Thứ Năm ngày 09/12/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 23/11/2015

Hội nghị tổng kết Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015)
Ngày 23/11/2015, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong phong trào chất lượng 10 năm qua (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015), nêu những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp cũng đã mang đến hội nghị những bài tham luận, bày tỏ kinh nghiệm khi tham gia phong trào năng suất chất lượng.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong Thập niên Chất lượng lần thứ nhất tỉnh Quảng Trị (1996-2005), lãnh đạo tỉnh đã tổ chức phát động phong trào Thập niên Chất lượng lần thứ hai (2006-2015) với chủ đề “Năng suất - Chất lượng, Chìa khoá Phát triển và Hội nhập”. Với mục tiêu tạo lập uy tín, chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế; góp phần tăng cường xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu trong nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước; bảo vệ môi trường và thực hiện kiểm soát có hiệu lực, hiệu quả đối với sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường nội địa, Thập niên Chất lượng lần thứ hai đã được các sở, ngành, các địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện, hình thành phong trào NSCL trên địa bàn toàn tỉnh, khẳng định NSCL đã và đang trở thành yếu tố quyết định để phát triển hội nhập thành công.

Sau 10 năm (2006-2015), các hoạt động thúc đẩy năng suất và chất lượng đã được triển khai góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; hoạt động quản lý chất lượng trên địa bàn đã đi dần vào nề nếp; nhận thức của xã hội về năng suất chất lượng được nâng cao rõ rệt; xây dựng và ban hành nhiều chính sách về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trong thập niên qua, đã triển khai hướng dẫn, hỗ trợ 17 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến chất lượng như: ISO 9000, ISO 14000, công cụ 5S, sản xuất line… góp phần tích cực vào nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng; xác định sản phẩm, hàng hoá chủ lực của tỉnh; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hoá chủ lực; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý mô hình công cụ cải tiến năng suất chất lượng; phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng mã số mã vạch, triển khai thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đầu tư đổi mới công nghệ… cũng được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như hoạt động tuyên truyền cho phong trào NSCL chưa được thực hiện liên tục, đều khắp trong tỉnh; hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng còn đang được tiếp tục sửa đổi; cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL chưa được quan tâm đúng mức…

Hội nghị cũng đã đánh giá tổng kết giai đoạn 1 Chương trình năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015).

Chương trình “Nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách, tổ chức, nhân lực, đặc biệt là các yếu tố KH&CN tác động trực tiếp vào doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và tạo lập môi trường pháp lý, điều kiện thuận lợi cho hoạt động nâng cao NSCL của doanh nghiệp. Chương trình triển khai 04 dự án gồm: Dự án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị”; dự án “Xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận theo tiêu chuẩn TCVN 7475:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996) và TCVN ISO/IEC 17021:2008 đáp ứng yêu cầu được công nhận và chỉ định chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng”; dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp”; dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh”.

Qua 4 năm thực hiện dự án NSCL các DN của tỉnh đã có bước chuyển biến thực sự trong nhận thức và hoạt động triển khai các nội dung của chương trình nâng cao NSCL; phần lớn doanh nghiệp xác định đây là yếu tố phát triển bền vững, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và tạo ra các sản phẩm hàng hoá chủ lực có khả năng cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nêu trên, nhưng về năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao, nhất là bước vào hội nhập kinh tế quốc tế; hoạt động về năng suất chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN khẳng định: Từ thực tiễn triển khai Thập niên chất lượng lần hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015) để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới Sở KH&CN sẽ chủ trì cùng với các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tập trung vào một số nội dung cụ thể như tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về vai trò của NSCL trong phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động NSCL; tăng tính liên kết giữa chương trình NSCL với các chương trình phát triển kinh tế khác của tỉnh để phát huy sức mạnh tổng hợp của các chương trình này góp phần mang lại hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho 06 tập thể, 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua NSCL tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2015. Các tập thể vinh dự được khen thưởng gồm: Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Sở KH&CN Quảng Trị; Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Sở KH&CN Quảng Trị; Trung tâm y tế Dự phòng, Sở Y tế Quảng Trị; Công ty cổ phần phân bón Bình Điền Quảng Trị; Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị; Công ty xăng dầu. Cá nhân được Bằng khen gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; Lê Tuấn Dũng, Giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền Quảng Trị; Hoàng Thị Hoa, Giám đốc công ty xăng dầu ./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc sở KH&CN đọc báo cáo tổng kết Thập niên chất lượng lần hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015)

06 tập thể đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua NSCL tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2015 vinh dự được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Các cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua NSCL tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2015 vinh dự được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị


Hải Yến, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nâng cao vị thế của Việt Nam trong Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (09/12/2021)
ISO 23354 – loại bỏ rào cản thương mại, cải thiện quy trình hậu cần (09/12/2021)
Đã có tiêu chí camera giám sát hành trình tiêu chuẩn quốc gia (29/11/2021)
Duy trì tiêu chuẩn trong sản xuất – khâu then chốt giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường (29/11/2021)
Tiêu chuẩn về quản lý sức khỏe: Chuyển đổi ngành giáo dục trong đại dịch Covid-19 (24/11/2021)
Áp dụng công cụ cải tiến, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất (23/11/2021)
Khởi động dự án nghiên cứu của APO về đánh giá nhu cầu quản lý đổi mới sáng tạo (23/11/2021)
Tiêu chuẩn thực phẩm Codex với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (19/11/2021)
Duy trì tiêu chuẩn trong sản xuất - khâu then chốt giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường (19/11/2021)
Năng suất chất lượng – ‘đòn bẩy’ tăng trưởng cho tổ chức, doanh nghiệp (19/11/2021)
Cải thiện hiệu suất nhờ tích hợp cách tiếp cận tự động hóa và Kaizen (16/11/2021)
Phát triển bền vững trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 (12/11/2021)
Xóa bỏ ‘mù mờ’ nông nghiệp từ truy xuất nguồn gốc (05/11/2021)
Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt (02/11/2021)
Nghiên cứu phát triển thiết bị đo tương đương liều nơtron môi trường (02/11/2021)
Hội thảo giới thiệu “Báo cáo Năng suất Việt Nam năm 2020” (25/10/2021)
Tiêu chuẩn hóa - công cụ và phương tiện duy trì các chuẩn mực trong quan hệ kinh tế, thương mại (20/10/2021)
Thứ trưởng Bộ KH&CN: Công tác tiêu chuẩn hóa sẽ không ngừng lớn mạnh (15/10/2021)
Áp dụng ISO 9001: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực (15/10/2021)
Đổi mới hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy phát triển KTXH bền vững (18/10/2021)
Tiêu chuẩn về tái sử dụng nước ở khu vực đô thị với mục tiêu phát triển bền vững (18/10/2021)
Vai trò của tiêu chuẩn với sự phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (18/10/2021)
Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững (14/10/2021)
Hệ thống tiêu chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm (14/10/2021)
Đo lường trong phân tích lượng dữ liệu lớn (07/10/2021)
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động đo lường (01/10/2021)
Số hóa trong đo lường pháp định (01/10/2021)
Nhân rộng xây dựng, áp dụng đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp (27/9/2021)
Đề án 996: Cú hích "thổi luồng khí mới" cho toàn ngành đo lường (27/9/2021)
Phát huy vai trò hệ thống pháp lý đo lường trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước (23/9/2021)
Đại Hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 2021 – “Tương lai đã bắt đầu” (23/9/2021)
Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động đo lường của doanh nghiệp (23/9/2021)
Sửa đổi quy định kỹ thuật mới về chứng nhận sản phẩm đối với thanh cốt thép (22/9/2021)
Những quy định trong QCVN đối với sữa bột (22/9/2021)
Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho bánh trung thu (21/9/2021)
Bộ tiêu chuẩn quốc gia về Đại lượng và đơn vị (17/9/2021)
Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam (17/9/2021)
Ứng dụng QR Code truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19 (16/9/2021)
ISO ghi nhận thành công của Việt Nam về áp dụng ISO 9001: Bước ‘chuyển mình’ trong cải cách hành chính (14/9/2021)
QR Code – Giải pháp thông minh truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19 (14/9/2021)
Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện (09/9/2021)
Các tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan đến xe điện cần hài hoà với quốc tế (09/9/2021)
Hoạt động đo lường đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xã hội (08/9/2021)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Nâng tầm doanh nghiệp Việt (08/9/2021)
Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện (06/9/2021)
Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam (06/9/2021)
Ra mắt Hội đồng Chứng nhận chuyên gia năng suất (01/9/2021)
Sẽ có tiêu chuẩn cho thiết bị camera giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải (31/8/2021)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G (30/8/2021)
Nâng cao chất lượng, độ tin cậy kết quả thử nghiệm với ISO/IEC 17025 (27/8/2021)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 69
Hôm nay 3.149
Hôm qua 4.031
Tất cả 4.597.090
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!