm năng lượng; hàng năm có từ 3- 5 DN có sản phẩm mới đạt CL cao tham gia các Chợ công nghệ, thiết bị trong nước.

Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ DN thiết kế, đăng ký, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh (cao su, cà phê, tiêu, gạo, xi măng, gạch tuynel, phân bón....). Đến năm 2020, các sản phẩm chủ lực của tỉnh được bảo hộ sở hữu công nghiệp, xác lập chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và quản lý, sử dụng có hiệu quả. Quản lý CL bằng quy chuẩn kỹ thuật đối với 100% nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn khoảng 20 DN xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho hoạt động sản xuất. Tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh, đảm bảo đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh. Đào tạo về NS và CL cho 80% DN nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập, xuất khẩu, kỹ năng xúc tiến thương mại của DN.

Sau 5 năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng. Sản phẩm hàng hóa (SPHH) chủ lực của địa phương như vật liệu xây dựng; sản xuất phân bón, khai thác khoáng sản, chế biến cà phê, cao su, thủy sản, gạo đạt chất lượng ngày càng tốt hơn. Chương trình đã xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên gia hệ thống quản lý, công cụ, kỹ năng quản lý về NS và CL, xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 2 DN. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về NS, CL cho DN thông qua các bài giảng, chuyên đề về hệ thống quản lý, công cụ, kỹ năng quản lý trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, qua đĩa CD, trang web của Sở KH&CN tỉnh. Chương trình cũng đã tổ chức được 7 lớp đào tạo nâng cao trình độ về các kỹ năng làm việc và áp dụng các công cụ cải tiến NS, CL cho người lao động của các DN. Phối hợp với Trung tâm Năng suất Việt Nam, Viện Tiêu chuẩn Việt Nam, Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh... tổ chức các hội thảo khoa học với các sở, ban, ngành và DN trong tỉnh về thúc đẩy NS, CL của DN. Tiến hành đánh giá tình hình chất lượng các SPHH trọng điểm của tỉnh; đánh giá thực trạng hệ thống đo lường năng suất của DN. Phối hợp Đài PT-TH Quảng Trị, Báo Quảng Trị triển khai công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về chương trình NS quốc gia, thực hiện các phóng sự chuyên đề về NS, CL trên các báo, đài. Các chương trình, hoạt động hỗ trợ cho DN đều được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các DN được quan tâm. Qua 5 năm đã tổ chức 9 lớp tập huấn với 475 lượt học viên của các DN tham gia; đồng thời đào tạo được 27 lượt chuyên gia về NS, CL. Các nội dung đào tạo tập trung chủ yếu vào: Kiến thức đo lường năng suất; hệ thống quản lý chất lượng; công cụ quản lý chất lượng; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; thực hành áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm GMP/ HACCP/ISO 22000; thực hành áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000; thực hành và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001; thực hành áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến 5S, Kaizen, Lean; đào tạo chuyên gia đánh giá trình độ công nghệ để đánh giá trình độ công nghệ tại các DN; đào tạo chuyên gia cho các DN đánh giá đo lường NS; lựa chọn và đề xuất áp dụng tiêu chuẩn phù hợp cho DN trong nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh và tổ chức tham quan học tập về các mô hình cải tiến NS, CL.

Dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã tiến hành điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong các DN. Tư vấn, hỗ trợ kết nối mạng nội bộ (LAN) cho DN. Mạng nội bộ này có khả năng vận hành và phát triển trong môi trường phần cứng, mạng, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu. Xây dựng hệ thống quản trị DN điện tử gồm hệ chia sẻ thông tin và cộng tác trực tuyến; hệ quảng bá sản phẩm trực tuyến; phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến đáp ứng được quá trình điều hành, tác nghiệp một cách thông suốt, mạch lạc, luồng thông tin được lưu chuyển một cách logic, đảm bảo tính đúng đắn, tính kịp thời và đạt được hiệu quả cao từ cấp cao nhất trong một đơn vị đến các nhân viên và sự phản hồi ngược lại. Dự án cũng đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT với 160 lượt người tham gia. Biên soạn tài liệu: Hỏi và Đáp “CNTT và truyền thông cho DN”. Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT trong DN tỉnh. Xây dựng hệ thống tuyên truyền, phổ biến an toàn, an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 270001:2005. Xây dựng 4 mô hình ứng dụng CNTT DN. Khảo sát đánh giá, tư vấn lựa chọn quy trình nghiệp vụ cần tin học hoá và đề xuất giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT tại doanh nghiệp.

Đánh giá kết quả đạt được của chương trình sau 5 năm thực hiện, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị cho biết: Dự án NS,CL các DN của tỉnh đã có bước chuyển biến thực sự trong nhận thức và triển khai các nội dung của chương trình nâng cao NS, CL. Phần lớn DN xác định đây là yếu tố phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo cho các SPHH chủ lực của mình nâng cao khả năng cạnh tranh, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH trên cơ sở đánh giá sự phù hợp của SPHH do DN sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến, giải pháp nâng cao NS,CL của các DN.

