Văn bản
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 309/QĐ-SKHCN
23/12/2021
Quyết định cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
2 51/TB-SKHCN
01/12/2021
Thông báo danh sách các dự án vào vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021
3 62/QĐ-SKHCN
01/4/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng cố vấn Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
4 31/KH-SKHCN
01/4/2021
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
Tổng số: 4
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
Cơ quan thường trực Cuộc thi: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị