Chủ Nhật ngày 28/11/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Chính phủ
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 80/2021/NĐ-CP
26/8/2021
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 76/NQ-CP
15/7/2021
Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
3 60/2021/NĐ-CP
21/6/2021
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
4 50/NQ-CP
17/4/2020
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
5 51/2019/NĐ-CP
13/6/2019
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
6 13/2019/NĐ-CP
01/02/2019
Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
7 154/2018/NĐ-CP
09/11/2018
Nghị định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
8 22/2018/NĐ-CP
23/02/2018
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
9 27/2017/NĐ-CP
15/3/2017
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ.
10 54/2016/NĐ-CP
14/6/2016
Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
11 54/2016/NĐ-CP
14/6/2016
Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
12 16/2015/NĐ-CP
14/02/2015
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
13 93/2014/NĐ-CP
17/10/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
14 95/2014/NĐ-CP
17/10/2014
Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
15 78/2014/NĐ-CP
30/7/2014
Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
16 40/2014/NĐ-CP
12/5/2014
Nghị định Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
17 23/2014/NĐ-CP
03/4/2014
Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
18 11/2014/NĐ-CP
18/02/2014
Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
19 11/2014/NĐ-CP
18/02/2014
Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
20 08/2014/NĐ-CP
27/01/2014
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
21 43/2011/NĐ-CP
13/6/2011
Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
22 122/2010/NĐ-CP
31/12/2010
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
23 119/2010/NĐ-CP
30/12/2010
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
24 97/2010/NĐ-CP
21/9/2010
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Tổng số: 24
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.840
Hôm nay 3.475
Hôm qua 4.018
Tất cả 4.547.435
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!