Thứ Hai ngày 05/12/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Chính phủ
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP : Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
Số/Ký hiệu 08/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/01/2014       
Trích yếu Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về việc Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (06/10/2022)
Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về việc Về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022 (05/9/2022)
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định về định danh và xác thực điện tử (05/9/2022)
Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (23/8/2022)
Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (15/8/2022)
Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (30/01/2022)
Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường (20/01/2022)
Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (30/12/2021)
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (23/12/2021)
Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (09/12/2021)
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (06/12/2021)
Nghị định số 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu (01/11/2021)
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (18/10/2021)
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (26/8/2021)
Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về việc Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (15/7/2021)
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (21/6/2021)
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về việc Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (30/10/2020)
Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính Phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (17/4/2020)
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (13/6/2019)
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (01/02/2019)
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về việc Nghị định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. (09/11/2018)
Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về việc Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. (23/02/2018)
Nghị định số 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ. (15/3/2017)
Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. (14/6/2016)
Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (14/6/2016)
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (14/02/2015)
Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (17/10/2014)
Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (17/10/2014)
Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (30/7/2014)
Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc Nghị định Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (12/5/2014)
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ viên nén chuyên dùng cho cây lúa quy mô công nghiệp.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.116
Hôm nay 7.236
Hôm qua 8.529
Tất cả 7.699.341
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!