Thứ Tư ngày 06/7/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về Công nghệ sinh học

VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày nay, công nghệ sinh học (CNSH) ngày càng phổ biến và áp dụng rất nhiều trong đời sống xã hội, trong đó ứng dụng CNSH trong bảo vệ môi trường đang được đẩy mạnh phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/8/2006 của Tỉnh uỷ Quảng Trị về việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNSH phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương ứng dụng có hiệu quả CNSH trong công tác bảo vệ môi trường. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã áp dụng có hiệu quả CNSH trong xử lý chất thải rắn tại các bãi chôn lấp, hộ gia đình nông thôn; sử dụng chế phẩm trong xử lý nước thải sản xuất, nước thải đô thị; xử lý sự cố môi trường…
Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh

Quảng Trị là một tỉnh thuần nông, với hơn 70% dân số ở nông thôn. Tổng diện tích tự nhiên 4.739,82km2 với 10 đơn vị hành chính. Với đa dạng về điều kiện địa hình, đất đai, nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau nên thích hợp cho phát triển nông nghiệp đa dạng với nhiều loại cây trồng, con nuôi mang tính đặc sản vùng miền, có tính hàng hóa và khả năng cạnh tranh cao như: Cà phê Arabica, cao su, hồ tiêu, cây dược liệu, tôm sú, tôm thẻ chân trắng... Về mặt địa chính trị, Quảng Trị có vị trí chiến lược quan trọng, tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là điểm đầu, điểm kết nối Thái Bình Dương tới Lào, Thái Lan, Myanmar thông qua tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC). Tính đến nay, Kinh tế nông nghiệp của tỉnh cơ bản đã đáp ứng nhu cầu về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng, nhiều sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu, hướng đến xuất khẩu, hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung gắn với công nghiệp chế biến.
Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học góp phần thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 4/3/2005, Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nội dung Chỉ thị nhấn mạnh: “Công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa; là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế công nghiệp, nông thôn”. Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, bức tranh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những điểm sáng quan trọng, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phóng viên Đặc san Khoa học và Công nghệ đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Đại Nam, UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về vấn đề này.
Nuôi gà bằng công nghệ sinh học cho hiệu quả kinh tế cao

Nhận thấy việc chăn nuôi gà theo phương thức truyền thống năng suất không cao, thu nhập thấp, dễ dịch bệnh, anh Võ Đổng ở thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong đã mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi gà áp dụng công nghệ sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hiệu quả ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, 15 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học (CNSH) vào sản xuất và đời sống, đã tác động tích cực đến quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.
Triệu Phong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất

Thời gian qua, huyện Triệu Phong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) vào sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2005 đến nay, huyện đã triển khai thực hiện 7 đề tài, dự án về lĩnh vực này. Các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp.
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học (CNSH) là nhiệm vụ quan trọng được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, ngày 04/3/2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về việc “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước” (Chỉ thị số 50-CT/TW). Để cụ thể hóa Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 01/8/2006 về việc “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH”. Qua 15 năm thực hiện, việc nghiên cứu và ứng dụng CNSH trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư “về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Thực hiện Công văn số 8035-CV/BTGTW, ngày 06/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.
Triệu Phong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất

Thời gian qua, huyện Triệu Phong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) vào sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2005 đến nay, huyện đã triển khai thực hiện 7 đề tài, dự án về lĩnh vực này. Các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp.
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tham gia Triển lãm Công nghệ sinh học và Công nghệ cao trong nông nghiệp tại Huế

Từ ngày 26-27/10/2020, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN, Sở KH&CN Quảng Trị đã tham gia và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu do Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và thương mại tại Triển lãm Công nghệ sinh học và Công nghệ cao trong nông nghiệp diễn ra tại Huế. Đây là triển lãm chào mừng Hội nghị CNSH toàn quốc năm 2020.
Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh

Quy mô sản xuất nông nghiệp ngày càng được mở rộng mang lại nhiều giá trị gia tăng thì cũng làm cho chất thải của hoạt động sản xuất nông nghiệp ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường. Để nông nghiệp phát triển bền vững, điều tất yếu phải sử dụng các chế phẩm vi sinh xử lý các chất thải trong nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, khép kín, hỗ trợ lẫn nhau và bảo vệ môi trường sinh thái. Với mục tiêu này, Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã xây dựng và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị thực hiện dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị”.
Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí phụ phẩm lâm nghiệp

Những năm gần đây phát triển lâm nghiệp không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng rừng sản xuất mà còn góp phần tăng độ che phủ rừng trên địa bàn, cải tạo môi trường sinh thái.
Hải lăng ứng dụng công nghệ sinh học vào xử lý rơm rạ sau thu hoạch

Là địa phương có diện tích gieo trồng lúa lớn nhất trong toàn tỉnh, mỗi năm toàn huyện Hải Lăng gieo trồng trên 13.000ha lúa. Sau mỗi vụ thu hoạch, lượng rơm rạ thãi ra môi trường rất lớn, ước khoảng 41 nghìn tấn. Trong đó, phần lớn được xử lý bằng cách đốt và tự phân hũy nên đã gây ô nhiễm môi trường và thoái hóa đất. Để hạn chế tình trạng này, vụ Hè thu năm nay huyện Hải Lăng đã áp dụng công nghệ sinh học vào xử lý rơm rạ.
Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học (CNSH) là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua 10 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương.
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 682
Hôm nay 3.003
Hôm qua 6.489
Tất cả 5.851.941
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!