Tuy nhiên, sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh phần lớn là bán nguyên liệu và chưa xuất khẩu trực tiếp nhiều. Các DN còn ít quan tâm đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao NS, CL. Kinh phí đầu tư cho dự án ít và manh mún nên việc trùng lặp nội dung trong triển khai vẫn còn. Việc triển khai của chuyên gia về đào tạo mở rộng tại DN khó thực hiện. Hệ thống số liệu phục vụ cho việc đánh giá đo lường năng suất DN không đầy đủ hoặc thiếu chính xác nên việc đánh giá đo lường NS của DN khó so sánh. Các sở, ban, ngành chưa có các biện pháp tích cực và hiệu quả để đôn đốc các DN trong ngành phối hợp để thực hiện chương trình NS, CL của tỉnh nên việc thực hiện chưa đồng bộ. Giám đốc DN chưa nhận thức được tầm quan trọng của chương trình nên chưa thực sự tham gia nhiệt tình. Chưa có quy định bắt buộc DN đánh giá sự phù hợp sản phẩm trước khi đưa ra thị trường nên các DN chưa quan tâm. Chưa có sự tham gia của các địa phương trong tỉnh để dự án trở thành phong trào sâu rộng cho các DN nhỏ... Do đó, cần có sự thay đổi trong nhận thức phong trào NS, CL không chỉ là của ngành KH&CN mà là trách nhiệm của các ngành và DN. Tăng cường nhận thức cho lãnh đạo các DN, đặc biệt là giám đốc các DN. Tiếp tục ứng dụng chuyển giao hệ thống quản lý NS, CL. Tỉnh cần tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, chế biến tinh sản phẩm, ban hành các chính sách nhằm hạn chế việc xuất khẩu nguyên liệu; hỗ trợ các DN trong việc xây dựng thương hiệu...

Muốn đạt được NS, CL cao thì DN phải sử dụng một cách hiệu quả các yếu tố đầu vào là vốn và lao động để gia tăng kết quả đầu ra. Giải quyết được 2 yếu tố NS, CL là DN phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và xã hội phát triển tốt đẹp. 

Theo Báo Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nâng cao vị thế của Việt Nam trong Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (09/12/2021)
ISO 23354 – loại bỏ rào cản thương mại, cải thiện quy trình hậu cần (09/12/2021)
Đã có tiêu chí camera giám sát hành trình tiêu chuẩn quốc gia (29/11/2021)
Duy trì tiêu chuẩn trong sản xuất – khâu then chốt giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường (29/11/2021)
Tiêu chuẩn về quản lý sức khỏe: Chuyển đổi ngành giáo dục trong đại dịch Covid-19 (24/11/2021)
Áp dụng công cụ cải tiến, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất (23/11/2021)
Khởi động dự án nghiên cứu của APO về đánh giá nhu cầu quản lý đổi mới sáng tạo (23/11/2021)
Tiêu chuẩn thực phẩm Codex với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (19/11/2021)
Duy trì tiêu chuẩn trong sản xuất - khâu then chốt giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường (19/11/2021)
Năng suất chất lượng – ‘đòn bẩy’ tăng trưởng cho tổ chức, doanh nghiệp (19/11/2021)
Cải thiện hiệu suất nhờ tích hợp cách tiếp cận tự động hóa và Kaizen (16/11/2021)
Phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 (12/11/2021)
Xóa bỏ ‘mù mờ’ nông nghiệp từ truy xuất nguồn gốc (05/11/2021)
Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt (02/11/2021)
Nghiên cứu phát triển thiết bị đo tương đương liều nơtron môi trường (02/11/2021)
Hội thảo giới thiệu “Báo cáo Năng suất Việt Nam năm 2020” (25/10/2021)
Tiêu chuẩn hóa - công cụ và phương tiện duy trì các chuẩn mực trong quan hệ kinh tế, thương mại (20/10/2021)
Thứ trưởng Bộ KH&CN: Công tác tiêu chuẩn hóa sẽ không ngừng lớn mạnh (15/10/2021)
Áp dụng ISO 9001: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực (15/10/2021)
Đổi mới hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy phát triển KTXH bền vững (18/10/2021)
Tiêu chuẩn về tái sử dụng nước ở khu vực đô thị với mục tiêu phát triển bền vững (18/10/2021)
Vai trò của tiêu chuẩn với sự phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (18/10/2021)
Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững (14/10/2021)
Hệ thống tiêu chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm (14/10/2021)
Đo lường trong phân tích lượng dữ liệu lớn (07/10/2021)
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động đo lường (01/10/2021)
Số hóa trong đo lường pháp định (01/10/2021)
Nhân rộng xây dựng, áp dụng đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp (27/9/2021)
Đề án 996: Cú hích "thổi luồng khí mới" cho toàn ngành đo lường (27/9/2021)
Phát huy vai trò hệ thống pháp lý đo lường trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước (23/9/2021)
Đại Hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 2021 – “Tương lai đã bắt đầu” (23/9/2021)
Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động đo lường của doanh nghiệp (23/9/2021)
Sửa đổi quy định kỹ thuật mới về chứng nhận sản phẩm đối với thanh cốt thép (22/9/2021)
Những quy định trong QCVN đối với sữa bột (22/9/2021)
Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho bánh trung thu (21/9/2021)
Bộ tiêu chuẩn quốc gia về Đại lượng và đơn vị (17/9/2021)
Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam (17/9/2021)
Ứng dụng QR Code truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19 (16/9/2021)
ISO ghi nhận thành công của Việt Nam về áp dụng ISO 9001: Bước ‘chuyển mình’ trong cải cách hành chính (14/9/2021)
QR Code – Giải pháp thông minh truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19 (14/9/2021)
Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện (09/9/2021)
Các tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan đến xe điện cần hài hoà với quốc tế (09/9/2021)
Hoạt động đo lường đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xã hội (08/9/2021)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Nâng tầm doanh nghiệp Việt (08/9/2021)
Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện (06/9/2021)
Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam (06/9/2021)
Ra mắt Hội đồng Chứng nhận chuyên gia năng suất (01/9/2021)
Sẽ có tiêu chuẩn cho thiết bị camera giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải (31/8/2021)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G (30/8/2021)
Nâng cao chất lượng, độ tin cậy kết quả thử nghiệm với ISO/IEC 17025 (27/8/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 109
Hôm nay 3.031
Hôm qua 4.031
Tất cả 4.596.972
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!