Chủ Nhật ngày 28/11/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Chương trình - Đề tài - Dự án
STT Tiêu đề File
1 Quyết định thành lập HĐTV đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị)
2 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị”.
3 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn Quảng Trị”.
4 Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021( đề tài Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng Tị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030)
5 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019. Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản, nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
6 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị với phương thức xét giao trực tiếp
7 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh gia, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
8 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá giữa kỳ việc nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 : Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá lăng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
9 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
10 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh , Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triên cây Lan giả hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11 Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn danh mục thực hiện theo Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2021 (đợt 2)
12 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2021, Đề tài "Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động tiêu chuẩn đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm vục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
13 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2021, Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị"
14 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ
15 Quyết định V/v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
16 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng nguyên liệu và bào chế, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường từ cây thìa canh
18 V/v công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
19 Quyết định phê duyệt điều chỉnh đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (lần 1, năm 2021)
20 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 (Dự án: "Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị")
21 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn cấp tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển quy trình nhân giống, trồng và sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ cây Cà gai leo tại Quảng Trị
22 Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022
23 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi dê Boer thâm canh theo hướng hữu cơ , thực hiện năm 2021
24 Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung hò sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
25 Quyết định về việc thành lập Tổ xét duyệt quyết toán kinh phí, đề tài Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhận lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030
26 Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa
27 Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019, dự án Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi nấm mối đen thương phẩm tại Quảng Trị
28 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Xây dựng mô hình nuôi cá Chình và cá Lóc trong bể xi măng có mái che , thực hiện năm 2021
29 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia Nghiên cứu, tính toán xây dựng bản đồ số tiềm năng , NLG tích hợp vào bản đồ quy hoạch lưới điện tỉnh Quảng Trị
30 Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021, đề tài Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
31 Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021, đề tài Xây dựng hệ thống phần hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để bảo đảm tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
32 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Xây dựng mô hình nuôi cá dìa trên lồng bè nước lợ qua hai giai đoạn , thực hiện năm 2021
33 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (Đề án “Nghiên cứu, xây dựng các mô hình thực nghiệm khoa học công nghệ trong phát triển bền vững nông nghiệp ứng phó bão lụt và biến đổi khí hậu tại các tỉnh Bắc Trung bộ”)
34 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
35 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - đề tài Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa
36 Quyết định V/v thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain để nâng cao giá trị chuỗi cung ứng và chỉ dẫn địa lý sản phẩm “hạt tiêu và hạt cà phê Quảng Trị”, nhằm nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa.”
37 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Đề tài “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa”
38 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Đề tài “Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa”
39 Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện giữa kỳ của đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đống chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng biến đổi khí hậu
40 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (tên nhiệm vụ: “Ứng dụng công nghệ GIS, 3D và UAV xây dựng Application về Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị”)
41 Quyết định thành lập HĐKH tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
42 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách nhà nước (tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản và đa dạng các sản phẩm từ cây Cà gai leo ở vùng gò đồi huyện Cam Lộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, theo hướng tiêu chuẩn hữu cơ, tiêu chuẩn GACP; và hình thành chuỗi giá trị)
43 Quyết định thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, thực hiện năm 2021, dự án Xây dựng mô hình nuôi cá chình và cá lóc trong bể xi măng có mái che
44 Quyết định về việc thành lập HĐKH tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH CN cấp tỉnh thực hiện năm 2021 Ứng dụng các TBKH CN xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm tại tỉnh Quảng Trị
45 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng và chiết suất cây dược liệu tại Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy
46 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng ...đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
47 Chương trình công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tháng 5 năm 2021
48 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin , nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
49 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 nghiên cứu quy trình chiết xuất và sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường từ dược liệu dây thìa canh
50 Quyết định V.v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đề tài Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuộc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
Tổng số: 148
Trang 1 / 3 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.809
Hôm nay 3.382
Hôm qua 4.018
Tất cả 4.547.342
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!