Thứ Sáu ngày 30/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Bầu cử ĐBQH khóa XV - HĐND các cấp
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 18/3/2021

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 22/1/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp thứ nhất để chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; phân công nhiệm vụ các thành viên của Ủy ban bầu cử tỉnh và một số nội dung khác. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì phiên họp. Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh: L.T

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử gồm 17 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. UBND tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 29 thành viên. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương thành lập Ủy ban bầu cử cấp mình. Đến nay, có 2 đơn vị là huyện đảo Cồn Cỏ và huyện Vĩnh Linh đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện. UBND tỉnh đã hoàn thành dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 để lấy ý các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh trước khi ban hành. Sở Nội vụ đang thống kê, rà soát và tổng hợp số liệu dân số, cử tri các đơn vị hành chính trên địa bàn phục vụ công tác bầu cử.

 

 Tại phiên họp, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh thảo luận về nhiệm vụ được phân công theo chức năng, lĩnh vực được giao phụ trách. Đồng thời, góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ngoài tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng về các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp qua các hình thức khác như hội nghị, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan… Công tác tuyên truyền cần có đầu mối chủ trì và sự phối hợp giữa các cơ quan để thông tin kịp thời, đầy đủ về công tác bầu cử. Cần điều chỉnh số lượng đại biểu theo số lượng dân cư và đặc điểm địa phương. Phiên họp cũng thảo luận các nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như việc in ấn hồ sơ, thành lập các ban bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cũng như công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội…

 

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử, thực sự dân chủ, an toàn, tiết kiệm, Sở Nội vụ cần tham mưu thêm về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh một cách linh động, toàn diện theo địa bàn, lĩnh vực. Ngoài phụ trách chung cần phân công các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh không phải là UVTVTU cùng tham gia phụ trách thêm địa bàn để giúp việc cho các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh là UVTVTU.

 

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo công tác tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị các tài liệu, văn bản chính thống liên quan đến công tác bầu cử và kết quả hoạt động đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 cung cấp cho các cơ quan truyền thông để tập trung đẩy mạnh tuyên truyền ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các văn bản hướng dẫn của trung ương, tỉnh và kết luận cuộc họp hôm nay để hướng dẫn cấp huyện triển khai kịp thời công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tập trung cao độ, bảo đảm thành công cuộc bầu cử (20/5/2021)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc Hội nghị trực tuyến công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (18/5/2021)
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hải Lăng (18/5/2021)
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền để vận động Nhân dân tham gia bầu cử đạt tỉ lệ cao nhất (10/5/2021)
Bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn và y tế cho cuộc bầu cử (05/5/2021)
Công bố 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (28/4/2021)
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (28/4/2021)
Bầu cử Quốc hội khoá XV: Xứng đáng là đại biểu tiêu biểu của nhân dân (22/4/2021)
Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ tư (22/4/2021)
Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (16/4/2021)
Chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba (16/4/2021)
Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ ba (13/4/2021)
Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới (02/4/2021)
Đồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội (01/4/2021)
Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân (24/3/2021)
Thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (19/3/2021)
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 (18/3/2021)
Cả nước có 184 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV (18/3/2021)
Công dân có quyền tự ứng cử ĐBQH nếu đủ tiêu chuẩn (18/3/2021)
Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng (18/3/2021)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 700
Hôm nay 660
Hôm qua 4.702
Tất cả 6.586.741
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!