Giải pháp đạt giải: Năm 2020

Các giải pháp đạt giải Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Trị năm 2020
STT Tên Dự án Tác giả/Nhóm tác giả Đạt giải
 1 Khởi nghiệp trang trại chăn nuôi thông minh, cung cấp sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sạch bằng ruồi lính đen Ngô Thành Sơn
Lê Thanh Tùng
Nhì
 2 Bột rau củ sấy lạnh Lê Thị Hồng Nguyên Nhì
 3 Farmstay vườn hoa du lịch Hoa sơn điền trang Nguyễn Thị Hoài Ly Ba
4 Tích hợp hóa đơn điện tử vào phần mềm Kế toán hợp tác xã nông nghiệp Lê Thái Sơn Khuyến khích
 5 Xây dựng nền tảng số hóa trong nông nghiệp tỉnh Quảng Trị Võ Thanh Minh
Dương Trọng Hải
Khuyến khích
 6 Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất mỹ phẩm dược liệu từ cây thuốc dân gian truyền thống Lê Thanh Huệ
Phan Sĩ Tài
Khuyến khích
Sở KH&CN
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
Cơ quan thường trực Cuộc thi: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị