Chủ Nhật ngày 05/12/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin tổng hợp
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 14/01/2020

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL (20/01/1950-20/01/2020) và hoạt động Đo lường ở Quảng Trị
Đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu, có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.
Tập huấn Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 trong doanh nghiệp
Cách đây 70 năm ngày 20/01/1950, giữa lúc cuộc chiến chống thực dân Pháp diễn ra gay go và ác liệt, Chủ tịch Hồ Chủ Minh đã ký sắc lệnh 08/SL Ban hành đơn vị đo lường hợp pháp, trong đó quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ mét, là hệ đo lường khoa học và tiên tiến trên thế giới. Đây là văn bản Luật pháp đầu tiên về đo lường của chính quyền cách mạng nước ta. Sắc lệnh 08/SL đã xác định đúng đắn, sáng suốt nhiều nội dung của công tác quản lý nhà nước về đo lường như: đơn vị và và chuẩn đơn vị đo lường hợp pháp, việc sản xuất và sử dụng phương tiện đo, việc xử phạt các vi phạm về đo lường… Sắc lệnh 8/SL đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa công tác đo lường của nước ta hội nhập vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới và điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành đo lường nước ta. Để ghi nhớ dấu mốc lịch sử đầu tiên về đo lường và động viên khích lệ những đóng góp của ngành đo lường Việt Nam, động viên đội ngũ cán bộ  khoa học - kỹ thuật và tất cả những người đã và đang làm việc, hoạt động trong lĩnh vực đo lường, ngày 11/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm làm “Ngày Đo lường Việt Nam”. 

Ngày nay, khi nghiên cứu hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của Sắc lệnh 08/SL, chúng ta không thể không xúc động và ngạc nhiên trước sự nhìn nhận và đánh giá sáng suốt của Bác Hồ với công tác đo lường, một lĩnh vực khoa học chuyên ngành nhưng lại liên quan mật thiết đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Sắc lệnh 08/SL thực sự là viên gạch đầu tiên và là điểm xuất phát để xây dựng ngành đo lường nước ta phát triển như ngày nay.Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật sau đó và cuộc cách mạng về công nghệ hiện đại đang diễn ra đã làm thay đổi hẳn vai trò đo lường trong sản xuất. Từ trình độ thủ công, sản xuất chuyển dần lên trình độ cơ khí hoá, tự động hoá với sự áp dụng rộng rãi kỹ thuật điện tử, tin học. Đo lường hầu như tham dự vào toàn bộ chu trình hình thành một sản phẩm, từ khâu thiết kế, chế tạo thử đến việc kiểm tra vật liệu trước khi đưa vào sản xuất, điều khiển, điều chỉnh quá trình công nghệ và giai đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng, cho đến khâu lắp đặt đưa sản phẩm vào sử dụng và bảo hành sản phẩm. Nhiệm vụ hàng đầu của đo lường trong sản xuất là cung cấp những thông tin sơ cấp dùng trong kỹ thuật xử lý số liệu bằng điện tử và tin học để tối ưu hoá quá trình công nghệ, tối ưu hoá việc sử dụng vật liệu và năng lượng. Đo lường chính là cơ sở, là trung tâm của hệ thống điều chỉnh, điều khiển trong quá trình sản xuất. Vì thế người ta đã nhận xét ba bộ phận hợp thành của một nền sản xuất hiện đại chính là năng lượng, nguyên vật liệu và đo lường.

Trải qua 70 năm, ngành Đo lường Việt Nam đã phát triển không ngừng và đáp ứng được yêu cầu trong các giai đoạn lịch sử. Hệ thống các văn bản pháp luật về đo lường được sửa đổi nhiều lần qua các giai đoạn lịch sử và đến nay chúng ta đã có một hệ thống các văn bản pháp lý về đo lường tương đối hoàn thiện, bao gồm Luật Đo lường  (2011) và các văn bản dưới luật, phù hợp với trình độ kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật hiện nay của đất nước và phù hợp với thông lệ quốc tế và xu thế thời đại. 

