Tác phẩm của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 1

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 2

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 5

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 6

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 8

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 10

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 11

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 12

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 13

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 14

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 15

Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 15
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh