Thứ Hai ngày 20/9/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch
STT Tiêu đề File
1 Kế hoạch Tổ chức Hội thảo Khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
2 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnhviệc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
3 Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, giam lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
4 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030
5 Báo cáo kết quả công tác tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2021
6 Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) năm 2021
7 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
8 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
9 Kế hoạch công khai việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
10 Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
11 Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế (năm 2021)
12 Kế hoạch triển khai thực hiện Giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh Quảng Trị năm 20021
13 Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2021
14 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
15 Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
16 Kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
17 Báo cáo kết quả công tác Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2021
18 Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
19 Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
20 Kế hoạch tập huấn duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021
21 Kế hoạch tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021
22 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
23 Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021
24 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
25 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị
26 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ
27 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị lần thứ X, năm 2021
28 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
29 Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
30 Báo cáo kết quả công tác tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2021
31 Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
32 Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ
33 Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021
34 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021
35 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
36 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
37 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021
38 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
39 Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
40 Báo cáo kết quả hoạt động KH CN năm 2020 và kế hoạch năm 2021
41 Kế hoạch thực hiện Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030
42 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
43 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
44 Quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
45 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021
46 Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
47 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước - Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
48 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
49 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
50 Kế hoạch phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cây bằng công nghệ mới, công nghệ nuôi cấy mô
Tổng số: 74
Trang 1 / 2 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
V/v góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 378
Hôm nay 875
Hôm qua 3.872
Tất cả 4.216.183
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!