Ở Quảng Trị, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, hoạt động đo lường ở tỉnh Quảng Trị thường xuyên được củng cố về tổ chức, trang bị các chuẩn đo lường, trang thiết bị và đào tạo nguồn lực về con người để nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong tỉnh, đồng thời phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành: Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 9/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Chỉ thị ra đời nhằm sự phối hợp đồng bộ về quản lý Đo lường giữa Sở KH&CN với các Sở Ban ngành huyện/ thị xã; Tăng cường các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong công tác quản lý Đo lường trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị”. Quyết định 2294/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai chương trình: Nâng cao năng lực quản lý đo lường cấp huyện và quản lý chất lượng, nhãn hàng hoá tại các chợ nông thôn giai đoạn từ năm 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cấp huyên/xã, tiến đến phân cấp quản lý Nhà nước cấp.

Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức như phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học & Công nghệ xây dựng phóng sự phát sóng trên Truyền hình Quảng Trị; phổ biến thông qua các lớp tập huấn, công văn hướng dẫn, trong các đợt thanh, kiểm tra đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng một số văn bản về hoạt động đo lường như: Luật Đo lường; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đo lường; Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa; Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hổ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và nhiều văn bản QPPL khác có liên quan.

Song song với việc tham mưu tăng cường cơ sở vật chất cho các phòng thử nghiệm, Sở KH&CN đã tăng cường cơ sở vật chất về đo lường cho cấp huyện, cấp xã như hỗ trợ trang bị trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh và các quả cân chuẩn phục vụ công tác quản lý đo lường. Đến nay các huyện đã trang bị được 38 trạm cân đối chứng trên địa bàn toàn tỉnh, là công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua bán, thanh toán.

Về năng lực kiểm định, các tổ chức kiểm định tại Quảng Trị đáp ứng 80% yêu cầu kiểm định của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Có khả năng kiểm định được các phương tiện đo có số lượng lớn như: Đồng hồ đo nước lạnh; Công tơ điện xoay chiều 1 pha; Công tơ điện xoay chiều 3 pha; Cột đo xăng dầu; Taximet, cân phân tích, cân kỹ thuật, cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân ô tô, phương tiện đo dung tích thông dụng ca đong, bình đong, thùng đong; Áp kế lò xo, huyết áp kế lò xo; huyết áp kế thủy ngân; Phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện não) và 02 hoạt động hiệu chuẩn đo lường (Quả cân cấp chính xác M1, bình chuẩn kim loại) và chứng nhận 44 chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo. Hàng năm trên địa bàn bình quân kiểm định: 57.805 (ptđ) các loại , trong đó: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 9.079 ptđ các loại;  Trung tâm thí nghiệm điện Quảng Trị thuộc Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền Trung: 36.377 phương tiện đo, bao gồm: (đồng hồ điện 1 pha: 30.312 cái; đồng hồ điện 3 pha: 4.810 cái; Biến dòng: 1.255 cái); Trung tâm Kiểm định đồng hồ và chống thất thoát- Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị: 12.349 đồng  hồ  nước, số lượng phương tiện đo được kiểm định được tăng dần theo hàng năm.

Công tác quản lý đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn theo Thông tư số 21/2014/BKHCN ngày 15/7/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục cũng đã xây dựng quy trình chứng nhận đủ điều kiện và Công bố sử dụng dấu định lượng trên hàng đóng gói sẵn, đã tiếp nhận 02 hồ sơ Công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói và cấp 02 giấy Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đối với 2 loại sản phẩm. Hướng dẫn 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh về ghi lượng và định lượng hàng đóng gói sẵn. Thông qua hoạt động này, vai trò quản lý đo lường trong hàng đóng gói sẵn của Chi cục ngày càng được khẳng định, doanh nghiệp kiểm soát được hàng hóa đóng gói, lợi ích của người tiêu dùng được bảo vệ.

