Chủ Nhật ngày 28/11/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Thủ tướng Chính phủ
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 1658/QĐ-TTg
01/10/2021
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”
2 1657/QĐ-TTg
01/10/2021
Quyết định ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người đến năm 2030
3 376/QĐ-TTg
17/3/2021
Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4 10/2021/QĐ-TTg
16/3/2021
Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
5 279/QĐ-TTg
26/02/2021
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6 188/QĐ-TTg
09/02/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
7 157/QĐ-TTg
01/02/2021
Ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
8 130/QĐ-TTg
27/01/2021
Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
9 127/QĐ-TTg
26/01/2021
Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
10 118/QĐ-TTg
25/01/2021
Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
11 36/QĐ-TTg
11/01/2021
Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030
12 2205/QĐ-TTg
24/12/2020
Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
13 696/QĐ-TTg
25/5/2020
Quyết định số 696/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
14 1068/QD-TTg
22/8/2019
Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
15 18/2019/QĐ-TTg
19/4/2019
Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
16 996/QĐ-TTg
10/8/2018
Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17 19/2018/QĐ-TTg
19/4/2018
Quyết định Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
18 677/QĐ-TTg
18/5/2017
Quyết định: Về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hệ tri thức Việt số hóa"
19 1342/QĐ-TTg
05/8/2011
Quyết định về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Tổng số: 19
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.853
Hôm nay 3.509
Hôm qua 4.018
Tất cả 4.547.469
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!