Chủ Nhật ngày 22/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Cải cách hành chính
STT Tiêu đề File
1 Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022
2 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
3 Báo cáo công tác Cải cách hành chính công Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2022
4 Quyết định về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030
5 Kế hoạch tập huấn duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố, các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2022
6 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022
7 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
8 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022
9 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
10 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị
11 V/v tự đánh giá và cung cấp tài liệu phục vụ đánh giá CCHC năm 2021
12 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
13 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022
14 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
15 Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
16 Báo cáo về việc chấp hành kỷ luât, kỷ cương hành chính năm 2021
17 Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
18 Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính năm 2021 và kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022
19 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
20 Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025
21 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
22 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
23 Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
24 Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
25 V/v duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021
26 Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý 3/2021 và kế hoạch công tác quý IV/2021
27 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
28 V/v triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
29 Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
30 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nân cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2020
31 Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021
32 V/v tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm củng cố và nâng thứ bậc chỉ số PCI
33 V/v chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
34 V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm 2021
35 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Quảng Trị năm 2020
36 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
37 Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở KH CN Quảng Trị
38 Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020
39 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Tổng số: 39
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.479
Hôm nay 2.224
Hôm qua 5.716
Tất cả 5.548.684
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!