Tin tức
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 18/6/2020

Học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới
Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Hà Tĩnh, góp phần tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngày 11/6, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2020), Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì hội thảo.

Đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Đồng chí cho biết, hội thảo khoa học là dịp để bày tỏ lòng tôn kính đối với Người, đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về một trong những giá trị to lớn và sâu sắc trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là giá trị nhân văn và phát triển. Đây là diễn đàn ý nghĩa nhằm đưa ra một số giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.


Hình ảnh tại Hội thảo

Theo Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, có rất nhiều điều có thể nói về tư chất văn hóa của Hồ Chí Minh. Và càng theo thời gian, càng thấy được tầm cao của sự nghiệp văn hóa mà Người để lại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Người tỏa ra nhiều giá trị mà ta có thể học hỏi.26 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, các tập thể đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện lời Bác dặn cách đây hơn 6 thập niên; đánh giá công tác dân vận; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Hà Tĩnh theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phong trào xây dựng nông thôn mới...

Học Bác với tư tưởng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thầy Đinh Quốc Thị, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú cho rằng, từ những ngày đầu thành lập đến nay, Đảng bộ Hà Tĩnh đều chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong tình hình mới hiện nay, công tác cán bộ càng phải quan tâm hơn nữa, trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ; với phương châm “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” như lời Bác Hồ từng dạy.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy chia sẻ nội dung phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Hà Tĩnh luôn nỗ lực phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tỉnh tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành những chính sách, quy chế, quy định cụ thể để Nhân dân phát huy quyền làm chủ trên thực tế và thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

Kết luận hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là di sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cổ vũ phong trào cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai tích cực. Việc học và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu và ý thức tự giác, là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, góp phần tạo động lực tinh thần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Thông qua việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”.

Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, tỉnh Hà Tĩnh đã vinh danh 904 gương điển hình tiên tiến (273 tập thể, 631 cá nhân), mỗi tập thể, mỗi cá nhân khác nhau về hoàn cảnh, nhiệm vụ nhưng đều có những việc làm cụ thể, thiết thực với những thành tích rõ nét.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị; các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tổ chức các phong trào thi đua gắn với chào mừng đại hội Đảng các cấp...

Đồng thời, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm vì dân, phục vụ Nhân dân.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm, đồng thời, làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, nhất là nguồn cán bộ cấp ủy, chính quyền cho các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

http://dangcongsan.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/9/2022)
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân (30/8/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam (11/8/2022)
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (11/8/2022)
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ (11/8/2022)
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác (18/7/2022)
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên (31/5/2022)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân (19/5/2022)
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa (19/4/2022)
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (01/4/2022)
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới (10/02/2022)
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/02/2022)
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng (09/02/2022)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh