Chủ Nhật ngày 22/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 80/QĐ-SKHCN
17/5/2022
Quyết định Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021.
2 79/QĐ-SKHCN
13/5/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do virus và khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống sắn mới có triển vọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3 78/QĐ-SKHCN
11/5/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy tiên tiến để tạo ra sản phẩm hồ tiêu xanh và hồ tiêu đỏ bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại tại tỉnh Quảng Trị".
4 77/QĐ-SKHCN
11/5/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Nghiên cứu các giải pháp thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và nâng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
5 76/QĐ-SKHCN
11/5/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
6 75/QĐ-SKHCN
11/5/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7 74/QĐ-SKHCN
11/5/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.
8 73/QĐ-SKHCN
10/5/2022
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Xây dựng mô hình trồng cây cà chua chery siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa"
9 70/QĐ-SKHCN
10/5/2022
Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị"
10 303/SKHCN-QLCN&SHTT
09/5/2022
V/v đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2023
11 39/KH-SKHCN
05/5/2022
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022
12 295/SKHCN-KHTC
05/5/2022
V/v Báo cáo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
13 69/QĐ-SKHCN
05/5/2022
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
14 68/QĐ-SKHCN
05/5/2022
Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: "Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
15 37/KH-SKHCN
04/5/2022
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị
16 64/QĐ-SKHCN
29/4/2022
Quyết định Ban hành Quy chế điều động, chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
17 275/SKHCN-VP
27/4/2022
V/v tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
18 36/KH-SKHCN
27/4/2022
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023
19 63/QĐ-SKHCN
26/4/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí (phần đối ứng của địa phương) đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Viện
20 62/QĐ-SKHCN
25/4/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định thuyết minh dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để cải tạo, phát triển bền vững đàn trâu thịt hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị" thuộc Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025"
21 39/BC-SKHCN
22/4/2022
Báo cáo kết quả công tác tháng 4 và kế hoạch tháng 5 năm 2022
22 261/SKHCN-VP
22/4/2022
V/v triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp
23 61/QĐ-SKHCN
22/4/2022
Quyết định về việc phân công quản lý dự án:"Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Quảng Trị
24 60/QĐ-SKHCN
22/4/2022
Quyết định thành lập Tổ chuyên gia tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm Công nghiệp Diên Sanh
25 36/BC-SKHCN
20/4/2022
Báo cáo kết quả thực hiện tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
26 35/BC-SKCN
20/4/2022
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc thu hút,quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
27 38/BC-SKHCN
20/4/2022
Báo cáo đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác KH&CN từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến nay
28 35/KH-SKHCN
19/4/2022
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030"
29 58/QĐ-SKHCN
18/4/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, dự án: Xây dựng mô hình trồng, nhân giống và sơ chế cây cỏ ngọt tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị"
30 59/QĐ-SKHCN
18/4/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình nhân giống trồng và thu hái cây Dây thìa canh lá to tại tỉnh Quảng Trị theo tiêu chuẩn GACP-WHO"
31 34/KH-SKHCN
15/4/2022
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
32 239/SKHCN-VP
12/4/2022
V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022
33 56/QĐ-SKHCN
12/4/2022
Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
34 238/SKHCN-QLCN&SHTT
12/4/2022
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
35 34/BC-SKHCN
08/4/2022
Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, thủ tướng Chính phủ giao
36 33/BC-SKHCN
07/4/2022
Báo cáo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
37 55/QĐ-SKHCN
07/4/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra đột xuất, đánh giá tình hình thiệt hại của mô hình đề tài KH&CN cấp tỉnh do mưa lũ gây ra
38 32/BC-SKHCN
07/4/2022
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 93-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
39 50/QĐ-SKHCN
06/4/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài "Khảo nghiệm một số giống dừa xiêm có triển vọng để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế, nhằm góp phần phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Quảng Trị"
40 228/SKHCN-VP
05/4/2022
V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022
41 51/QĐ-SKHCN
05/4/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, dự án: Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2010-2021"
42 30/BC-SKHCN
05/4/2022
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 92-CTHĐ/TU ngày 17/10/20217 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
43 218/SKHCN-VP
05/4/2022
V/v cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 6, năm 2022
44 225/SKHCN-VP
05/4/2022
V/v chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, ATNĐ/bão có khả năng đi vào biển đông và khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra
45 223/SKHCN-VP
05/4/2022
V/v tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
46 224/SKHCN-QLCN&SHTT
05/4/2022
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới
47 45/QĐ-SKHCN
04/4/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh xuân trông nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa"
48 46/QĐ-SKHCN
04/4/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở "Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn Bacillus thuringiensis và nấm xanh Metarhizium anisopliae, sản xuất chế phẩm kiểm soát công trùng, sâu bọ cho cây trồng
49 34/QĐ-SKHCN
31/3/2022
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
50 44/QĐ-SKHCN
31/3/2022
Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị với phương thức xét giao trực tiếp thực hiện năm 2022 (Lần 1)
Tổng số: 784
Trang 1 / 16 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.580
Hôm nay 3.082
Hôm qua 5.716
Tất cả 5.549.542
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!