Thông tin liên hệ

Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn các thông tin liên quan

Phòng Quản lý CN&SHTT - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: Số 204 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 233.3566369 - 0915.575.626 (gặp đ/c Nguyễn Xuân An)

Phòng Quản lý CN&SHTT
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
Cơ quan thường trực Cuộc thi: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị