Thứ Hai ngày 20/9/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Chương trình - Đề tài - Dự án
STT Tiêu đề File
1 V/v công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
2 Quyết định phê duyệt điều chỉnh đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (lần 1, năm 2021)
3 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 (Dự án: "Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị")
4 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn cấp tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển quy trình nhân giống, trồng và sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ cây Cà gai leo tại Quảng Trị
5 Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022
6 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi dê Boer thâm canh theo hướng hữu cơ , thực hiện năm 2021
7 Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung hò sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
8 Quyết định về việc thành lập Tổ xét duyệt quyết toán kinh phí, đề tài Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhận lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030
9 Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa
10 Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019, dự án Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi nấm mối đen thương phẩm tại Quảng Trị
11 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Xây dựng mô hình nuôi cá Chình và cá Lóc trong bể xi măng có mái che , thực hiện năm 2021
12 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia Nghiên cứu, tính toán xây dựng bản đồ số tiềm năng , NLG tích hợp vào bản đồ quy hoạch lưới điện tỉnh Quảng Trị
13 Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021, đề tài Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
14 Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021, đề tài Xây dựng hệ thống phần hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để bảo đảm tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
15 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Xây dựng mô hình nuôi cá dìa trên lồng bè nước lợ qua hai giai đoạn , thực hiện năm 2021
16 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (Đề án “Nghiên cứu, xây dựng các mô hình thực nghiệm khoa học công nghệ trong phát triển bền vững nông nghiệp ứng phó bão lụt và biến đổi khí hậu tại các tỉnh Bắc Trung bộ”)
17 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
18 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - đề tài Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa
19 Quyết định V/v thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain để nâng cao giá trị chuỗi cung ứng và chỉ dẫn địa lý sản phẩm “hạt tiêu và hạt cà phê Quảng Trị”, nhằm nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa.”
20 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Đề tài “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa”
21 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Đề tài “Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa”
22 Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện giữa kỳ của đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đống chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng biến đổi khí hậu
23 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (tên nhiệm vụ: “Ứng dụng công nghệ GIS, 3D và UAV xây dựng Application về Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị”)
24 Quyết định thành lập HĐKH tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
25 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước (tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản và đa dạng các sản phẩm từ cây Cà gai leo ở vùng gò đồi huyện Cam Lộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, theo hướng tiêu chuẩn hữu cơ, tiêu chuẩn GACP; và hình thành chuỗi giá trị)
26 Quyết định thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, thực hiện năm 2021, dự án Xây dựng mô hình nuôi cá chình và cá lóc trong bể xi măng có mái che
27 Quyết định về việc thành lập HĐKH tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH CN cấp tỉnh thực hiện năm 2021 Ứng dụng các TBKH CN xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm tại tỉnh Quảng Trị
28 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng và chiết suất cây dược liệu tại Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy
29 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng ...đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
30 Chương trình công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tháng 5 năm 2021
31 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin , nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
32 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 nghiên cứu quy trình chiết xuất và sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường từ dược liệu dây thìa canh
33 Quyết định V.v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đề tài Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuộc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
34 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghiên cứu xây dựng Chỉ dẫn địa lý Cà phê Khe Sanh cho sản phẩm cà phê chè vùng Hướng Hóa
35 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện giữa kỳ của đề tài: nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại, diễn biến một số dịch hại chính và biện pháp quản lý tổng hợp trên giống chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị
36 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng mô hình cây Đàn Hương trên đất gò đồi của huyện Vĩnh Linh
37 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện giữa kỳ của dự án: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị
38 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
39 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị với phương thức xét giao trực tiếp thực hiện năm 2021
40 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình NTMN
41 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện phần đối ứng của đề tài cấp bộ: khảo nghiệm và phát triển một số dòng, giống bơ triển vọng tại vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ
42 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài Nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
43 Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
44 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị
45 Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Khảo nghiệm một số giống dừa xiêm có triển vọng để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế, nhằm góp phần phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Quảng Trị"
46 Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra định kỳ, đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2020 của đề tài: Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
47 Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra định kỳ, đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2020 của đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm Mối đen thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị
48 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp kiểm soát nguy cơ rủi ro trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm xuất khẩu ở tỉnh Quảng Trị
49 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 - Dự án "Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm bố chính tại vùng gò đồi huyện Cam Lộ"
50 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 - Dự án "Thử nghiệm trồng cây dâu tây chịu nhiệt Fragaria tại khu vực Bắc hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị"
Tổng số: 131
Trang 1 / 3 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
V/v góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 386
Hôm nay 948
Hôm qua 3.872
Tất cả 4.216.256
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!