Thứ Tư ngày 05/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 681/SKHCN-VP
30/9/2022
V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh
2 199/QĐ-SKHCN
30/9/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị"
3 655/SKHCN-VP
26/9/2022
V/v tập trung chủ động ứng phó với bão Noru và mưa lũ
4 656/SKHCN-VP
26/9/2022
V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 và phòng, chống bệnh truyền nhiễm
5 182/QĐ-SKHCN
26/9/2022
QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng Trị, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
6 195/QĐ-SKHCN
20/9/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: đề tài: "Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cá chim vây vàng theo hướng VietGap gắn với tiêu thụ sản phẩm"
7 196/QĐ-SKHCN
20/9/2022
QĐ Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài: "Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến sản phẩm hồ tiêu xanh và tiêu đỏ bằng công nghệ sấy tiên tiến"
8 104/BC-SKHCN
20/9/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý III/2022
9 103/BC-SKHCN
20/9/2022
Báo cáo công tác PCTN 9 tháng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
10 102/BC-SKHCN
20/9/2022
Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra 9 tháng năm 2022
11 194/QĐ-SKHCN
19/9/2022
QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, đề tài: "Điều tra chọn cây giống làm vật liệu dầu dòng và xây dựng mô hình vườn ươm giống bơ địa phương có triển vọng của huyện Gio Linh",
12 48/KH-SKHCN
16/9/2022
Kế hoạch khắc phục, duy trì, cải thiện Chỉ số CCHC của Sở KH&CN năm 2022
13 100/BC-SKHCN
15/9/2022
Báo cáo Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2022 và định hướng hoạt động thời gian tới
14 99/BC-SKHCN
15/9/2022
Báo cáo công tác cải cách hành chính hành chính công Quý III và kế hoạch công tác Quý IV năm 2022
15 98/BC-SKHCN
15/9/2022
Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022
16 95/BC-SKHCN
13/9/2022
Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
17 97/BC-SKHCN
13/9/2022
Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về công tác PCCC và CNCH
18 47/KH-SKHCN
31/8/2022
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2022
19 177/QĐ-SKHCN
29/8/2022
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: đề tài: "Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2027"
20 93/BC-SKHCN
26/8/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet, Salavan (CHDCND Lào)
21 175/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: "Xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN".
22 174/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: "Thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức về KH&CN".
23 173/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: "Xây dựng duy trì và phát triển Cổng thông tin KH&CN".
24 172/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ
25 171/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán dịch vụ công: "Xây dựng, cập nhật, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KH&CN".
26 170/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ "Xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm các giống cà chua Cherry tại thôn Hướng Phú, xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị"
27 169/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Trồng thử nghiệm cây Lạc tiên tại Quảng Trị"
28 168/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm nước tắm cho trẻ em trên cơ sở cây chè vằng và một số loại dược liệu khác".
29 163/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ "Sản xuất khảo nghiệm sinh khối hệ sợi nấm Hầu thủ (Hericium erinaceus)"
30 167/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm cây giống chuối Tiêu hồng (Musa) bằng phương pháp nuôi cấy mô".
31 166/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ : "Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật từ thảo mộc và muối khoáng phục vụ cho ngành nông nghiệp sản xuất hữu cơ".
32 165/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn tỉnh"
33 164/QĐ-SKHCN
23/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ: "Duy trì các thiết bị nghiên cứu; bảo tồn, lưu giữ giống vi sinh vật và nuôi cấy mô".
34 91/BC-SKHCN
22/8/2022
Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và kế hoạch tháng 9/2022
35 162/QĐ-SKHCN
17/8/2022
Phê duyệt dự toán kinh phí năm 2022 nhiệm vụ "Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN" của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
36 161/QĐ-SKHCN
17/8/2022
Quyết định Phê duyệt dự toán nhiệm vụ "Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường chất lượng"
37 160/QĐ-SKHCN
17/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ "Kiểm định phương tiện đo"
38 159/QĐ-SKHCN
17/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ "Thực hiện hoạt động duy trì, mở rộng tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, tổ chức thử nghiệm chất lượng sản phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh"
39 158/QĐ-SKHCN
17/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ "Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn Đo lường"
40 157/QĐ-SKHCN
17/8/2022
Quyết định Về việc Phê duyệt dự toán nhiệm vụ "Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đo lường chất lượng"
41 46/KH-SKHCN
16/8/2022
Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
42 155/QĐ-SKHCN
12/8/2022
Về việc phê duyệt E-HSMT Quyết định Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình - Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
43 153/QĐ-SKHCN
11/8/2022
Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2022 Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh xuân trong nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa"
44 510/SKHCN-VP
11/8/2022
Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
45 149/QĐ-SKHCN
10/8/2022
Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
46 151/QĐ-SKHCN
10/8/2022
Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
47 150/QĐ-SKHCN
10/8/2022
Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
48 152/QĐ-SKHCN
10/8/2022
Quyết định Về việc Phê duyệt dự toán năm 2022 thuộc Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
49 144/QĐ-SKHCN
10/8/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
50 145/QĐ-SKHCN
10/8/2022
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp phép X-Quang - Phòng khám đa khoa Hồng An
Tổng số: 937
Trang 1 / 19 |< << >> >|
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 351
Hôm nay 5.616
Hôm qua 7.696
Tất cả 6.629.910
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!