Thứ Tư ngày 28/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
HỎI - ĐÁP KH&CN: Hoạt động khoa học và công nghệ
Gửi câu hỏi
Tổng số: 56
Trang 1 / 2 |< << >> >|
Câu hỏi 1: Thành lập tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
Câu hỏi 2: Các biện pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 3: Trình tự, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế xã hội?
Câu hỏi 4: Thẩm quyền thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội?
Câu hỏi 5: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước?
Câu hỏi 6: Phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước?
Câu hỏi 7: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước?
Câu hỏi 8: Trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước?
Câu hỏi 9: Các trường hợp giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước?
Câu hỏi 10: Hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết?
Câu hỏi 11: Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Câu hỏi 12: Kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 13: Trách nhiệm của thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập?
Câu hỏi 14: Tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập?
Câu hỏi 15: Hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 16: Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 17: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao trực tiếp?
Câu hỏi 18: Trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt?
Câu hỏi 19: Biện pháp khuyến khích đề xuất ý tưởng khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 20: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở là gì?
Câu hỏi 21: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh là gì?
Câu hỏi 22: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ là gì?
Câu hỏi 23: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia là gì?
Câu hỏi 24: Đánh giá độc lập tổ chức khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 25: Điều kiện để Tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài?
Câu hỏi 26: Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài?
Câu hỏi 27: Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài?
Câu hỏi 28: Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước
Câu hỏi 29: Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 30: Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài
Câu hỏi 31: Sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học?
Câu hỏi 32: Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 33: Tách tổ chức khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 34: Chia tổ chức khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 35: Sáp nhập tổ chức khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 36: Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 37: Trách nhiệm đăng ký, báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 38: Trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 39: Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 40: Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Câu hỏi 41: Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập?
Câu hỏi 42: Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập?
Câu hỏi 43: Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 44: Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ?
Câu hỏi 45: Nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng là gì?
Câu hỏi 46: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư là gì?
Câu hỏi 47: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt là gì?
Câu hỏi 48: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng là gì?
Câu hỏi 49: Chương trình khoa học và công nghệ là gì?
Câu hỏi 50: Dự án khoa học và công nghệ là gì?
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.545
Hôm nay 5.173
Hôm qua 6.593
Tất cả 6.579.575
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!