Thứ Hai ngày 20/9/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA: “NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN CẢNH BÁO SỚM TRƯỢT LỞ, SẠT LỞ ĐẤT ĐÁ, LŨ BÙN ĐÁ, LŨ ỐNG, LŨ QUÉT THEO THỜI GIAN THỰC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH GIẢM THIỂU THIỆT HẠI”.

Căn cứ Công văn số 3924/UBND-NN ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ngày 14/9/2021, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở làm Chủ tịch đã tiến hành đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý thông tin cảnh báo sớm trượt lở, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực tại tỉnh Quảng Trị và đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại”.
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa”

Ngày 09/9/2021, Hội đồng tư vấn KH&CN do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng, tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa”. Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN chủ trì, thời gian thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2021.
Nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2020: “Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị"

Ngày 10/9/2021, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành nghiệm thu dự án:“Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị”. Dự án do ông Lê Mậu Bình làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN chủ trì thực hiện.
Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia tỉnh Quảng Trị năm 2021: Xem xét, đề nghị tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2021 cho 02 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/8/2021, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tỉnh Quảng Trị do Ông Trần Ngọc Lân – TUV – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch đã tổ chức phiên họp nhằm báo cáo kết quả triển khai hoạt động GTCLQG của tỉnh Quảng Trị năm 2021; Xem xét, tuyển chọn và đề nghị tặng GTCLQG của tỉnh Quảng Trị năm 2021 cho các đơn vị tham gia. Tham dự phiên họp có thành viên của Hội đồng Sơ tuyển GTCLQG năm 2021 cùng các chuyên gia đến từ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế.
Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (theo Quyết định số 11/2016/QĐUBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị); Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất năm 2021 ngày 26/02/2021, ngày 16/8/2012, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã ban hành Thông báo số 35 /TB-SKHCN về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022.
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị”

Ngày 6/8/2021, đoàn làm việc Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị”. Dự án do Hội Nông dân tỉnh chủ trì, triển khai tại hồ tự nhiên Kinh Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh từ tháng 11/2019 đến tháng 12/2021.
Khảo sát các mô hình ứng dụng KH&CN tiêu biểu trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 28/7/2021, Sở KH&CN phối hợp với Tỉnh đoàn khảo sát các mô hình kinh tế ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn các huyện, thành phố. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở KH&CN và đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan.
Kiểm tra tiến độ thực hiện giữa kì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Ngày 07/7/2021, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân -TUV- Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện giữa kì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Đề tài do bà Phan Thị Mỹ Nhung làm chủ nhiệm, Trạm Khuyến nông huyện Gio Linh chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2019-Tháng 12/2021.
Kết luận về việc thanh tra viề tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-SKHCN ngày 02/4/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bản tỉnh, Đoàn thanh tra chuyên ngành KH&CN thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (Đoàn) đã tiến hành thanh tra 19/24 đơn vị sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 26/4/2021 đến ngày 26/5/2021.
Kiểm tra tiến độ thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tại huyện Hướng Hóa

Ngày 25/06/2021, Hội đồng KH&CN do ông Trần Ngọc Lân – TUV - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus) tại vùng Bắc Hướng Hóa” và “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây gia vị cao cấp Vanilla đạt tiêu chuẩn VietGAP trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá”.
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về KH&CN nhằm phát triển mạnh KH&CN, chú trọng đổi mới sáng tạo nhằm từng bước tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), sáng 21/6/2021, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã đến thăm, chúc mừng Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, biên tập viên, phóng viên Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN.
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Ngày 17/6/2021, Hội đồng KH&CN do ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị”. Đề tài do ông Phan Tuấn Anh làm chủ nhiệm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đơn vị chủ trì.
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 10/6/2021, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ”. Đề tài do TS. Lê Thị Hương làm chủ nhiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng 06/2021 đến tháng 6/2022).
Thẩm định đề tài KH&CN cơ sở “Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bản tỉnh Quảng Trị”

Ngày 10/6/2021, Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài “Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bản tỉnh Quảng Trị. ”. Đề tài do bà Lê Thị Hà Nhiên là chủ nhiệm, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị chủ trì thực hiện.Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng 04/2021 đến tháng 4/2022).
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025, thực hiện năm 2021

Từ ngày 31/5 đến 08/6/2021, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025, thực hiện năm 2021 tại các huyện/thành phố: Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Tp. Đông Hà, Hướng Hóa. Ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn.
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và xây dựng chiến lược phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025”.

Ngày 03/6/2021, Hội đồng tư vấn do ông Nguyễn Hữu Thắng – Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành thẩm định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và xây dựng chiến lược phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025”. Đề tài do TS Trương Chí Hiếu làm chủ nhiệm, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị chủ trì thực hiện.
Lễ kết nạp Đảng viên mới

Chiều ngày 28/05/2021, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN - Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú. Tham dự lễ kết nạp có đồng chí: Nguyễn Hữu Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thiềm – Phó Giám đốc Sở; các đồng chí Đảng ủy viên, Công đoàn, Chi đoàn, cùng toàn thể đảng viên, các quần chúng ưu tú của Chi bộ.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quan và đa dạng hóa các sản phẩm từ cây Cà Gai Leo ở vùng gò đồi huyện Cam Lộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn GACP và hình thành chuỗi giá trị”.

Chiều ngày 25/4/2021, Hội đồng KH&CN do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở làm Chủ tịch đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) “Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quan và đa dạng hóa các sản phẩm từ cây Cà Gai Leo ở vùng gò đồi huyện Cam Lộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn GACP và hình thành chuỗi giá trị”. Nhiệm vụ KH&CN do Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân (Công ty An Xuân) triển khai thực hiện trên địa bàn xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ từ tháng 12/2016 đến nay.
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐUK ngày 06/4/2021; Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 11/1/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Công văn số 10-CV/ĐU ngày 20/5/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy Sở KH&CN, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thành phần tham dự Hội nghị gồm toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt, đoàn viên thanh niên và đối tượng kết nạp đảng.
Trang 1 / 32 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
V/v góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 386
Hôm nay 944
Hôm qua 3.872
Tất cả 4.216.252
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!