Công tác quản lý nhà nước về đo lường phân cấp đối với cấp xã, cấp huyện hoạt động rõ nét hơn trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; phối hợp thanh tra, kiểm tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường đã có góp phần tăng cường hiệu lực trong việc quản lý đo lường, giúp cơ quan pháp luật xử lý các vi phạm. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm hành chính về đo lương đã góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn hàng giả, tăng cường hiệu lực của pháp luật và hiệu lực quản lý nhà nước góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chân chính; bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo trật tự trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh trong năm qua cũng gặp không ít những khó khăn nhất định... Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đo lường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh của một số tổ chức, cá nhân chưa thật sự quan tâm đúng mức; công tác quản lý nhà nước về đo lường của các cấp, các ngành chưa thật sự đồng bộ, còn nhiều hạn chế, ít quan tâm, cán bộ làm công tác đo lường cấp cơ sở còn mỏng; việc thông tin, tuyên truyền hoạt động đo lường chưa được thường xuyên sâu rộng; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm còn nhiều hạn chế.

Trong thời gian tới, để hoạt động đo lường tiếp tục phát huy thế mạnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm với mục tiêu đảm bảo công bằng trong thương mại, đảm bảo sự trong sạch của môi trường và sức khỏe nhân dân thì cần tập trung giải quyết một số vấn đề như sau: Thứ nhất, phối hợp và tổ chức hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường từ cấp tỉnh đến địa bàn huyện, xã một cách sâu rộng, hợp lý và hiệu quả hơn; Thứ hai, xây dựng được một hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn hiệu lực hơn để đo lường được thống nhất, chính xác phục vụ thiết thực và hiệu quả cho phát triển kinh tế của tỉnh; Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ tại các trung tâm thương mại, điểm buôn bán nhỏ lẻ ... sử dụng phương tiện đo nhóm 2, hàng đóng gói sẵn, phép đo trong thương mại bán lẻ... để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản về đo lường đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm (20/01/1950 - 20/01/2020) ngày Bác Hồ  ký sắc lệnh 08/SL quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam và 19 năm ngày Đo lường Việt nam, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị cùng với ngành đo lường cả nước tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát triển và mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp trong sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị đồng thời tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

 
 
