Thứ Hai ngày 20/9/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 525/SKHCN-VP
16/9/2021
V/v triển khai Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà
2 79/BC-SKHCN
15/9/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý 3/2021 và kế hoạch công tác quý IV/2021
3 78/BC-SKHCN
14/9/2021
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa
4 516/SKHCN-VP
13/9/2021
V/v cung cấp số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Công văn số 324/VP-HCC ngày 18/6/2021
5 513/SKHCN-QLKH
10/9/2021
V/v công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
6 507 /SKHCN-VP
10/9/2021
V/v triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7 506 /SKHCN-VP
10/9/2021
V/v triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
8 197/QĐ-SKHCN
10/9/2021
Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định công nghệ dự án đầu tư
9 194/QĐ-SKHCN
09/9/2021
Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia
10 195/QĐ-SKHCN
09/9/2021
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2)
11 196/QĐ-SKHCN
09/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3-RG outdoor
12 193/QĐ-SKHCN
07/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn; Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3 -RG outdoor
13 192/QĐ-SKHCN
06/9/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2020 (Dự án: "Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị")
14 38/TB-SKHCN
06/9/2021
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
15 189/QĐ-SKHCN
01/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3-RG
16 190/QĐ-SKHCN
01/9/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3_RG
17 185/QĐ-SKHCN
31/8/2021
Quyết định v/v thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”
18 478/SKHCN-VP
30/8/2021
V/v nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covid-19
19 480/SKHCN-VP
30/8/2021
Chương trình công tác trọng tâm của Sở KH&CN tháng 9 năm 2021
20 479/SKCN-VP
30/8/2021
V/v cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Quảng Trị
21 184/QĐ-SKHCN
30/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc Nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
22 183/QĐ-SKHCN
30/8/2021
Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (PQLSKCB)
23 182/QĐ-SKHCN
30/8/2021
Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (TTYT ĐAKRÔNG)
24 45/KH-SKHCN
30/8/2021
Kế hoạch kiểm tra duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
25 181/QĐ-SKHCN
26/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
26 180/QĐ-SKHCN
26/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
27 179/QĐ-SKHCN
25/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiệt bị điện tử, công nghệ thông tin, máy móc chuyên môn thuộc nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
28 178/QĐ-SKHCN
25/8/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn chọn hình ảnh, sơ đồ, bản đồ phục vụ xuất bản cuốn sách Địa chí Quảng Trị
29 177/QĐ-SKHCN
25/8/2021
Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập phục vụ công tác xuất bản cuốn sách Địa chí Quảng Trị
30 169/QĐ-SKHCN
24/8/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021
31 171/QĐ-SKHCN
24/8/2021
Quyết định về việc thành lập HĐTV xác định danh mục nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thực hiện năm 2022
32 170/QĐ-SKHCN
24/8/2021
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2022
33 74/BC-SKHCN
24/8/2021
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
34 75/BC-SKHCN
24/8/2021
Báo cáo Đánh giá tình hình thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 và đề xuất phương hướng thực hiện giai đoạn 2021-2025
35 73/BC-SKHCN
19/8/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm 2021
36 164/QĐ-SKHCN
16/8/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn cấp tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển quy trình nhân giống, trồng và sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ cây Cà gai leo tại Quảng Trị
37 35/TB-SKHCN
16/8/2021
Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022
38 422/SKHCN-VP
12/8/2021
V/v đẩy mạnh sử dụng quét mã QR- Code để phòng chống dịch Covid-19
39 163/QĐ-SKHCN
11/8/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng năm 2021(đợt 1)
40 71/BC-SKHCN
03/8/2021
Báo cáo tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin (từ ngày 01/7/2018 đến hết 30/6/2021)
41 409/SKHCN-VP
03/8/2021
V/v tăng cường triển khai cài đặt, kích hoạt lại ứng dụng Bluezone
42 161/QĐ-SKHCN
02/8/2021
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi dê Boer thâm canh theo hướng hữu cơ , thực hiện năm 2021
43 160/QĐ-SKHCN
02/8/2021
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung hò sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
44 158/QĐ-SKHCN
02/8/2021
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho công ty TNHH Dược Liệu hữu cơ An Xuân
45 406/SKHCN-VP
30/7/2021
V/v rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa
46 398/SKHCN-VP
30/7/2021
V/v Tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
47 70/BC-SKHCN
29/7/2021
Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021
48 157/QĐ-SKHCN
28/7/2021
Quyết định về việc thành lập Tổ xét duyệt quyết toán kinh phí, đề tài Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhận lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030
49 68/BC-SKHCN
28/7/2021
Báo cáo tổng kết 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
50 156/QĐ-SKHCN
27/7/2021
Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa
Tổng số: 479
Trang 1 / 10 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
V/v góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng trị năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 408
Hôm nay 1.288
Hôm qua 3.872
Tất cả 4.216.596
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!