Thứ Tư ngày 05/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch
STT Tiêu đề File
1 Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
2 Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2022
3 Kế hoạch Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022
4 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023
5 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
6 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh
7 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
8 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở KH&CN năm 2022
9 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
10 Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm 2021
11 Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại tại Sở Khoa học và Công nghệ
12 Báo cáo xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia (giai đoạn 2021-2030)
13 Kế hoạch Tổ chức Hội thảo Khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
14 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnhviệc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
15 Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, giam lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
16 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030
17 Báo cáo kết quả công tác tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2021
18 Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) năm 2021
19 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
20 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
21 Kế hoạch công khai việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
22 Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
23 Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế (năm 2021)
24 Kế hoạch triển khai thực hiện Giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh Quảng Trị năm 20021
25 Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2021
26 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
27 Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
28 Kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
29 Báo cáo kết quả công tác Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2021
30 Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
31 Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
32 Kế hoạch tập huấn duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021
33 Kế hoạch tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021
34 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
35 Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021
36 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
37 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị
38 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ
39 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị lần thứ X, năm 2021
40 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
41 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kết luận số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 cảu HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
42 Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
43 Báo cáo kết quả công tác tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2021
44 Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
45 Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ
46 Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021
47 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021
48 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
49 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
50 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
Tổng số: 83
Trang 1 / 2 |< << >> >|
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 461
Hôm nay 5.017
Hôm qua 7.696
Tất cả 6.629.311
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!