Chủ Nhật ngày 22/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch
STT Tiêu đề File
1 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023
2 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
3 Kế hoạch tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh
4 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
5 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở KH&CN năm 2022
6 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
7 Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm 2021
8 Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại tại Sở Khoa học và Công nghệ
9 Báo cáo xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia (giai đoạn 2021-2030)
10 Kế hoạch Tổ chức Hội thảo Khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
11 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnhviệc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
12 Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, giam lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
13 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030
14 Báo cáo kết quả công tác tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2021
15 Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) năm 2021
16 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
17 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
18 Kế hoạch công khai việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
19 Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
20 Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế (năm 2021)
21 Kế hoạch triển khai thực hiện Giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh Quảng Trị năm 20021
22 Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2021
23 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
24 Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
25 Kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
26 Báo cáo kết quả công tác Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2021
27 Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
28 Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
29 Kế hoạch tập huấn duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021
30 Kế hoạch tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021
31 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
32 Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021
33 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
34 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị
35 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ
36 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị lần thứ X, năm 2021
37 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
38 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kết luận số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 cảu HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
39 Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
40 Báo cáo kết quả công tác tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2021
41 Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
42 Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ
43 Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021
44 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021
45 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
46 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
47 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
48 Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
49 Báo cáo kết quả hoạt động KH CN năm 2020 và kế hoạch năm 2021
50 Kế hoạch thực hiện Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030
Tổng số: 80
Trang 1 / 2 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.598
Hôm nay 2.413
Hôm qua 5.716
Tất cả 5.548.873
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!