Dương Mạnh Tường - Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Đổi mới công nghệ ở Việt Nam: Đánh giá tác động đến tăng trưởng kinh tế và một số khuyến nghị (29/11/2021)
KHCN Những thách thức và nhu cầu mới đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời kỳ COVID-19 (24/11/2021)
Techmart Công nghệ sinh học trực tuyến (23/11/2021)
Liệu pháp ức chế PARP trong điều trị ung thư (23/11/2021)
Sử dụng tư vấn khoa học trong việc thiết kế các chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19 (19/11/2021)
COVID - 19: Tác động của xu hướng số hóa đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (17/11/2021)
Tiềm năng ứng dụng Blockchain trong Chính phủ điện tử (17/11/2021)
Xu hướng nghiên cứu công nghệ hóa dầu (02/11/2021)
Xử lý rác thải điện tử: Những xu hướng công nghệ mới (20/10/2021)
Chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Mô hình doanh nghiệp KH&CN dạng khởi nguồn từ viện nghiên cứu, trường đại học (14/10/2021)
Công nghệ enzyme - triển vọng giúp giải quyết vấn đề năng lượng (12/10/2021)
Công nghệ đông khô và triển vọng đơn giản hóa quy trình bảo quản vắc xin (28/9/2021)
Các xu hướng ứng dụng công nghệ sản xuất giấy tissue trong tương lai (08/9/2021)
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học (01/9/2021)
Để xây dựng thương hiệu nông nghiệp hữu cơ “made in Vietnam” (20/8/2021)
Vai trò của kỹ thuật hạt nhân và đồng vị trong nghiên cứu và ứng phó với biến đổi khí hậu (20/8/2021)
Xu hướng nghiên cứu công nghệ đốt cháy chất thải phát điện (13/8/2021)
Tiềm năng của vaccine mRNA: Từ COVID đến sốt rét và ung thư (06/8/2021)
Sử dụng chế phẩm vi sinh Pro-QTMIC Bổ sung trong thức ăn nuôi gia súc, gia cầm (16/7/2021)
Thử nghiệm thành công vắc-xin sốt rét từ ký sinh trùng sốt rét sống (07/7/2021)
Liệu pháp tế bào gốc: Hứa hẹn cải thiện các triệu chứng của bệnh tự miễn (05/7/2021)
Nhận diện cấu trúc trong các biến thể SARS-CoV-2 Alpha và Beta (02/7/2021)
Tua-bin gió trục đứng - một giải pháp công nghệ có tiềm năng thương mại hoá trong tương lai (28/6/2021)
Kinh nghiệm quốc tế trong quảng bá đặc sản địa phương ra nước ngoài - Một số gợi ý cho đặc sản Việt Nam (03/6/2021)
Tạo đà cho thanh niên khởi nghiệp (25/3/2021)
Startup giải mã gen Genetica nhận 2,5 triệu USD đầu tư từ Silicon Valley (24/3/2021)
Ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước với tiêu chuẩn quốc tế ISO 31600 (23/3/2021)
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (23/3/2021)
Sử dụng ánh sáng cửa sổ sinh học cận hồng ngoại thứ ba tiêu diệt tế bào ung thư (23/3/2021)
Tiềm năng lớn trong ứng dụng tự động hóa ngành công nghiệp sản xuất (11/3/2021)
Tăng cường đổi mới sáng tạo là chìa khóa thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững ở Đông Á (01/3/2021)
Trí tuệ nhân tạo và những lợi ích to lớn đối với ngành dược phẩm (06/01/2021)
ISO 17822: Đánh giá kết quả chính xác trong phòng thí nghiệm y tế (14/12/2020)
Công đoàn Sở KH&CN Quảng Trị: Trao 04 suất quà của CĐVC tỉnh Quảng Trị hỗ trợ đoàn viên, NLĐ thiệt hại nặng do mưa lũ (23/11/2020)
Năng lượng Hydro trong xu hướng chuyển dịch năng lượng của thế giới (28/9/2020)
Hỗ trợ thiết thực cho nông dân triển khai các mô hình kinh tế (07/8/2020)
Giải pháp để phát triển rừng trồng hiệu quả và bền vững (07/8/2020)
Sáng chế trong xu thế công nghệ xanh: Những giải pháp từ nhiều hướng tiếp cận (29/4/2020)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (24/4/2020)
Nền tảng số: Tương lai của nền kinh tế (31/3/2020)
5 vấn đề pháp lý cơ bản cần chuẩn bị khi khởi nghiệp (23/3/2020)
Triển vọng từ mô hình nuôi hươu sao lấy nhung (18/3/2020)
Vươn lên từ mô hình kinh tế đa cây đa con (03/3/2020)
Bước đột phá trong lĩnh vực AI (03/3/2020)
Quản lý nhãn hiệu sau khi được công nhận (13/02/2020)
Sử dụng vật liệu nano và ánh nắng mặt trời để xử lý nước ô nhiễm thuốc trừ sâu (13/02/2020)
Nhà khoa học trẻ chế keo giúp vết thương mau lành (13/02/2020)
Thiết bị mới phát hiện virus corona nhanh chưa từng có (13/02/2020)
Đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị thông qua hoạt động dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (19/02/2020)
Phục vụ cộng đồng nghiên cứu khoa học các công bố khoa học mới nhất về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (06/02/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 934
Hôm nay 1.718
Hôm qua 6.186
Tất cả 4.577.631
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!