Tin tức
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 12/8/2020

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trong những năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, quen thuộc đối với cán bộ, đảng viên, người dân thị xã Quảng Trị. Từ đây, nhiều mô hình tốt, việc làm hay, điển hình tiêu biểu đã xuất hiện, làm đẹp thêm cho mảnh đất Thành Cổ.

Để đưa Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào cuộc sống, hằng năm lãnh đạo thị xã Quảng Trị chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và cam kết của cá nhân bằng những việc làm cụ thể, cuối năm lấy kết quả làm căn cứ để đánh giá, xếp loại. Mục tiêu đặt ra là xây dựng nhiều mô hình tốt, việc làm hay, điển hình tiêu biểu. Trong đó, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05 được xem là nhiệm vụ tiên quyết. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị chú trọng xây dựng chủ đề, chủ điểm, chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn xác định rõ mục tiêu phấn đấu. Trong quá trình triển khai việc học tập, làm theo gương Bác, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được lãnh đạo thị xã Quảng Trị định hướng các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quan tâm, tập trung giải quyết. Các nhiệm vụ chính trị như: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị cho tổ chức đại hội đảng; việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ... được gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05.

 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát chủ đề của Thị ủy và căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chủ đề theo hướng ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều xây dựng chủ đề, chủ điểm. Xác định việc rà soát, bổ sung xây dựng các chuẩn mực đạo đức có vai trò quan trọng, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị, các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng, niêm yết chuẩn mực đạo đức tại nơi trang trọng, dễ nhìn thấy ở phòng làm việc và trụ sở cơ quan. Một số đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức thành những khẩu hiệu hành động ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo như: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã với khẩu hiệu “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, lập công, Đảng tin, dân mến, đổi mới, sáng tạo”; Khối Dân vận với “3 không, 3 nên, 3 cần”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã với phong trào “5 không, 3 sạch”; Đảng ủy Phường 2 với tiêu chuẩn “5 xây, 3 chống”...

 

Từ sự đồng thuận, hưởng ứng cao, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã có những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, gặp mặt với bí thư chi bộ, khu phố trưởng, trưởng ban công tác mặt trận khu phố và cán bộ, đảng viên, Nhân dân của các xã, phường để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo thị xã, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, kéo dài. Ví dụ như Đảng ủy xã Hải Lệ lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương để tập trung lãnh chỉ đạo như: Giải quyết đất rừng Tiểu khu 382; giải phóng mặt bằng Cụm Công nghiệp Hải Lệ; tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải ở một số thôn...Tại Phường 3, lãnh đạo phường tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với dân theo hình thức “Dân hỏi, chủ tịch, phó chủ tịch phường trả lời” được đánh giá cao bởi tính hiệu quả. Xác định chủ đề công tác “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng ủy Công an thị xã Quảng Trị đặt ra yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt vì dân. Các cơ quan, đơn vị gắn việc noi gương Bác với các cuộc vận động của ngành, đơn vị mình như: Đoàn Thanh niên thị xã xây dựng các mô hình tuyên dương cán bộ Đoàn có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thị xã hướng dẫn UBMTTQ cấp cơ sở, Ban Công tác Mặt trận khu phố, thôn duy trì, nhân rộng mô hình “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; Hội LHPN thị xã tiếp tục duy trì mô hình “Mỗi tổ chức cơ sở hội là một địa chỉ an sinh xã hội”, “Thu gom ve chai hỗ trợ phụ nữ nghèo”, “Hũ gạo tình thương”...

 

Công an thị xã Quảng Trị về cơ sở làm Chứng minh nhân dân cho người dân. Ảnh: T.L

 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị tập trung gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua gồm: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong Đảng bộ và Nhân dân; thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội... Theo gương Bác, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiết kiệm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu... Việc thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch được các đơn vị quan tâm để tiết kiệm thời gian, chi phí liên quan. Mặt trận và các đoàn thể phát động phong trào thực hành tiết kiệm như: Nuôi heo đất, hũ gạo tiết kiệm, thu gom ve chai... trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương theo từng chủ đề với các hình thức, nội dung, chỉ tiêu thi đua, tiêu chí xét thưởng cụ thể... Bộ mặt đô thị đã thực sự khởi sắc ở thị xã Quảng Trị với nhiều tuyến đường giao thông được xây mới; các tuyến phố được chỉnh trang; điện chiếu sáng đến từng hẻm, kiệt... Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Bà con có điều kiện tham gia sôi nổi các hoạt động cộng đồng.

 

Sau 4 năm triển khai, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, người dân thị xã Quảng Trị. Việc thực hiện chỉ thị tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Với sự đồng thuận cao, người dân trên địa bàn hăng hái tham gia các phong trào do các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể phát động. Xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã gương mẫu, đi đầu, chung lòng noi gương Bác. Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã biểu dương, khen thưởng 49 cá nhân, 17 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Họ đã và đang là lực lượng chủ công, xung kích trong các hoạt động, phong trào, tạo cảm hứng cho mọi người xung quanh thi đua học tập, sống đẹp theo gương Bác Hồ.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (23/11/2021)
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/11/2021)
Gương mẫu học tập và làm theo Bác (26/10/2021)
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay (10/9/2021)
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác (08/9/2021)
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” (01/9/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (26/8/2021)
Làm theo Bác bằng những việc thiết thực (18/8/2021)
Đề cao trách nhiệm nêu gương (27/7/2021)
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (27/7/2021)
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ (21/7/2021)
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/7/2021)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/7/2021)
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác (05/7/2021)
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/6/2021)
Hiệu quả từ học và làm theo Bác (29/6/2021)
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm* (14/6/2021)
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn (14/6/2021)
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong (24/5/2021)
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (19/5/2021)
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng (18/5/2021)
Tháng Năm nhớ Bác (18/5/2021)
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh (10/5/2021)
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (10/5/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong (23/4/2021)
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (23/4/2021)
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác (23/4/2021)
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (22/4/2021)
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị (22/4/2021)
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh (20/4/2021)
Học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới (20/4/2021)
Gắn học tập và làm theo Bác với hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (19/4/2021)
Phát huy quyền và trách nhiệm cử tri trong bầu cử theo lời căn dặn của Bác Hồ (16/4/2021)
Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (16/4/2021)
Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương (13/4/2021)
Sức lan tỏa từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (22/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (22/3/2021)
Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (03/3/2021)
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách (02/3/2021)
Quảng Trị: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương (24/11/2020)
Nhân rộng mô hình làm theo Bác ở Lao Bảo (29/10/2020)
Độc lập, tự chủ, sáng tạo - Nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh (02/10/2020)
Những quan điểm mang tính định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc (28/9/2020)
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh (15/9/2020)
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh (15/9/2020)
Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (15/9/2020)
Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh (28/8/2020)
Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay (25/8/2020)
Chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở Đông Hà (13/8/2020)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh