Thứ Tư ngày 05/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 23/11/2015

Hội nghị tổng kết Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015)
Ngày 23/11/2015, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong phong trào chất lượng 10 năm qua (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015), nêu những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp cũng đã mang đến hội nghị những bài tham luận, bày tỏ kinh nghiệm khi tham gia phong trào năng suất chất lượng.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong Thập niên Chất lượng lần thứ nhất tỉnh Quảng Trị (1996-2005), lãnh đạo tỉnh đã tổ chức phát động phong trào Thập niên Chất lượng lần thứ hai (2006-2015) với chủ đề “Năng suất - Chất lượng, Chìa khoá Phát triển và Hội nhập”. Với mục tiêu tạo lập uy tín, chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế; góp phần tăng cường xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu trong nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước; bảo vệ môi trường và thực hiện kiểm soát có hiệu lực, hiệu quả đối với sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường nội địa, Thập niên Chất lượng lần thứ hai đã được các sở, ngành, các địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện, hình thành phong trào NSCL trên địa bàn toàn tỉnh, khẳng định NSCL đã và đang trở thành yếu tố quyết định để phát triển hội nhập thành công.

Sau 10 năm (2006-2015), các hoạt động thúc đẩy năng suất và chất lượng đã được triển khai góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; hoạt động quản lý chất lượng trên địa bàn đã đi dần vào nề nếp; nhận thức của xã hội về năng suất chất lượng được nâng cao rõ rệt; xây dựng và ban hành nhiều chính sách về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trong thập niên qua, đã triển khai hướng dẫn, hỗ trợ 17 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến chất lượng như: ISO 9000, ISO 14000, công cụ 5S, sản xuất line… góp phần tích cực vào nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng; xác định sản phẩm, hàng hoá chủ lực của tỉnh; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hoá chủ lực; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý mô hình công cụ cải tiến năng suất chất lượng; phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng mã số mã vạch, triển khai thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đầu tư đổi mới công nghệ… cũng được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như hoạt động tuyên truyền cho phong trào NSCL chưa được thực hiện liên tục, đều khắp trong tỉnh; hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng còn đang được tiếp tục sửa đổi; cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL chưa được quan tâm đúng mức…

Hội nghị cũng đã đánh giá tổng kết giai đoạn 1 Chương trình năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015).

Chương trình “Nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách, tổ chức, nhân lực, đặc biệt là các yếu tố KH&CN tác động trực tiếp vào doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và tạo lập môi trường pháp lý, điều kiện thuận lợi cho hoạt động nâng cao NSCL của doanh nghiệp. Chương trình triển khai 04 dự án gồm: Dự án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị”; dự án “Xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận theo tiêu chuẩn TCVN 7475:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996) và TCVN ISO/IEC 17021:2008 đáp ứng yêu cầu được công nhận và chỉ định chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng”; dự án “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp”; dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh”.

Qua 4 năm thực hiện dự án NSCL các DN của tỉnh đã có bước chuyển biến thực sự trong nhận thức và hoạt động triển khai các nội dung của chương trình nâng cao NSCL; phần lớn doanh nghiệp xác định đây là yếu tố phát triển bền vững, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và tạo ra các sản phẩm hàng hoá chủ lực có khả năng cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nêu trên, nhưng về năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao, nhất là bước vào hội nhập kinh tế quốc tế; hoạt động về năng suất chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN khẳng định: Từ thực tiễn triển khai Thập niên chất lượng lần hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015) để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới Sở KH&CN sẽ chủ trì cùng với các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tập trung vào một số nội dung cụ thể như tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về vai trò của NSCL trong phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động NSCL; tăng tính liên kết giữa chương trình NSCL với các chương trình phát triển kinh tế khác của tỉnh để phát huy sức mạnh tổng hợp của các chương trình này góp phần mang lại hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho 06 tập thể, 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua NSCL tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2015. Các tập thể vinh dự được khen thưởng gồm: Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Sở KH&CN Quảng Trị; Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, thuộc Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Sở KH&CN Quảng Trị; Trung tâm y tế Dự phòng, Sở Y tế Quảng Trị; Công ty cổ phần phân bón Bình Điền Quảng Trị; Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị; Công ty xăng dầu. Cá nhân được Bằng khen gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; Lê Tuấn Dũng, Giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền Quảng Trị; Hoàng Thị Hoa, Giám đốc công ty xăng dầu ./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc sở KH&CN đọc báo cáo tổng kết Thập niên chất lượng lần hai (2006-2015) và tổng kết giai đoạn 1 Chương trình Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Trị (2011-2015)

