Thứ Tư ngày 05/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Chính phủ
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 17/2022/NĐ-CP
30/01/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
2 13/2022/NĐ-CP
20/01/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
3 126/2021/NĐ-CP
30/12/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
4 118/2021/NĐ-CP
23/12/2021
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
5 111/2021/NĐ-CP
09/12/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
6 107/2021/NĐ-CP
06/12/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
7 95/2021/NĐ-CP
01/11/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu
8 89/2021/NĐ-CP
18/10/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
9 80/2021/NĐ-CP
26/8/2021
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
10 76/NQ-CP
15/7/2021
Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
11 60/2021/NĐ-CP
21/6/2021
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
12 130/2020/NĐ-CP
30/10/2020
Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
13 50/NQ-CP
17/4/2020
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
14 51/2019/NĐ-CP
13/6/2019
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
15 13/2019/NĐ-CP
01/02/2019
Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
16 154/2018/NĐ-CP
09/11/2018
Nghị định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
17 22/2018/NĐ-CP
23/02/2018
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
18 27/2017/NĐ-CP
15/3/2017
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ.
19 54/2016/NĐ-CP
14/6/2016
Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
20 54/2016/NĐ-CP
14/6/2016
Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
21 16/2015/NĐ-CP
14/02/2015
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
22 93/2014/NĐ-CP
17/10/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
23 95/2014/NĐ-CP
17/10/2014
Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
24 78/2014/NĐ-CP
30/7/2014
Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
25 40/2014/NĐ-CP
12/5/2014
Nghị định Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
26 23/2014/NĐ-CP
03/4/2014
Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
27 11/2014/NĐ-CP
18/02/2014
Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
28 11/2014/NĐ-CP
18/02/2014
Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
29 08/2014/NĐ-CP
27/01/2014
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
30 43/2011/NĐ-CP
13/6/2011
Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
31 122/2010/NĐ-CP
31/12/2010
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
32 119/2010/NĐ-CP
30/12/2010
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
33 97/2010/NĐ-CP
21/9/2010
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Tổng số: 33
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 209
Hôm nay 5.339
Hôm qua 7.696
Tất cả 6.629.633
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!