06 tập thể đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua NSCL tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2015 vinh dự được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Các cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua NSCL tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2015 vinh dự được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị


Hải Yến, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiêu chuẩn quốc tế mới về chất bôi trơn trong sản xuất công nghiệp (05/10/2022)
Cải tiến năng suất tổng thể: Nhìn lại những mô hình điểm (05/10/2022)
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể (28/9/2022)
Áp dụng ISO 14000: Bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt (27/9/2022)
Áp dụng công cụ BSC giúp đo lường hiệu quả quản trị doanh nghiệp (22/9/2022)
Đáp ứng quy định về TBT khi xuất khẩu dệt may và gỗ sang các thị trường đối tác lớn (20/9/2022)
Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại (20/9/2022)
Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới (15/9/2022)
Tiêu chuẩn BSCI giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế (15/9/2022)
ISO 29001 – công cụ đắc lực quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ (14/9/2022)
Đề xuất tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi sạc điện cho ô tô (13/9/2022)
Tiêu chuẩn công nghệ silica trong sản xuất cao su (13/9/2022)
Định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (07/9/2022)
Khắc phục bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn (25/8/2022)
Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT: Những mục tiêu cụ thể (25/8/2022)
Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng sản phẩm (23/8/2022)
Hội thảo khoa học về Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 (22/8/2022)
Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc (15/8/2022)
Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu (12/8/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (10/8/2022)
Quản lý sản phẩm hàng hóa cần dựa trên kiểm soát chất lượng (08/8/2022)
Lựa chọn các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp (05/8/2022)
Hưởng lợi và nâng cao năng suất chất lượng nhờ áp dụng các công cụ cải tiến (03/8/2022)
Xác nhận chất lượng mã số mã vạch – chìa khoá đảm bảo mã vạch quét được ngay lần đầu (03/8/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (29/7/2022)
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập (29/7/2022)
Tiêu chuẩn - yếu tố đưa sản xuất thông minh kết nối hệ sinh thái sản xuất (27/7/2022)
Công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia (26/7/2022)
Vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường nông sản Việt (25/7/2022)
Công cụ đổi mới sáng tạo – giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, phát triển bền vững (18/7/2022)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống đo lường quốc gia (15/7/2022)
Doanh nghiệp cơ khí kiểm soát chất lượng, phòng ngừa sai sót với ISO 3834 (15/7/2022)
Six Sigma - phương pháp giúp giảm sai sót, khuyết tật trong quy trình kinh doanh (15/7/2022)
Doanh nghiệp Việt không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm (15/7/2022)
Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia (14/7/2022)
ISO 56000 - Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thiết lập nền tảng để đổi mới (14/7/2022)
Tạo hành lang thông thoáng cho triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước (12/7/2022)
Nông nghiệp hữu cơ: Giải pháp quan trọng để phát triển bền vững (12/7/2022)
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kinh tế tuần hoàn (11/7/2022)
ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới (07/7/2022)
Thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (04/7/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để doanh nghiệp nhỏ và vừa theo kịp nền kinh tế ngày nay (30/6/2022)
ISO 50001 - giải pháp quản lý năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp (23/6/2022)
Phát triển nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (21/6/2022)
TPM - giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng (21/6/2022)
Áp dụng ISO 9001 - doanh nghiệp chuẩn hoá quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng (17/6/2022)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động của doanh nghiệp (17/6/2022)
Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) (17/6/2022)
Áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (Lean): Nâng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
11 bước thực hiện phương pháp TQM – cải thiện hiệu quả hoạt động, năng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 210
Hôm nay 5.313
Hôm qua 7.696
Tất cả 6.629.607
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!